Hoe houden we het veilig?

Opname in een ziekenhuis betekent (vaak) dat u in een voor u onbekende omgeving verblijft. De kans op vallen is hierdoor vele malen groter ten opzichte van thuis, een voor u vertrouwde omgeving. U bent in het ziekenhuis omdat er onderzoek gedaan moet worden of omdat zorg of behandeling noodzakelijk is. Ook dit kan het risico op vallen vergroten. Bijvoorbeeld door het gebruik van medicijnen of omdat u voor een onderzoek langere tijd niets mag eten. Tenslotte kan uw weerstand, beweeglijkheid, horen en zien in het ziekenhuis anders zijn dan thuis. Ook hierdoor kan de kans op vallen toenemen.

Uw zorg is onze zorg! We gaan wij er samen mee aan de slag

Het is belangrijk dat wij ons een compleet beeld van uw toestand kunnen vormen, zodat we kunnen inschatten of de kans dat u kunt vallen groot is. Indien nodig kunnen wij u hulp, middelen en/of tips aanbieden om dit risico te verkleinen.

Wat u verder van ons mag verwachten

 • Wij plaatsen geen onnodige obstakels op de vloer
 • Aan de muren zijn leuningen bevestigd
 • We kunnen in het donker een lampje laten branden
 • We kunnen voor de nacht uw bed laag zetten. Dit verkleint het risico dat u door het hoogteverschil tijdens het alleen opstaan kunt vallen
 • Als u bang bent in een vreemd bed kunnen we de bedhekken omhoog doen. U kunt dan niet uit bed vallen.
 • We kunnen u tijdens uw verblijf hulpmiddelen aanbieden zoals een looprekje, stok of rollator
 • We geven u en/of uw naasten graag advies over bijvoorbeeld hulpmiddelen of over het juiste schoeisel voor in het ziekenhuis en thuis.

Wat u zelf kunt doen

U kunt ons vertellen welke hulpmiddelen u nodig heeft of waar u bang voor bent in een vreemde omgeving. Op die manier helpt u ons om samen naar een oplossing te zoeken om de kans op vallen te verkleinen. Dus: schroom vooral niet om hulp te vragen bij het opstaan of lopen.

Wat u nog meer kunt doen

 • Draag uw bril en/of gehoorapparaat
 • Breng sloffen met stevige, liefst ruwe zolen mee naar het ziekenhuis. Natuurlijk kunt u ook uw gewone schoenen dragen. Zorg er wel voor dat de schoenen of sloffen goed passen.
 • Laat in overleg met de verpleging uw eigen loop- en/of hulpmiddelen van thuis meebrengen
 • Sta niet te snel op als u in bed gelegen heeft of in een stoel gezeten heeft
 • Loop niet over natte vloeren als deze na het schoonmaken nog niet droog zijn
 • Berg schoenen en tassen die u niet direct nodig hebt op in uw kast
 • Zorg ervoor dat uw nachtkleding niet te lang is, waardoor deze over de grond sleept. Dit vergroot de kans op vallen.
 • Vraag altijd om hulp als u twijfelt of bang bent. Loop dan bijvoorbeeld niet alleen naar het toilet.

Soms kan het voorkomen dat u wat langer moet wachten tot er een verpleegkundige bij u komt. Een reden hiervoor is dat de verpleegkundige vaak keuzes moet maken naar welke oproep hij/zij eerst moet gaan. Het is daarom van groot belang dat u niet alvast alleen opstaat!

Wat doen wij samen?

Om het risico van vallen zo klein mogelijk te maken is onderling overleg heel belangrijk. Wij praten met u, met elkaar en met uw naasten over de zorg die u nodig hebt. Op deze manier kunnen we samen de kans op vallen voorkomen of verkleinen.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.