Uw arts heeft voorgesteld om een PH-metrie (zuurgraadmeting) te doen. Op deze pagina krijgt u meer informatie over dit onderzoek, de voorbereiding en wat u na afloop kunt verwachten. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, bespreek ze dan vóór het onderzoek met uw arts.

Uw afspraak

We verwachten u in locatie De Honte, Terneuzen. U mag zich melden op afdeling C1 (dagverpleging). De secretaresse geeft dan aan waar u naartoe kunt, naar de afdeling of naar het bankje op routenummer 98.

Meenemen naar het onderzoek

  • patiëntenkaart
  • verwijsbrief arts

Wat is een zuurgraadmeting (PH-metrie)

Een zuurgraadmeting is een onderzoek waarbij we de zuurgraad (Ph) in de slokdarm gedurende 24 uur meten. Met dit onderzoek kunnen we vaststellen of er (regelmatig) zure maaginhoud omhoog stroomt in de slokdarm. Dit noemen we reflux of brandend maagzuur. Als u medicijnen gebruikt, overleg dan van tevoren met uw behandelend arts of u daar tijdelijk mee moet stoppen.

Het onderzoek

Zes uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven. Dit betekent dat u dan niet mag eten of drinken. Een verpleegkundige brengt een dun slangetje (katheter) via de neus in tot onderin de slokdarm. Het inbrengen kan even vervelend zijn. Om het inbrengen makkelijker te maken, mag u hierbij wat slokjes water drinken. Het slangetje is verbonden met een registratieapparaat dat u in een tasje bij u draagt. Na het inbrengen en het starten van het onderzoek moet u voor een controlefoto naar de röntgenafdeling om te bepalen of het slangetje op de juiste plaats zit. Daarna komt u terug naar de scopieafdeling.

Na controle door de arts, en als het slangetje op zijn plaats zit, plakken we dit aan uw neus en bij uw oor vast. Wij vragen om geen make-up of crème op uw gezicht te smeren, omdat de plakkers anders niet blijven zitten. We spreken een tijdstip af waarop u de volgende dag terug moet komen om het onderzoek te beëindigen. Dit zal meestal na ongeveer 24 uur zijn.

U krijgt van de verpleegkundige een dagboekje en instructie mee voor het registratieapparaat en daarna mag u naar huis.

Weer thuis

Thuis mag u uw dagelijkse handelingen verrichten en alles eten en drinken. Belangrijk is het bijhouden van het dagboekje. Hierop noteert u de volgende zaken met de tijd erbij:

  • pijnklachten: de duur en soort klachten;
  • eten en drinken: wat u eet en/of drinkt;
  • houding: wanneer u gaat liggen en weer rechtop zit/staat
  • medicijnen: alleen het innemen van medicijnen voor de maag noteren!

Volgens de instructies die u van de verpleegkundige gekregen heeft, drukt u bij bovenstaande ook op het registratieapparaat.

Onderzoeksgegevens en de uitslag

Nadat het slangetje de volgende dag verwijderd is, mag u naar huis. We verwerken de gegevens en metingen en geven deze aan de behandelend arts ter beoordeling. De uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens uw volgend polibezoek aan uw specialist.

Uw afspraak verzetten of een vraag?

Voor het verzetten of afzeggen van uw afspraak of als u vragen heeft over het onderzoek kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek MDL. Zij is van maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 16:30 uur bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0115-688573.  Als u uw vraag per email stuurt naar scopieafdeling@zzv.nl dan krijgt u binnen twee werkdagen antwoord. Heeft u dringende vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.

 

Januari 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.