Uw kind krijgt een onderzoek waarbij de zuurgraad in de slokdarm wordt gemeten gedurende 24 uur. Uw kinderarts heeft u uitgelegd waarom dit onderzoek uitgevoerd moet worden.

Het onderzoek wordt in principe poliklinisch gedaan. Dit kan van maandag tot en met vrijdag op de Gezinsafdeling of op de kinderdagbehandeling (afhankelijk van de beschikbare plaatsen).

Het onderzoek

Met behulp van een sonde wordt de zuurgraad in de slokdarm gemeten. Deze sonde is een dun slangetje dat via de neus in de slokdarm (tot net boven de maag) wordt geplaatst. Dit doet een verpleegkundige of een kinderarts. De kinderarts laat daarna een röntgenfoto maken om de ligging van de sonde te controleren. Voor het maken van de foto moet het bovenlichaam van uw kind ontkleedt worden, daarom is het handig uw kind thuis kleding aan te trekken die niet over het hoofd uitgetrokken hoeft te worden.

De sonde is gekoppeld aan een registratieapparaat. Dit apparaat registreert continu de zuurgraad in de slokdarm.

Voorzorgsmaatregelen

Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig. Uw kind mag alles eten en drinken en mag gewoon rondlopen in het ziekenhuis. Als uw kind medicatie gebruikt, overlegt u het gebruik hiervan tijdens het onderzoek met de kinderarts. Het apparaat kunt u ook in bed leggen, maar mag niet nat worden. Het is belangrijk dat de sonde blijft zitten.

Als de sonde er toch voortijdig uit gaat, noteer dan het tijdstip en geef dit door als u het apparaat teruggeeft. De uitslag wordt altijd uitgelezen, ook als het onderzoek korter heeft geduurd doordat de sonde er voortijdig uit is gegaan. De kinderarts bepaalt aan de hand van deze uitslag of het onderzoek herhaald moet worden.

Na 24 uur wordt de sonde verwijderd. Hiervoor wordt van tevoren een afspraak gemaakt op de Gezinsafdeling. De uitslag krijgt u van uw kinderarts, op de polikliniek of op de Gezinsafdeling.

Vragen?

Als u nog vragen heeft dan kunt u deze stellen aan uw kinderarts. De kinderpoli is te bereiken tijdens kantoortijden op nummer 0115-688493.

 

Juni 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.