Nu uw kind op onze afdeling ligt, willen wij u hier graag wat meer over vertellen. Ook geven wij informatie over wat u in deze periode zelf kunt doen voor uw kind. De afdeling bestaat uit twee gangen. De ene is de kind- en jeugdgang en de andere is de zuigelingengang. Uw kind is opgenomen op de zuigelingengang. Deze bestaat uit vier couveusesuites, één opvang-kamer voor isolatieverpleging (een box met sluis) en een ouder-kind kamer. Omdat er geen aparte babyzaal is, kan een couveusesuite ook dienst doen als babykamer waar meerdere baby’s verpleegd kunnen worden (multifunctionele kamer).

De telefoonnummers: Couveuse unit 0115 688192 Vanaf de kraamafdeling 8192

De organisatie van de zuigelingenafdeling

Op de zuigelingenafdeling staat een team van kinderartsen en verpleegkundigen voor u klaar. Wij werken met een groot aantal verpleegkundigen in wisselende diensten. Ook leerling-verpleegkundigen en stagiaires maken deel uit van ons team. De couveusesuites zijn een onderdeel van het Geboortecentrum. Op deze kamers kunnen zowel de zieke of premature/dysmature zuigeling als hun pas bevallen moeder verpleegd worden. Zowel de verpleegkundigen van A0 (voor de baby), als verpleegkundigen van afdeling obstetrie B0 (voor de moeder) kunt u hier tegenkomen. Samen zorgen ze voor moeder en kind. Aan de deur van de kamer schrijft de verpleegkundige die voor u zorgt haar naam.  U kunt ons altijd bellen om te vragen hoe het met uw kind gaat.

Artsenvisite en informatie

Ieder kind heeft zijn/haar eigen kinderarts. Wel nemen deze voor elkaar waar in de avonden, nachten en weekenden. De namen van de kinderartsen zijn drs. Corijn, drs. Fränkel, drs. De Bruijn, drs. Ivens en drs. Zwaga. Eén van de kinderartsen loopt dagelijks visite. U en/of de verpleegkundige kan uw vragen tijdens de visite aan de arts stellen. Als uw kind wordt opgenomen, krijgt u uitleg en informatie van de dienstdoende arts.

Recht op informatie/toestemming

U heeft te allen tijde recht op informatie over uw kind, diens ziekte, behandeling of onderzoek. Niet altijd zal de arts direct in staat zijn om u alles te vertellen over uw kind. We geven alleen aan de ouders/verzorgers informatie. Over andere kinderen geven we geen informatie. Met vragen over behandeling of verzorging van uw kind kunt u altijd terecht bij de arts (deze loopt één keer per dag visite) of de verantwoordelijke verpleegkundige. De arts kan uw kind niet behandelen zonder uw toestemming. Het gegeven dat uw kind op de afdeling ligt, geeft uw toestemming al min of meer aan. Bij onderzoek of behandeling mag de arts die toestemming veronderstellen, bijvoorbeeld als er direct iets moet gebeuren. Als u behandeling niet wilt toestaan, dient u dit kenbaar te maken aan de arts of verpleegkundige.

Verpleegkundig dossier

Het verpleegkundig dossier van uw kind is altijd voor u ter inzage. We gaan zorgvuldig om met de persoonlijke, medische en verpleegkundige gegevens van u en uw kind. Indien u vragen heeft over de rapportage of de planning van de zorg, kunt u terecht bij de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. Alleen ouders/verzorgers mogen het dossier inzien. Dit gebeurt in het bijzijn van een verpleegkundige, zodat we vragen en/of onduidelijkheden direct kunnen toelichten.

Folders

Misschien wilt u naast de informatie uit dit boekje nog wat meer lezen over couveuse-kinderen. Op de afdeling is schriftelijk materiaal aanwezig over allerlei onderwerpen zoals borstvoeding, couveusekinderen, babymassage, kangoeroeën. Veel folders zijn digitaal te vinden via de site van ZorgSaam (www.zorgsaam.org) en via www.ikverwachteenkindje.nl.

Tijdens de opname

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw kind is opgenomen op de zuigelingengang. Enkele voorbeelden zijn:

 • Prematuur (te vroeg geboren);
 • Dysmatuur (te laag geboortegewicht);
 • Sepsis (infectie);
 • Ademhalingsproblemen;
 • Voedingsproblemen;
 • Gecompliceerde geboorte;
 • Hyperbilirubinemie (neonatale geelzucht);
 • Kinderen met aangeboren afwijkingen.

