Bij u wordt een Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Katheter ingebracht. Op deze pagina vindt u informatie over het inbrengen van deze katheter, krijgt u adviezen over het omgaan met de katheter en leest u wat u moet doen in noodgevallen. Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met de arts/verpleegkundige.

Wat is een PICC-lijn?

Een PICC is een Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Katheter (Peripherally Inserted Central Catheter). Dit is een dun flexibel slangetje dat in de bovenarm in een bloedvat wordt ingebracht. Het uiteinde van de PICC ligt in de bovenste holle ader. Hierdoor komen de geneesmiddelen die via de katheter worden ingebracht in een groot bloedvat terecht en worden zij snel verdund waardoor schade aan het bloedvat wordt voorkomen. De PICC-lijn is geschikt voor langdurige infuusbehandeling. Behalve dat er medicijnen over kunnen worden gegeven, kan er via de PICC meestal ook bloed worden afgenomen.

aarom krijgt u een PICC-lijn?

Voor de behandeling van uw ziekte krijgt u regelmatig medicijnen en/of bloedproducten via een infuus. Via deze PICC-lijn kunnen we steeds opnieuw medicijnen toedienen zonder per keer een infuus te moeten aanleggen. Dit kan uitkomst bieden als het bij u moeilijk is een infuus aan te leggen (het aanprikken van de aders is moeilijk). Dit geldt ook als u behandeld wordt met medicijnen die irritatie kunnen veroorzaken wanneer ze worden toegediend in de kleinere bloedvaten.

Het inbrengen van de PICC-lijn

Het inbrengen van de PICC-lijn gebeurt op de afdeling Radiologie (route 65). De radioloog zoekt met een echoapparaat een geschikt bloedvat om de PICC-lijn in te brengen in de bovenarm. De rechter bovenarm heeft de voorkeur, omdat dit anatomisch gezien de kortste weg is naar de bovenste holle ader. De plaats waar er geprikt gaat worden zal plaatselijk verdoofd worden. De radioloog brengt de PICC-lijn in. De meeste patiënten ervaren het inbrengen niet als belastend of pijnlijk.  Met behulp van doorlichting (röntgenfoto) wordt de ligging gecontroleerd. Het inbrengen van de PICC-lijn duurt ongeveer 30 minuten.  De PICC-lijn wordt met een speciale vlinderpleister gefixeerd, de zogenaamde statlock. Het geheel wordt afgedekt met een doorzichtige folie (tegaderm).Na het inbrengen word u door de afdeling radiologie naar de dagbehandeling interne/oncologie verwezen (route 44). Zij  verzorgen de lijn en daarna kunt u ermee naar huis.

Verzorging van de PICC-lijn

Een keer per week dient de PICC-lijn verzorgd te worden door de verpleegkundige. De pleisters worden dan verschoond en het afsluitdopje (blauw dopje) wordt vernieuwd. Ook moet de lijn doorgespoten worden met een heparine oplossing om stolsels in de lijn te voorkomen. De verzorging van de PICC-lijn kan gedaan worden in Terneuzen op de dagbehandeling oncologie (route 44) of Oostburg afdeling 2.

PICC-lijn thuis

De insteekopening mag niet nat worden. Wanneer u  wilt douchen moet u de insteekopening  afdekken met een plastic zak of een speciaal daarvoor bestemde hoes, bv: Seal Project zwemhoes te verkrijgen bij www.lomed.nl  (consumentenlijn@lomed.nl), beschermhoes via www.medicomfort.nl of katheterbeschermers via http://www.drypro.nl.

Baden, zwemmen en saunabezoek worden afgeraden in verband met het risico op infectie. Als de insteekplaats onder de folie / beschermhoes / plastic zak bij het douchen of om een andere reden vochtig is geworden dan moet deze opnieuw verzorgd worden.

Complicaties

Wanneer er complicaties optreden neem dan direct contact op met uw behandelende afdeling. Complicaties kunnen zijn:

  • Tekenen van infectie ter hoogte van de insteekplaats of van de bovenarm. Dit zijn roodheid, zwelling, warmte, pijn, koorts en/of koude rillingen.
  • Dikkere pijnlijke arm. Als uw arm dikker en pijnlijk is aan de kant van de PICC-lijn. Dit kan wijzen op een trombose.
  • Lekkage van vocht of bloed naast de PICC-lijn, bijvoorbeeld doordat het afsluitdopje is losgekomen of er een barst zit in de lijn.
  • Kortademigheid, hoesten of pijn ter hoogte van de borstkas. Dit kan wijzen op een luchtembolie.

Neem contact op met het ziekenhuis bij:

  • Tekenen van infectie ter hoogte van insteekplaats.
  • Pijnlijke dikkere arm aan de kant van PICC-lijn.
  • Lekkage bij insteekplaats.
  • Kortademigheid.

Overdag: 

dagbehandeling Terneuzen   0115 – 688770 / 688761 dagbehandeling Oostburg      0117 – 459176

’s Avonds/’s nachts:

HAP of dienstdoende huisarts

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.