Hydrocele / spermatocele operatie

In overleg met uw behandelend arts is er besloten tot een operatie waarbij de hydrocele/spermatocele wordt verwijderd. We nemen u hiervoor op op afdeling B1/Urologie in Terneuzen of afdeling 2 in Oostburg. Op deze pagina vindt u informatie over de operatie.

Hydrocele/spermatocele operatie

Een hydrocele of spermatocele operatie is een ingreep aan het scrotum (balzak). Een hydrocele (hydros = water, cele = holte) is een goedaardige zwelling uitgaande van het scrotum, gevuld met vocht. Een spermatocele is een holte gevuld met zaadvocht. Een spermatocele is vaak los van de zaadbal te voelen, terwijl bij een hydrocele de zaadbal binnenin de vochtcollectie zit. Een hydrocele of spermatocele kan nooit kwaadaardig worden als er niets aan gedaan wordt.

Hoe ontstaan deze aandoeningen?

Hydrocele

Normaal worden de zaadballen omgeven door een met vocht gevuld vlies waarbinnen de zaadbal kan bewegen. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een trauma (ongeval) of infectie, maar heel vaak ook zonder aanwijsbare oorzaak, neemt de hoeveelheid vocht rond de bal sterk toe. Zo ontstaat een hydrocele. Soms ontstaat een hydrocele ook als reactie op een gezwel of ernstige ontsteking. Het is dan belangrijk dat de oorzaak van de hydrocele verder onderzocht wordt. Meestal is een lichamelijk onderzoek voldoende, soms is een echografisch onderzoek van de balzak nodig. Vaak zijn hydrocele’s klein en zacht aanvoelend, soms kunnen zij groot worden tot wel 15 cm in doorsnede.

Spermatocele

Spermatocele ontstaat vanuit de bijbal. Het zaadvocht dat in de zaadbal wordt gevormd, wordt naar de bijbal getransporteerd waar verdere rijping plaatsvindt. Vanuit de bijbal gaat het zaadvocht via de zaadleider richting prostaat. De bijbal bestaat uit talrijke kleine verzamelbuisjes. Soms ontstaat er een verwijding van zo’n buisje, omdat het zaadtransport niet vlot verloopt (bijv. bij ontsteking of ongeval). Vaak blijft zo’n verwijding klein, maar soms wordt deze groter en dan ontstaat een spermatocele. Een hydrocele of spermatocele gaat meestal niet vanzelf weer weg. Ze geven meestal geen klachten: ze zijn pijnloos en vaak niet groot. Vaak hoeven ze dan ook niet behandeld te worden. Soms worden ze echter zo groot dat ze hinderlijk worden en klachten geven door kleding of bij bepaalde activiteiten.

POS  (pre operatief spreekuur)

Enkele weken voor de operatie heeft u een afspraak op het POS. U heeft daar een anamnese gesprek met een verpleegkundige. Zij stelt u algemene vragen. Een apothekers assistent bekijkt  samen met u uw medicijnen. Daarna gaat u langs bij de anesthesist. Deze overlegt met u over de meest geschikte anesthesievorm (verdoving voor de operatie) en de pijnstilling daarna.

Voorbereiding

Het is van groot belang dat u, indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dit vooraf bespreekt met de uroloog. In overleg met u bepaalt de uroloog dan vanaf welk moment u, tijdelijk, met deze medicijnen moet stoppen.

Opname en verblijf

De ingreep kan vaak in dagbehandeling of tijdens een korte opname verricht worden (dag van operatie + 1 nacht). Breng bij de opname uw medicijnen en de gegevens van uw ziektekostenverzekering mee. De dag van de operatie wordt u op de afdeling opgenomen. De verpleegkundigen scheren de operatieplek.

Nuchter blijven

Als uw operatie voor 12 uur gepand staat, mag u vanaf 24.00 uur niet meer eten. Is de operatie na 12 uur gepland dan mag u nog een licht ontbijt. Wel mag u tot 2 uur voor de operatie nog wat drinken (geen melkproducten). Ook is het verstandig vanaf 24.00 uur niet meer te roken.