Een beschrijving van enkele begrippen

Couveuse en open couveuse / warmtebedje

De couveuse gebruiken we voor kinderen die te vroeg geboren zijn en voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er zich ademhalingsproblemen voordoen of als er een infectie optreedt. Als de kinderen alleen nog extra warmte nodig hebben, liggen ze in een open couveuse/ warmtebedje.

Monitor-Saturatiemonitor

Om de kinderen goed te kunnen observeren, bewaken we ze met de monitor. Met drie plakkers die op het kind geplakt worden, zijn de ademhaling en hartactie voortdurend te controleren. Als kinderen na de geboorte moeite hebben met ademen, krijgen ze extra zuurstof in de couveuse. Dit gebeurt eventueel ook met een neusbril. Vaak is het belangrijk om te weten of er voldoende zuurstof in het bloed is opgenomen. We kunnen dit controleren door een saturatiemonitor aan te sluiten. Er wordt dan een bandje om de voet of hand van het kind geplakt.

Maagsonde

Kinderen die zelf nog niet of niet voldoende kunnen drinken, krijgen een maagsonde. Dit is een slangetje dat via de neus in de maag terechtkomt en vastgeplakt wordt met een pleister op de wang. Via dit slangetje kunnen ze toch gevoed worden.

Infuus

Een infuus is een dun slangetje dat vocht toedient via de ader. Dit kan nodig zijn als:

 • De voeding niet goed verdragen wordt.
 • Extra vochttoediening nodig is.
 • Er medicijnen gegeven moeten worden.
 • Uw kind een laag bloedsuikergehalte heeft.

Fototherapie

Na de geboorte kan uw kind geel worden door de onrijpheid van de lever. We spreken dan over een te hoog bilirubinegehalte (bili). Het kan zijn dat fototherapie hiervoor noodzakelijk is. Dit gebeurt met een speciale lamp of een bili-bed.

Onderzoek

Enkele veel voorkomende onderzoeken die bij kinderen gedaan worden, zijn:

 • Bloedonderzoek;
 • Röntgen: thorax-(long) en maagfoto’s;
 • ECG: hartfilm;
 • Echo: hoofd of buik;
 • Urine en/of ontlasting onderzoek.

Hielprik

Op de vierde dag na de geboorte krijgen alle kinderen een hielprik. Dit is voor een screeningsonderzoek naar verschillende stofwisselingsziekten. Als deze tijdig worden opgespoord, is een effectieve behandeling mogelijk. Een folder hierover is beschikbaar.

Gehoorscreening/ALGO-screening

Tegenwoordig worden kinderen getest op een goed functionerend gehoor. In principe draagt de JeugdGezondsheidsZorg hier zorg voor (consultatiebureau).

Borstvoeding

Wellicht heeft u al nagedacht of u borst- of flesvoeding wilt gaan geven. Niet elk kind is na de geboorte sterk genoeg om borstvoeding te drinken. Tot dan kunt u de voeding afkolven en kunnen we de voeding aan uw kind geven via vingervoeding, cupfeeding of via maagsonde. Op de afdeling is de mogelijkheid aanwezig om met een elektrische kolf de moedermelk af te kolven. Als u zelf een kolf heeft, dan is het gewenst om deze te gebruiken. De kolfset en eventuele flessen en spenen moet u eenmaal per 24 uur uitkoken. U kunt de spullen op de kamer uitwassen. U kunt de sterilisator van de afdeling en de magnetron op het dagverblijf van B0 gebruiken. De eerste dagen moet de borstvoeding nog op gang komen. Als er geen of niet genoeg moedermelk is, voeden we uw kind met kunstvoeding. Dit wordt door de afdeling verzorgd. Op de afdeling kunt u informatie en uitleg krijgen over het geven van borstvoeding, het kolven en het huren van een borstkolf. Ook hebben wij hier verschillende folders over die samen in een map zitten. Deze borstvoedingsmap kunt u vragen aan de verpleegkundige.

Wat kunt u voor uw kind doen?

