Bloed in de ontlasting (occult bloed)

Uw arts heeft u gevraagd ontlasting te verzamelen voor onderzoek naar bloed uit uw maag-darmkanaal. Voor het onderzoek is het nodig dat u een ontlastingmonster verzamelt. U krijgt hiervoor een testpakket mee. U mag geen ontlastingmonster nemen als u:

  • Last heeft van bloedende aambeien;
  • Bloed verliest bij de urine;
  • Menstrueert. Drie dagen na uw menstruatie mag u beginnen met de afname van ontlastingmonsters.

Aanwijzingen voor het verzamelen

Instructie verzamelen monster voor bloed in de ontlasting
Instructie voor het gebruik van de test.

Na het verzamelen

Nadat u het ontlastingmonster heeft verzameld, doet u het buisje weer in het zakje. Hierna brengt u het pakketje met buis zo snel mogelijk terug naar het laboratorium of u laat dit door iemand afgeven.

Het pakketje met uw ontlasting mag maximaal 4 dagen bewaard worden bij 2 – 8º C (koelkast). En maximaal 48 uur bij kamertemperatuur.

De uitslag

Voor de uitslag van het onderzoek kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Klachten en opmerkingen

Wij doen er alles aan uw bezoek aan ZorgSaam Ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan uw opmerking of klacht direct te bespreken met de betrokkene(n) of de leidinggevende van onze afdeling. Andere mogelijkheden vindt u in de folder ‘’Klachtenregeling ZorgSaam’’. Deze folder is te verkrijgen op de afdeling of kunt u op deze pagina nalezen.

Verdere informatie

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek, dan kunt u deze aan uw arts stellen. U kunt ook contact opnemen met het Klinisch Chemisch Laboratorium van maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

  • De Honte in Terneuzen, 0115-688402, route 99
  • Antonius in Oostburg, 0117-459064, route 66
  • Liduina in Hulst, 0114-373057, route 11

 

 

Juli 2020