Er is één vakgroep Geriatrie voor ZorgSaam Ziekenhuis en voor Adrz

U bent door uw huisarts of specialist doorverwezen naar de polikliniek geriatrie van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen: locatie De Honte in Terneuzen, locatie Antonius in Oostburg of locatie Liduina in Hulst.

Op deze pagina vindt u wat de polikliniek geriatrie inhoudt en wat u van ons mag verwachten. Wij raden u aan om deze informatie door te lezen met een familielid of naaste die met u meekomt naar de dagbehandeling. Deze begeleider kan u dan eventueel helpen en aanvullende informatie geven omtrent uw klachten.

Polikliniek geriatrie

De polikliniek geriatrie richt zich uitsluitend op de oudere patiënten met:

 • Een (acute) verandering in het functioneren waarvoor uitgebreid onderzoek nodig is, zonder dat u hiervoor moet worden opgenomen
 • Een langdurige fysieke verandering van het functioneren, waarbij onvoldoende duidelijk is wat de oorzaken zijn
 • De verschillende klachten kunnen zich op sociaal, lichamelijk en of geestelijk gebied uiten welke ook zo worden benaderd

Hierbij wordt een beroep gedaan op een team van gespecialiseerde medewerkers bestaande uit bijvoorbeeld:

 • Klinisch geriater
 • Gespecialiseerde verpleegkundige
 • Fysiotherapie
 • Psycholoog.

Het is afhankelijk van uw situatie welke hulpverleners er bij u betrokken zullen zijn.

Wat kunt u verwachten?

De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:

 • Bloed en eventueel urine-onderzoek
 • Er vindt een gesprek plaats met de geriater gevolgd door een lichamelijk
 • onderzoek
 • De verpleegkundige zal u een aantal vragen stellen die betrekking hebben op het geheugen, oriëntatie en eventueel de stemming
 • Daarnaast zal zij u begeleiden bij de overige onderzoeken die de arts afspreekt. Zij maakt ook zo nodig een ECG (hartfilmpje) en zal uw bloeddruk opmeten
 • Indien nodig worden er röntgenfoto’s gemaakt
 • Ook zal er een gesprek plaatsvinden met uw familie of mantelzorger voor aanvullende informatie over uw klachten.

Het eerste bezoek bij ons duurt ongeveer anderhalf uur.

Begeleiding van thuis

Het is belangrijk dat u naar de polikliniek geriatrie komt samen met een persoon die voor u vertrouwd is, bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), een familielid, of een andere goede bekende. Deze persoon kan u eventueel helpen en aanvullende informatie over uw klachten geven. Wij stellen het erg op prijs dat deze persoon erbij blijft.

Wat neemt u mee?

 • Afsprakenkaart
 • Eventueel verwijsbrief van de huisarts of specialist
 • Actuele medicatielijst en/of  eventueel de verpakking + medicatie
 • Eventueel uw bril en/of gehoorapparaat
 • Eventueel loophulpmiddel
 • Zorgleefplan van de thuiszorg, indien aanwezig

Wij raden u aan om gemakkelijk zittende kleding aan te trekken waarin u zich prettig voelt.

Uitslag

Nadat alle onderzoeken zijn verricht, bespreekt de arts met u en uw begeleider de eerste uitslagen en het vervolgtraject. Zo nodig wordt er een controleafspraak gemaakt op onze polikliniek. Uw arts die u doorverwezen heeft ontvangt een schriftelijk verslag van het onderzoek op onze polikliniek en de aanbevelingen.

Bereikbaarheid

 • Terneuzen

De polikliniek bevindt zich in Terneuzen op de begane grond route 94. U kunt aan de achterzijde van het ziekenhuis parkeren. In de centrale hal staan eventueel rolstoelen die u kunt gebruiken.

 • Oostburg

In Oostburg bevindt de polikliniek zich op de vijfde verdieping, route 90. In de centrale hal staan eventueel rolstoelen die u kunt gebruiken.

 • Hulst

In Hulst, gaat u naar de eerste verdieping, route 9. In de centrale hal staan eventueel rolstoelen die u kunt gebruiken.

Vragen

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de polikliniek geriatrie. Op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 0115 – 688667.

U kunt ook een e-mail sturen aan poligeriatrie@zzv.nl.

 

September 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.