U bent door uw huisarts of specialist doorverwezen naar de mobiliteitspolikliniek van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, locatie De Honte in Terneuzen.

Op deze pagina vertellen we wat de mobiliteitspoli inhoudt en wat u van ons mag verwachten. Wij raden u aan om deze informatie door te lezen met een familielid of naaste. Het is wenselijk dat u zich door iemand die u goed kent laat begeleiden tijdens het bezoek aan de mobiliteitspolikliniek. (bijvoorbeeld uw partner, een familielid met wie u veel contact heeft of iemand anders in wie u vertrouwen heeft). Deze begeleider kan u dan eventueel helpen en aanvullende informatie geven omtrent uw klachten.

Mobiliteitspoli

Op de mobiliteitspoli onderzoeken we symptomen zoals duizeligheid, loopstoornissen, angst en vallen. U wordt gezien door de geriater, geriatrie verpleegkundige en de fysiotherapeut. Zij onderzoeken u om de beurt. Een geriater is een medisch specialist die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van oudere mensen die een groot risico lopen hun zelfstandigheid te verliezen. Het doel van de mobiliteitspoli is uw mobiliteit te verbeteren of te behouden en vallen te voorkomen.

Vallen

Zoals u misschien gemerkt heeft, komt een val vaak plotseling. De gevolgen kunnen ernstig zijn, variërend van een bloeduitstorting tot een botbreuk. Als u op oudere leeftijd een keer bent gevallen, is de kans op herhaling groot als er niets aan de oorzaak wordt gedaan. Een val kan u angstig maken. Misschien ten onrechte, maar een val is vaak een reden om minder te gaan ondernemen.

Voor het vallen kunnen meerdere oorzaken bestaan. Maar voor diegene die valt, en ook voor de huisarts, is het vaak niet duidelijk wat deze oorzaken zijn. Het team dat werkzaam is op de mobiliteitspoli kijkt welke factoren bij u meespelen bij het vallen. Daarna wordt u zo nodig doorverwezen naar andere specialisten voor verder onderzoek of behandeling.

Hoe verloopt het onderzoek

Het onderzoek op de mobiliteitspoli bestaat uit meerdere onderdelen. Het totale onderzoek duurt drie tot drie en een half uur.

U wordt onderzocht door achtereenvolgens de geriater, een geriatrieverpleegkundige en een fysiotherapeut. Zij besteden aandacht aan uw hart en longen, uw ogen, uw evenwichtsorgaan, uw skelet en gewrichten, uw zenuwstelsel (inclusief uw geheugen) en uw spierkracht. Tevens wordt er zo nodig bloedonderzoek en een hartfilmpje verricht.

Afhankelijk van de bevindingen kunnen er nog verdere onderzoeken nodig zijn.

Wat neemt u mee?

  • Begeleider (een naaste of vertrouwenspersoon)
  • Identiteitskaart
  • Actuele medicatielijst en eventueel de medicatiedoosjes
  • Uw bril en/of gehoorapparaat indien u hier gebruik van maakt
  • Loophulpmiddel indien u hier gebruik van maakt

Wij raden u aan om gemakkelijk zittende kleding aan te trekken waarin u zich prettig voelt en stevige schoenen aan te doen.

Uitslag

Nadat alle onderzoeken zijn verricht, mag u nog langs het laboratorium gaan om bloed af te nemen. Bij vertrek van de poli krijgt u een afspraak mee voor een uitslaggesprek. Tijdens dit uitslag gesprek bespreekt de geriater de conclusies en adviezen vanuit de onderzoeken. Als het nodig is, verwijzen we u door naar andere specialisten voor verdere behandeling. De geriater informeert daarna uw huisarts en eventuele andere betrokken hulpverleners middels een brief over de uitslagen, conclusies en adviezen.

Bereikbaarheid

De mobiliteitspoli bevindt zich in Terneuzen op de begane grond route 94. U kunt aan de achterzijde van het ziekenhuis parkeren. In de centrale hal staan eventueel rolstoelen die u kunt gebruiken.

Kosten

De kosten van de fysiotherapeut tijdens het polibezoek worden door de zorgverzekering bij u in rekening gebracht en afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden deze vergoed.

Vragen

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de polikliniek Geriatrie. Op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 0115 – 688667. U kunt ook een e-mail sturen aan poligeriatrie@zzv.nl.

 

Maart 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.