Operatie

Tijdens de operatie mag u geen sieraden, horloge, contactlenzen, gebit of bril dragen. U krijgt een operatiejasje aan. Daarna krijgt u de premedicatie voor de narcose. Dit zijn medicijnen waarvan u wat slaperig wordt, zodat u rustig naar de operatiekamer gaat. De verpleegkundige brengt u naar de recovery, hier bereiden ze u verder voor op de operatie.

Ingreep

De operatie vindt meestal plaatst onder verdoving van een ruggenprik of zelden onder algehele narcose. Tijdens de operatie wordt een snee gemaakt in de balzak ter plaatse van de vochtophoping. Operatief wordt de vochtophoping/vochtholte verwijderd en treffen we voorzieningen om te voorkomen dat er opnieuw klachten ontstaan. Dikwijls plaatsen we ook een scrotale wonddrain om het wondvocht af te voeren. Dit is, zeker bij een vochtholte in de bijbal, niet altijd te voorkomen. Heel zelden blijkt het noodzakelijk de teelbal te verwijderen, omdat er onverwacht ernstige afwijkingen worden aangetroffen. De operatie duurt gemiddeld een half uur.

Na de operatie

Na de operatie ontwaakt u op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, gaat u terug naar de afdeling. Daar controleren we regelmatig uw bloeddruk, temperatuur, bloedverlies en de vitale functies. Als alle controles stabiel zijn, brengen we u terug naar de verpleegafdeling.. Na de operatie heeft u een infuus in de arm (voor het toedienen van vocht) en een wonddrain in de balzak.

Pijnstillers

Pijn na een operatie is normaal. Met de voorgeschreven pijnmedicatie moet de pijn op een voor u goed aanvaardbaar niveau zijn. Na de operatie krijgt u, op voorschrift van de anesthesist, vier keer per dag paracetamol en zo nodig aanvullende pijnstillers. Enkele malen per dag zal de verpleegkundige een zogenaamde “pijnscore” afnemen om samen met u de pijn te “meten” en de pijnstilling vast te stellen.

Mogelijke complicaties

Na de operatie kan de balzak nog wat dik zijn door vocht en blauw van een bloeduitstorting. Dit is niet verontrustend en moet na een week grotendeels afgenomen zijn. Heeft u problemen (koorts boven 38,5 graden, veel pijn of hevige zwelling van de balzak) dan kunt u tijdens kantooruren de polikliniek urologie bellen. Buiten kantooruren uw huisarts of de  huisartsenpost.

Bijzonderheden/ Ontslag

Als u bloedverdunners nam, worden deze in overleg met uw uroloog terug opgestart. We regelen de controle afspraak bij uw uroloog, ongeveer zes weken na de operatie. De hechtingen hoeven niet te worden verwijderd. Deze lossen vanzelf op.

Leefregels en adviezen voor thuis

  • U mag thuis gewoon douchen. Als de hechtingen verdwenen zijn mag u ook baden.
  • Draag zo mogelijk een strakke onderbroek, overdag eventueel met een strakke zwembroek daarover om pijn en zwelling aan de balzak te verminderen.
  • Het is verstandig de eerste week geen zware dingen te tillen en de eerste twee weken niet te zwemmen, te fietsen of te sporten.
  • Ook geslachtsgemeenschap wordt de eerste twee weken afgeraden.
  • Voor wondpijn kunt u paracetamol 500 mg gebruiken in de maximale dosering van vier keer per dag twee tabletten, tenzij de arts anders heeft geadviseerd.

Belangrijke telefoonnummers

De informatie op deze pagina beschrijft de algemene procedure en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Heeft u na het lezen hiervan behoeft aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met polikliniek urologie.

  • Locatie De Honte in Terneuzen:        0115 68 83 40
  • Locatie Antonius in Oostburg:           0117 45 93 73
  • Locatie Liduina in Hulst:                     0114 37 39 00

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.