De zweettest wordt uitgevoerd om na te gaan of bij uw kind sprake is van de ziekte Cystic Fibrosis (CF). CF is een erfelijke ziekte die naar verhouding vaak voorkomt. Men schat dat in Nederland één op de 3600 kinderen hiermee geboren wordt. Toch is de ziekte vrij onbekend. Kenmerkend voor CF is het taaie slijm dat de slijmklieren afscheiden. Vandaar dat de ziekte ook wel taaislijmziekte of mucoviscidose wordt genoemd. De belangrijkste gevolgen van de ziekte zijn luchtweginfecties en stoornissen in de spijsvertering.

Diagnose

Het zweet van een CF-patiënt heeft een opvallend hoog zoutgehalte. Ouders zeggen wel dat hun kind “zout smaakt”. Dit zoutgehalte kan door een eenvoudige laboratoriumproef, de zogenaamde zweettest, worden bepaald.

Mogelijke aanwijzingen voor CF zijn:

  • achterblijven in de groei;
  • voortdurend hoesten;
  • steeds terugkerende luchtweginfecties;
  • veel, vettige en doordringend stinkende ontlasting.

Een vroegtijdige onderkenning van CF is van belang voor de behandeling.

Een zweettest wordt uitgevoerd in het Klinisch Chemisch Laboratorium in Terneuzen. Hiervoor is een afspraak nodig. Dit kan telefonisch tussen 08:00 – 16:00 via tel. 0115-688646.

Uitvoering van de zweettest

Met de zweettest wordt de huid van het kind plaatselijk gestimuleerd tot het produceren van zweet. Meestal wordt hiervoor de binnenkant van de onderarm gekozen. Dit stimuleren doen we met behulp van een zwakke elektrische stroom, die door een batterij wordt opgewekt. Uw kind voelt op de plek waar de stimulatie plaatsvindt een lichte prikkeling.

Eerst reinigen we de onderarm en maken deze droog. Vervolgens plaatsen we twee elektroden op de arm en maken deze met klittenbandjes vast. Gedurende enkele minuten wordt er een zwakke elektrische stroom door de elektroden op de arm gebracht.

Na de stimulatie plaatsen we een sensor op de plek waar de huid is gestimuleerd. Gedurende dit proces wordt de geleidbaarheid van het zweet gemeten. Naargelang meer of minder zweet is geproduceerd kan de tijd variëren van 10 tot 15 minuten alvorens de uiteindelijke meting is gebeurd.

De zweetverzameling mag niet langer dan 30 minuten duren. Het kan gebeuren dat de zweetproductie onvoldoende is, waardoor er geen meting kan plaatsvinden.

Als we na 30 minuten geen resultaat hebben verkregen kan op verzoek van de arts de test herhaald worden.

De uitslag

Voor de uitslag van het onderzoek kunt u terecht bij uw behandelend arts

Klachten en opmerkingen

Wij doen er alles aan uw bezoek aan ZorgSaam Ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen, dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan uw opmerking of klacht direct te bespreken met de betrokkene(n) of de leidinggevende van onze afdeling. Andere mogelijkheden vindt u in de folder “Klachtenregeling ZorgSaam”. Deze folder is te verkrijgen op de afdeling of kunt u op deze pagina nalezen.

Verdere informatie

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze aan u arts stellen of u kunt contact opnemen met het Klinisch Chemisch Laboratorium. U kunt hiervoor contact opnemen van maandag t/m vrijdag tussen 14:00 en 16:00 uur via telefoonnummer 0115-688089

 

Mei 2021

 

Bravis Ziekenhuis en ZorgSaam Ziekenhuis bundelden op 1 januari 2021 de krachten van hun beide laboratoria klinische chemie. Die laboratoria gaan zelfstandig verder onder de naam Accureon BV. Voor patiënten verandert er buiten de naamsverandering weinig. De vertrouwde goede zorgverlening en laboratoriumdiagnostiek in de regio blijven behouden.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.