“Wat kunnen wij zelf doen?” Dit is een van de vragen die ouders zich stellen. U zult begrijpen dat de hele verzorging van uw kind zoals thuis hier niet altijd mogelijk is. Soms zijn de kinderen te klein of te ziek en kunnen ze nog niet uit de couveuse. U kunt dan nog niet echt knuffelen, maar wel zachtjes strelen en praten, zodat u alvast aan elkaar kunt wennen. Ook kunt u een schoongewassen knuffelbeestje of speeltje meenemen om in de couveuse bij uw kind neer te zetten. Nog een stapje verder is bijvoorbeeld het buidelen/kangoeroeën. Misschien heeft u hier al eens over gelezen of gehoord. Het kind wordt met alleen een luier aan op de blote borst van vader of moeder gelegd. We stellen deze methode vaak voor aan ouders. Vooral bij te vroeg geboren baby’s is het een manier om goed contact met uw kind te krijgen. Vaak zult u hier samen met uw kind echt van kunnen genieten. Als de toestand van uw kind het toelaat, kunt u helpen met verschonen, temperaturen, baden en voeden. Maakt u zich geen zorgen als u zich hierbij in het begin wat onzeker of onhandig voelt. De aandacht en de verzorging die u aan uw kind geeft, zijn het allerbelangrijkst en als het nodig is, is er altijd een verpleegkundige in de buurt om te helpen. Uw kind wordt op bepaalde tijden verzorgd in overleg met u, maar u zult begrijpen dat uw kindje tussen de verzorgings- en voedingstijden door veel rust nodig heeft. We werken op de afdeling met een agenda. U kunt hierin aangeven wanneer u wilt komen. Wanneer u dat wenst, zullen wij u eerder bellen als uw kind ontroostbaar is en/of honger heeft. Het is daarom van belang dat de verpleegkundige altijd een telefoonnummer heeft waar u te bereiken bent. We vinden het belangrijk dat u uw kind kan ondersteunen tijdens de onderzoeken en bij de verzorging.

Ontwikkelings Gerichte Zorg (OGZ)

Wij werken op onze afdeling zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van de OGZ (Ontwikkelings Gerichte Zorg). Vooruitgang in de neonatologie heeft de overlevingskansen van te vroeg geboren kinderen aanzienlijk verbeterd. Follow-up studies laten zien dat de kans op ontwikkelings- en gedragsproblemen reëel blijft. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat handelingen en omgevingsfactoren op de neonatologieafdeling van invloed kunnen zijn op de ontwikkelingsuitkomsten. De omgeving van de neonatologie afdeling is er één waarin het kind wordt blootgesteld aan veel en verkeerde prikkels, zoals licht en geluid. Het te vroeg geboren kind is nog niet in staat om de verschillende prikkels te verwerken en kan worden overgestimuleerd. Het gevolg kan zijn dat er nadelige effecten zijn op het fysiologische systeem en uiteindelijk op de normale ontwikkeling. Ontwikkelings Gerichte Zorg houdt ook in dat de zorg zoveel mogelijk wordt geclusterd. Dat betekent dat voor de baby stressvolle (be)handelingen zoveel mogelijk tegelijk worden uitgevoerd en de baby niet telkens opnieuw wordt gestoord. Wat wij willen bereiken is het terugbrengen van teveel stress vanuit de omgeving en het bevorderen van uw relatie met uw kind. Dit doen we door:

 • Het verminderen van omgevingsstress zoals licht (gedempt licht door doek over de couveuse te leggen) en geluid (zacht praten en alarmen snel uitschakelen).
 • Gebruik te maken van hulpmiddelen om de motorische ontwikkeling te beschermen en de fysiologische stabiliteit te bevorderen, zoals het gebruik van rolletjes die de houding van het kind ondersteunen.
 • Het aanpassen van de verzorging van het kind aan de hand van gedragsobservaties.
 • Het kind zelf stress te laten opheffen, door het bijvoorbeeld te laten zuigen, grijpen en vasthouden.
 • U zoveel mogelijk te betrekken bij de zorg voor uw kind.
 • Ouders aanleren het gedrag van hun kindje te herkennen. Door samenwerking tussen de verschillende disciplines en met ouders kunnen wij door toepassing van deze zorg de ontwikkeling van uw kind optimaal ondersteunen en bevorderen.

Ontslag

Enkele dagen voordat uw kindje naar huis mag, ontvangt u alle informatie die u bij ontslag uit het ziekenhuis nodig heeft. Voor uw kind met ontslag gaat, heeft u de mogelijkheid om 24 uur achter elkaar voor uw kind te zorgen, zodat u het ritme van uw kind leert kennen. Ook biedt De Provinciale Kraamzorg couveuse-nazorg bij u thuis. U krijgt dan nog enkele dagen een aantal uren per dag extra kraamzorg. Voor meer informatie: tel 0115 674585.

