Uw arts (de aanvrager van dit onderzoek), heeft voorgesteld om een onderzoek van de dunne darm met behulp van de video capsule te doen. Op deze pagina leest u meer informatie over dit onderzoek, de voorbereiding en wat u na afloop kan verwachten.

Onderzoekslocatie:

O  De Honte, Terneuzen

o   met dagopname: Om 8.45 uur melden bij de dagverpleging scopieafdeling op afdeling C1.

Meenemen naar het onderzoek

 • patiëntenkaart
 • lijst met namen van de medicijnen die u op dit moment gebruikt

Wat is een video Capsule Endoscopie

Met behulp van een Video Capsule Endoscopie kan uw dunne darm onderzocht worden. De dunne darm bestaat uit drie delen, namelijk duodenum, jejunum en ileum. De capsule heeft de grootte van een grote vitaminepil en bevat onder andere een camera en een lichtbron. De camera maakt opnamen in uw darm en stuurt deze door naar een recorder. Deze draagt u in een schoudertas.

Met dit onderzoek hoopt uw arts een verklaring te vinden voor de oorzaak van uw klachten. Zoals bijvoorbeeld buikpijn, diarree, bloedverlies of bloedarmoede. Meestal heeft u al meerdere onderzoeken ondergaan die helaas geen verklaring opleverden voor uw klachten. Soms verrichten we een Video Capsule Endoscopie bij mensen die een chronische aandoening hebben aan hun maagdarmkanaal. De arts kan dan zien of uw dunne darm is aangetast en zo ja in welke mate. Het onderzoek kan ook informatie geven over de snelheid waarmee de capsule de maag en/of dunne darm passeert.

Patiënten die medicijnen gebruiken/ voorzorgsmaatregelen

 • Geef aan uw arts door wanneer u een pacemaker hebt.
 • Geef aan uw arts door of  u ooit een buikoperatie, een darmverstopping of slikproblemen heeft gehad.
 • IJzertabletten kleuren de darminhoud zwart en kunnen zodoende het onderzoek bemoeilijken. Daarom mag u deze één week voor het onderzoek niet meer gebruiken.
 • Bloed verdunnende medicijnen mag u gewoon innemen.
 • Ook kinderaspirines met paracetamol (Sinaspril® of Acetosal®) kunt u zonder bezwaar innemen.
 • Geneesmiddelen die de darmwerking beïnvloeden, zoals codeïne, loperamide (Imodium, Diacure) of butyscopolamine (Buscopan) moet u in overleg met de aanvragend arts ruim tevoren stoppen.
 • Patiënten met diabetes (suikerziekte). Het gebruik van insuline moet u overleggen met uw arts.
 • Bespreek medicatie gebruik met uw behandelend arts.

De voorbereiding

Een nauwkeurige inspectie is alleen mogelijk als de dunne darm goed schoon is. Hiervoor is het noodzakelijk dat u onze richtlijnen voor de voorbereiding goed opvolgt. U krijgt een recept voor het laxeermiddel (Moviprep)

De dag vóór het onderzoek

 • De dag vóór het onderzoek moet u een helder vloeibaar dieet volgen (bouillon, water, thee, appelsap). U mag dus niets meer eten.
 • Tussen 18:00 en 22:00 uur drinkt u 1liter Moviprep en daarbij nog 1 liter helder vloeibaar (water, thee, appelsap)
 • Vanaf 22:00 uur moet u nuchter blijven, dus niet meer eten én drinken. Ook het gebruik van kauwgom of ander snoep is niet toegestaan.

Dag van het onderzoek

 • U moet nuchter zijn dus niet eten of drinken
 • We verwachten u om 8:45 uur op de dagverpleging van de scopieafdeling op afdeling C1.
 • Het onderzoek duurt ongeveer acht uur. Na het aansluiten hoeft u niet de hele dag op de afdeling te blijven. Als u de afdeling verlaat geef dan aan een van de medewerkers door waar u naar toegaat.
 • Draag zo mogelijk ruimvallende kleding, zoals een joggingpak of een loszittende broek/rok en trui/ T-shirt.

Het onderzoek

 • De verpleegkundige bevestigt een aantal elektrodes op uw buik. De elektrodes zenden de signalen van de capsule naar de recorder. De recorder draagt u mee in een schoudertasje.
 • De capsule neemt u in met een bekertje water.
 • De verpleegkundige zal tussentijds controleren of de capsule in de dunne darm zit. Wanneer dit niet het geval is kan deze eventueel met behulp van een scoop naar de dunne darm gebracht worden.
 • De eerste twee uur na inname van de capsule mag u niets eten of drinken.
 • Twee uur nadat de capsule in de dunne darm zit, mag u helder drinken (water, thee of bouillon).
 • Vier uur nadat de capsule in de dunne darm zit mag u een broodmaaltijd nuttigen.
 • Tijdens het onderzoek houdt u het dagboek bij. Hierop kunt u activiteiten als eten, drinken, medicijnen en eventuele klachten noteren.

Waar moet u op letten?

 • De recorder registreert de beelden die de capsule maakt in uw darmen. Er knippert constant een groen en een blauw controlelampje op de recorder. Controleer zelf om de 15 minuten of deze lampjes nog knipperen. Is dit niet het geval meldt dit dan aan de verpleegkundige.
 • Draag de recorder in de schoudertas niet rechtstreeks op uw huid.
 • Controleer bij elk toiletbezoek of de capsule in de ontlasting zit. Indien dit het geval is geef dit dan door aan de verpleegkundige.
 • Geef klachten van buikpijn, misselijkheid of braken tijdens het onderzoek door aan de verpleegkundige. Indien nodig kunnen de live beelden via de recorder bekeken worden.

Na het onderzoek

 • Aan het eind van de dag koppelen we de sensoren en de recorder af. Na het loskoppelen van de datarecorder mag u naar huis. U mag dan weer gewoon eten en drinken.
 • De capsule verlaat het lichaam met de ontlasting. Dit is niet pijnlijk of vervelend. U hoeft deze capsule niet te bewaren of in te leveren. U mag de capsule door het toilet spoelen.
 • Het is belangrijk dat u er op let dat de capsule uit het lichaam is. Het ondergaan van MRI-onderzoek terwijl de capsule zich nog in het lichaam van de patiënt bevindt, kan leiden tot ernstige beschadiging van het darmkanaal. Indien u twijfelt of de capsule uit het lichaam is, moet u dit doorgeven aan de arts voordat een eventueel MRI-onderzoek wordt uitgevoerd.

Complicaties

De meeste patiënten hebben helemaal geen bijwerkingen, maar er bestaat een kleine kans dat de capsule ergens in de maag of darmen vastloopt. Dit komt voor bij hooguit ongeveer 1% van de patiënten.

Als de capsule vast komt te zitten, verwijdert de arts deze later met een flexibele slang (endoscoop). Dat doet hij of zij via uw mond of anus. In zeldzame gevallen lukt dit niet, dan is een operatie nodig. Meestal is er dan sprake van een ernstige vernauwing.

De uitslag

Uw behandelend arts heeft ongeveer twee weken na het onderzoek de uitslag. Deze tijd is nodig om de beelden te analyseren en uw behandelend arts hierover te informeren

Uw afspraak verzetten of een vraag?

Voor het verzetten/ afzeggen van uw afspraak of als u vragen heeft over het onderzoek kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek MDL. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 16:30 uur bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0115-688573.  Als u uw vraag per email stuurt naar scopieafdeling@zzv.nl dan krijgt u binnen twee werkdagen antwoord. Heeft u dringende vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.

Oktober 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.