U heeft via de wondverpleegkundige het PICO systeem gekregen om uw wond te behandelen. Op deze pagina vindt u alle informatie die hierbij van belang is. Lees deze informatie goed door. Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen met uw wondverpleegkundige.

Wat doet PICO

Het PICO systeem zorgt voor afzuiging van overtollige vloeistof uit de wond. Onder het verband wordt een negatieve druk gecreëerd. Hierdoor wordt overtollige vloeistof uit de wond verwijderd.

Hoe werkt PICO?

Het systeem bestaat uit een pomp, verbindingsslangetje en een zacht, zelfklevend verband. Het verband wordt aangebracht op de wond. Daarna wordt de pomp aangesloten en ingeschakeld. De lucht wordt uit het verband getrokken en het overtollige vocht uit de wond komt in het verband. Het verband helpt de wond te beschermen en voorkomt dat er bacteriën in de wond terecht komen. Het kan ook de bloedstroom naar de wond verbeteren.

Hoe lang duurt het tot de wond verbetert?

De duur van de behandeling voor een verbetering van de wond, is verschillend voor elke patiënt. Dit zal afhankelijk zijn van uw algemene gezondheid, de grootte en het type wond dat u hebt en de behandeling die is voorgeschreven.

Is het pijnlijk?

Wanneer de PICO-pomp de eerste keer wordt ingeschakeld, kunt u een licht trekkend gevoel waarnemen. Als u pijn voelt kunt u advies vragen aan uw behandelaar. Deze kan u iets voorschrijven tegen de pijn.

Hoe vaak moet het verband worden vervangen?

Het verband mag maximaal zeven dagen worden gebruikt, afhankelijk van het type wond en de hoeveelheid vloeistof die uit de wond komt. Uw behandelaar zal bepalen hoe vaak uw verband moet worden vervangen. Als u voor de wondbehandeling ook gips heeft gekregen zullen de afspraken altijd in combinatie met de wondverpleegkundige op de gipskamer plaatsvinden.

Doet het vervangen van het verband pijn?

Afhankelijk van het type en de plaats van de wond, kunnen sommige mensen een licht ongemak ervaren bij het vervangen van het verband. Als u enig ongemak voelt, breng dan de persoon die uw verband vervangt op de hoogte.

Kunt u zich verplaatsen tijdens de therapie?

Patiënten die PICO gebruiken kunnen zich verplaatsen, maar dit zal afhankelijk zijn van het advies van uw behandelaar.

Terwijl u slaapt

Zorg dat de PICO™-pomp op een veilige plaats ligt en niet van een tafel of kast op de grond kan vallen tijdens uw slaap.

De pomp loskoppelen van het verband

De pomp kan worden losgekoppeld van het verband als dat nodig is, bijvoorbeeld als u een douche wilt nemen.

 1. Druk op de oranje knop om de therapie te pauzeren.
 2. Schroef de twee delen van de slang-verbinding los.
 3. Leg de pomp op een veilige plaats.
 4. Als u klaar bent om de pomp opnieuw aan te sluiten, schroeft u de twee helften weer samen.
 5. Zorg dat u uw verband glad strijkt zodat u zeker bent dat het geen plooien heeft die luchtlekken kunnen veroorzaken.
 6. Druk op de oranje knop om de therapie opnieuw te starten.
 7. Het groene lampje begint te knipperen om te tonen dat de pomp start met het toepassen van de therapie.

Raadpleeg het gedeelte betreffende alarmsignalen als het oranje lampje voor het “luchtlek” na één minuut begint te knipperen. Als de pomp langer dan een uur wordt gepauzeerd, wordt de therapie automatisch opnieuw gestart.

Douchen en wassen

De PICO-pomp is spatwaterdicht, maar mag niet worden blootgesteld aan waterstralen. Zorg dat de slang die aan het verband is bevestigd, weg van water wordt gehouden en dat het uiteinde hiervan omlaag is gericht, zodat er geen water in kan komen. Het verband op de wond is waterbestendig. U kunt douchen of wassen terwijl het verband bevestigd is, zolang u ervoor zorgt dat het niet direct aan waterstralen wordt blootgesteld of dat u het niet laat doorweken. Als het verband doorweekt raakt, kan het loslaten.

Hoe weet ik of het PICO-systeem werkt?

Wanneer een PICO-pomp goed werkt, knippert een groen lampje op de bovenkant van het apparaat. Het verband moet er licht gekreukt uitzien en stevig aanvoelen.

Wat gebeurt er als het visuele alarm van de PICO-pomp begint te knipperen?

PICO heeft een visueel alarm voor “Laag batterijvermogen” en “Lekalarm”. Deze zijn eenvoudig op te lossen, bijvoorbeeld:

Laag batterijvermogen

De pomp begint u te waarschuwen met een knipperend oranje lampje (boven het batterijpictogram) wanneer de resterende gebruiksduur van de batterijen 24 uur of minder is. Op dit punt moeten de batterijen worden vervangen.

 1. Druk op de oranje knop om de therapie te pauzeren.
 2. Vervang de batterijen, plaats het deksel terug en druk opnieuw op de oranje knop om uw therapie   opnieuw te starten.
 3. Het groene en oranje lampje boven de batterij zullen samen knipperen wanneer de batterijen           moeten worden vervangen.

Lekalarm

Er is een lek geconstateerd, mogelijk veroorzaakt door plooien in het verband, rand of strip. De pomp is naar de automatische pauzestand gegaan. De negatieve druktherapie wordt niet toegepast op de wond. De pomp zal automatisch pauzeren gedurende één uur. Als er geen herstellende acties zijn ondernomen, zal de pomp automatisch proberen de therapie te hervatten.

 1. Strijk het verband en de strips glad om alle plooien, waardoor lucht in het systeem kan terechtkomen, te verwijderen.
 2. Druk op de oranje knop om de therapie opnieuw te starten. Het groene lampje “OK” zal knipperen terwijl de pomp de therapie probeert te hervatten.
 3. Als het luchtlek blijft, begint het oranje lampje na ongeveer 30 seconden te knipperen.
 4. Herhaal in dat geval het gladstrijken van het verband en druk op de oranje knop.
 5. Als het lek is opgelost, blijft het groene lampje knipperen.
 6. Neem contact op met uw behandelaar als u het knipperende lampje voor laag vacuüm niet opgelost krijgt.

Neem direct contact op met uw behandelaar wanneer:

 1. U een verandering in de kleur of hoeveelheid vloeistof in het verband waarneemt;
 2. Als de kleur verandert van doorzichtig naar troebel of helder rood;
 3. Als u merkt dat het verband snel vult met bloed;
 4. Als de wond er roder uitziet dan gewoonlijk of slecht ruikt;
 5. Als het verband er los uitziet of los aanvoelt;
 6. Als u pijn heeft;
 7. Als het alarmdisplay niet stopt met knipperen.

Contact

Bij problemen kunt u altijd contact opnemen met het Wond Expertise Centrum (WEC) ZorgSaam tel. 0115-688082 (tijdens kantooruren).

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp of HAP.

 

 

Bronvermelding Patiënteninformatie folder PICO Smith & Nephew

 

Augustus 2018

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.