De specialist heeft u verteld dat uw kind geopereerd moet worden. Voor de opnamedag gaat u eerst samen met uw kind naar het (kinder) preoperatief spreekuur (POS). U krijgt hiervoor een uitnodiging. Tijdens dit POS stelt een anesthesist of anesthesiemedewerker vragen over de gezondheid van uw kind. Hij vraagt uw toestemming voor de narcose. Als uw kind medicatie gebruikt, neem dan de actuele medicatielijst mee naar het POS. Om uw kind en u als ouder voor te bereiden op de operatie houden we, voorafgaand aan het POS, een voorbereidingsbijeenkomst. U en uw kind zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen. Via beeldmateriaal en een rondleiding op de afdeling krijgen u en uw kind uitleg over de operatie.

Aanpassingen vanwege corona

 • Voor het pre operatief gesprek wordt u gebeld.
 • Er worden momenteel geen rondleidingen gegeven op de afdeling
 • Tijdens de opname mag er 1 ouder meekomen tijdens opname. Om zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis te hebben mag u ook niet met 2 personen u kind naar de afdeling brengen. Broertjes of zusjes mogen niet meekomen.
 • Indien uw kind klachten heeft  die kunnen wijzen op corona, moet dit vermeld worden. Ook als u als begeleider dergelijke klachten heeft, mag u niet in ziekenhuis komen. Er zal dan een andere begeleider mee moeten komen.

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn:

 • Koorts of verkoudheidsklachten (hoesten/neusverkoudheid)
 • Diarree of bovenbuikklachten
 • Smaak/reukverlies
 • Huisgenoot heeft bovengenoemde klachten of is positief getest.

Men dient 72 uur klachtenvrij te zijn.

Tijdens de opname verblijft u samen met uw kind op de kamer. U en uw kind verlaten de kamer zo weinig mogelijk. De speelkamer kan helaas niet bezocht worden.

Gelieve voor uw kind iets te eten mee te brengen voor na de operatie.

Begeleiders krijgen koffie/thee aangeboden.

Ouderbegeleiding

Bij kinderen onder de 16 jaar mag één ouder aanwezig zijn bij de inleiding van de narcose. Bij kinderen 16 jaar en ouder dient er van tevoren met de anesthesist overlegd te worden over de aanwezigheid van een ouder. Beide ouders zijn welkom tijdens de opnameperiode. In verband met de rust voor uw kind en op de afdeling gelden voor broertjes, zusjes en andere familie de reguliere bezoektijden.

Gaat u mee?

Dan kunt u op de afdeling aangeven dat u bij de inleiding aanwezig wilt zijn. Ook bij een spoedoperatie is dit vanzelfsprekend. Als uw kind voor de ingreep nuchter moet blijven, willen ouders soms solidair zijn en ontbijten ze ook niet. Realiseert u zich dat het risico op flauwvallen dan wel groter wordt. Wij raden u daarom aan om gewoon te ontbijten (eventueel buiten het gezichtsveld van uw kind). Een kinderverpleegkundige begeleidt u en uw kind vanaf de gezinsafdeling tot aan de operatieafdeling. Op de operatieafdeling ontvangt u speciale kleding die u over uw eigen kleding aan kunt trekken. U kunt met uw kind mee naar de ruimte waar de inleiding van de narcose plaatsvindt. Zodra uw kind slaapt, brengt de begeleider u terug en verlaat u de operatieafdeling. Wanneer uw kind ontwaakt, kunt u naar uw kind. Als hij goed wakker is, gaat u samen met uw kind en de kinderverpleegkundige weer terug naar de afdeling. Op de Gezinsafdeling wordt uw kind verder verpleegd door een kinderverpleegkundige.

Alles over de narcose

Uw kind krijgt de narcose toegediend via een mondkapje of via het infuus. Op welke manier de narcose wordt toegediend bij u kind wordt besproken tijdens het POS gesprek. Indien nodig wordt er tijdens de narcose (nog) een infuusnaald ingebracht. Uw kind moet nuchter blijven voor de operatie. Dit houdt het volgende in:

Eten en drinken:

Wordt uw kind vóór 13.00 uur opgenomen, dan gelden de volgende regels:

 • Uw kind mag op de dag vóór de operatie tot 24.00 uur ’s nachts normaal eten en drinken. Daarna mag uw kind niets meer eten. Kinderen vanaf 13 jaar mogen tot 2 uur voor de opname heldere dranken drinken, zoals water, koffie zonder melk, thee en siroop (geen Roosvicee). Kinderen tot en met 12 jaar mogen tot 1 uur voor de opname heldere dranken drinken, zoals water, koffie zonder melk, thee en siroop (geen Roosvicee).
 • Uw kind mag geen koolzuurhoudende dranken, melk en sinaasappelsap drinken.
 • Uw kind mag indien van toepassing tot 4 uur voor de opname moedermelk (geen flesmelk omdat dit minder snel verteerd).