De regels van de zuigelingenvleugel

Bezoek

Ouders / verzorgers zijn de hele dag welkom. Tijdens uw bezoek mag u altijd filmen en foto’s maken (alleen uw eigen kind). Vanwege de privacy is het niet toegestaan om bij andere kinderen te kijken.  Dit geldt ook voor uw bezoek! De zorgvraag van prematuren laat geen uitgebreid bezoek toe. Enkel grootouders, broertjes/zusjes en eventueel één of twee specifieke naasten. Voor ander bezoek dan de ouders geldt:

 • Bezoektijd is tussen 14.00 en 20.00 uur.
 • Bezoek wordt alleen toegelaten als één van de ouders aanwezig is.
 • Tijdens babyverzorging en voeding geen bezoek.
 • Maximaal twee bezoekers per kind.
 • Vanwege rust van uw premature baby mag het bezoek niet langer dan 15 minuten duren.
 • Eventueel kan bezoek wachten in de familiekamer op B0.
 • Er mogen geen kinderen op bezoek komen, behalve broertjes en zusjes indien zij niet in contact geweest zijn met kinderziekten.
 • Broertjes/zusjes moeten op de kamer blijven vanwege de veiligheid en rust op de afdeling. Houd er rekening mee dat de ruimte en speelmogelijkheden beperkt zijn.
 • Deze bezoekregels gelden voor alle kamers waar baby’s opgenomen zijn.
 • Als er werkzaamheden door zorgverleners plaatsvinden, dient het bezoek desgevraagd de kamer te verlaten en te wachten in de wachtruimte op B0.

Rooming in

De eerste 10 dagen kan de moeder op medische indicatie opgenomen blijven. Na deze 10 dagen kunt u op medische indicatie voor de gynaecoloog opgenomen blijven. De maaltijden worden in de kraamperiode (10 dagen) of tijdens opname bij medische indicatie verzorgd door de afdeling. Zonder medische indicatie kunt u ook na deze 10 dagen blijven slapen. Dit heet dan rooming in en u maakt dan gebruik van een stretcher van de afdeling. Tijdens de periode van rooming in, krijgt u ontbijt en ’s avonds een broodmaaltijd van de afdeling aangeboden. Door omstandigheden kan het zijn dat er geen mogelijkheid is om op de kamer bij uw kindje te slapen. In dit geval (of andere omstandigheden) kunt u gebruik maken van een piketkamer. Hier is ook een douche aanwezig.

Voor het betreden van de kamers

De volgende regels gelden om infectie te voorkomen:

 • Jas aan kapstok in de gang.
 • Ringen, horloge, armbanden afdoen.
 • In de couveusesuite en babykamers handen zorgvuldig wassen en drogen. Dit geldt ook voor uw bezoek.
 • Wanneer u of uw bezoek een infectie (verkoudheid) onder de leden heeft, dan graag overleggen met de verpleegkundige.

En verder: Indien u iemand nodig heeft van de verpleging, wilt u dan gebruik maken van de bel (rode knop). Uit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan om planten en/of snijbloemen op de kamer te houden.

Roken

Roken is op de afdeling niet toegestaan.

Telefoneren

Mobiele telefoons mogen op de afdeling niet gebruikt worden of aan staan.

Eten en drinken

Alleen ouders mogen bij de keuken koffie/thee halen (koffiekar). U dient het serviesgoed zelf op te ruimen. Dit mag terug onder op de kar gezet worden. Van maandag tot en met vrijdag kunt u voor een warme maaltijd gebruik maken van het personeelsrestaurant op de 1e etage. Aan de verpleegkundige kunt u een maaltijdbon vragen, waarmee u in het restaurant van 11.30 – 13.30 uur kunt eten tegen gereduceerd tarief. Desgewenst kunt u ook naar het winkeltje op de begane grond gaan. Hier geldt geen gereduceerd tarief. U kunt de maaltijden op de kamer nuttigen, mits u er zelf zorg voor draagt dat de kamer schoon blijft en het serviesgoed terug brengt naar restaurant en/of winkeltje.

Toilet

Het bezoekerstoilet bevindt zich in de gang bij de speelkamer. Er zijn ook toiletten in de centrale gang aanwezig buiten de afdeling.

Tot slot

Wij hopen dat we u via dit boekje voldoende informatie hebben gegeven. Bij vragen of problemen kunt u zich altijd tot ons wenden. Ook als er suggesties, opmerkingen en/of klachten zijn van uw kant, horen wij dit graag. Dit kan ook voor anderen van belang zijn. U kunt hiervoor de verpleegkundigen of de zorgcoördinator aanspreken. Het team van de kind- en jeugdafdeling wenst u een prettig verblijf toe en een spoedig herstel van uw kind.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.