Wordt uw kind ná 13.00 uur opgenomen, dan gelden de volgende regels:

 • Uw kind mag op de dag vóór de operatie tot 24.00 uur ’s nachts normaal eten en drinken. Daarna mag uw kind nog zeer beperkt wat eten.
 • Uw kind mag op de dag van de operatie tot uiterlijk 7.00 ’s ochtend een licht ontbijt nuttigen:
 • 1 beschuit met jam en een kop thee of een andere heldere drank zoals water, thee, koffie zonder melk of siroop (geen Roosvicee).
 • Kinderen vanaf 13 jaar mogen tot 2 uur voor de opname heldere dranken drinken zoals water, koffie zonder melk, thee of siroop (geen Roosvicee). Kinderen tot en met 12 jaar mogen tot 1 uur voor de opname heldere dranken drinken, zoals water, koffie zonder melk, thee en siroop (geen Roosvicee).
 • Uw kind mag geen sinaasappelsap, koolzuurhoudende dranken en melkproducten gebruiken zoals melk, boter en kaas.
 • Uw kind mag indien van toepassing tot 4 uur voor de opname moedermelk (geen flesmelk omdat dit minder snel verteerd).

Pijnbeleving

Op de Gezinsafdeling is een actief beleid voor pijnmeting en pijnbeleving, vooral na een operatie. Pijn wordt door iedereen anders ervaren. Als er iets in je lichaam beschadigd is, voel je pijn. Gelukkig kan je iets innemen tegen de pijn. Goede pijnstilling heeft veel voordelen. Uw kind slaapt beter na de operatie, eet en drinkt beter en herstelt vaak sneller. Uw kind kan zelf het beste aangeven hoeveel pijn hij heeft. Daarom wordt hem een paar keer per dag gevraagd om de pijn met een cijfer of gezichtje aan te geven. Het cijfer nul of blije gezichtje betekent dat hij geen pijn heeft en het cijfer tien is de ergste pijn die hij zich kan voorstellen.

 

Juist omdat pijn per persoon verschilt, is het belangrijk dat hij dit zelf goed aangeeft. In rust kan pijn acceptabel zijn, maar soms doet doorademen, hoesten of bewegen erg veel pijn. Met die informatie kunnen we de pijnstilling nog beter aanpassen. Op het POS krijgt u te horen welke pijnmedicatie u uw kind na de operatie kunt geven. Zorg dat u deze voldoende in huis heeft. De kinderverpleegkundige van de afdeling geeft u leefregels mee met daarop de dosering pijnstilling.

Wat u verder nog moet weten

De opnameverpleegkundige belt u twee werkdagen voor de operatie. Zij geeft aan u door wanneer en hoe laat u voor de opname wordt verwacht. Op het preoperatief spreekuur kunnen ze advies over geven over het gebruik van thuismedicatie. Meestal is dit het volgende:

 • Inhalatie medicatie geeft u zoals gebruikelijk voor u naar het ziekenhuis komt.
 • Overige medicatie bijvoorbeeld voor het hart of epilepsie moet voor opname, met één slok water worden ingenomen.
 • Wanneer uw kind diabetes heeft, wordt een behandelplan gemaakt door de anesthesist in overleg met de kinderarts.
 • Als u als ouder/begeleider open wonden/wondjes, verkoudheid en/of diarree heeft, raden we af om uw kind te begeleiden naar de operatieafdeling.

Wilt u contact opnemen met de Gezinsafdeling als uw kind ziek is of in aanraking is geweest met besmettelijke kinderziektes?

Op de dag van opname dient u het volgende mee te nemen:

 • Knuffel of favoriet speeltje van uw kind.
 • Eigen drinkflesje bij jonge kinderen.
 • Zorgverzekeringskaart.
 • Afsprakenkaart.

Graag bij uw kind de nagellak verwijderen, sieraden en piercings uitdoen en thuis laten. Op de afdeling is het mogelijk om kleine zaken, zoals een telefoon of portemonnee in een kluisje te bewaren tijdens de operatie.

Vragen en overige informatie

De website van het ziekenhuis www.zorgsaam.org geeft veel informatie over de Gezinsafdeling en over de zorg rondom een operatie. ZorgSaam heeft een speciale website voor kinderen: www.zeehondsam.nl. Hier wordt op een speelse manier de gang van zaken in het ziekenhuis aan kinderen uitgelegd. Als u nog vragen hebt over de begeleiding van uw kind rondom de narcose en de operatie, kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur contact opnemen met de Gezinsafdeling, locatie De Honte via tel. 0115-688189. U kunt zich opgeven voor de voorbereidingsbijeenkomst. Enkel vragen over de voorbereidingsbijeenkomst en niet over het kinderpos op nummer 0115-688618.

WGBO

In de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan specifieke regels voor het geven van informatie aan het verkrijgen van toestemming van minderjarigen en/of hun vertegenwoordiger(s). Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Lees ze hier.

Fotoboek

Bekijk hier het fotoboek

 

November 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.