Op deze pagina vindt u informatie over de gang van zaken op het vaatlab van ZorgSaam Ziekenhuis te Terneuzen. In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten vaatfunctie onderzoek te laten verrichten. Dit is een aantal onderzoeken waarbij we nagaan of de bloedvaten goed functioneren.

Functie van de bloedvaten

Bloedvaten transporteren bloed vanuit het hart naar alle delen van het lichaam en weer terug. Zo worden voedingsstoffen aangevoerd en afvalstoffen afgevoerd. De bloedvaten die het bloed aanvoeren noemen we slagaders (arteriën). De vaten die het bloed terug naar het hart voeren heten aders (venen). Uw klachten kunnen het gevolg zijn van het niet goed functioneren van deze bloedvaten.

Werkwijze van de vaatpoli

Op de vaatpoli krijgt u met verschillende hulpverleners te maken:

  • Eerst komt u bij de spreekuurverpleegkundige van de vaatpoli. Deze informeert naar uw klachten en zal u lichamelijk onderzoeken. Vervolgens komt de vaatchirurg u lichamelijk onderzoeken.
  • Hierna komt u voor het eerste onderzoek: Doppler (USF). Dit is een onderzoek waarbij we de bloedstroomsnelheden en de druk in uw benen en armen meten. Dit onderzoek vindt plaats op het vaatlab (route 68).
  • Na dit onderzoek verwijzen we u naar de kamer ernaast. Daar krijgt u een duplex onderzoek van de bloedvaten in de buik en beide benen. Tijdens dit onderzoek kan de laborante afwijkingen aan het bloedvat opsporen. Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn.
  • Van beide onderzoeken krijgt u aansluitend de uitslag van de behandelende (vaat)chirurg, deze bespreekt met u de verdere behandeling en maakt daarvoor afspraken met u.

De verschillende onderzoeken

Doppler ( USF )

Het doppler-onderzoek behoeft geen voorbereiding. U mag op het afgesproken tijdstip plaatsnemen in wachtkamer van route 68. De laborant haalt u daar op en begeleidt u naar de onderzoekskamer. De laborant vraagt u om uw beide benen te ontbloten, schoenen, sokken en lange broek of rok uit te trekken. U krijgt bloeddrukmanchetten om beide armen en enkels. De laborant zoekt met een apparaatje, waarop wat geleidingsgel is aangebracht, een bloedvat op in de armen, liezen en voeten. Het stromen van uw bloed door het bloedvat is dan te horen als een pompend geluid. Telkens als een bloedvat goed in beeld is gebracht wordt één van de bloeddrukmanchetten opgepompt, zodat we de druk in het bloedvat kunnen meten. Deze bloeddrukmeting gebeurt aan beide armen en enkels. Indien nodig verrichten we nog de zogenaamde “stresstest”. Hierbij moet u lopen op een loopband waarna we nogmaals de drukken meten. Na beëindigen van het onderzoek verwijderen we alle bloeddrukmanchetten en mag u zich weer aankleden. Het totale onderzoek duurt met stresstest ongeveer 45 minuten.

Duplexonderzoek

U moet 4 uur voorafgaand aan dit onderzoek nuchter zijn,  dat wil zeggen niet eten en/of drinken (gelieve dan ook geen koffie aan te nemen van de koffiekar die eventueel langskomt voorafgaand aan het onderzoek). U meldt zich aan bij de balie van de afdeling Radiologie (route 65). Daar vertellen ze u in welke wachtkamer u plaats mag nemen. Een vasculair diagnostisch laborant roept u de onderzoekskamer binnen en vraagt u de broek of rok, sokken en schoenen uit te trekken en de buik te ontbloten. U mag op uw rug op de onderzoekstafel gaan liggen. Op de huid wordt wat geleidingsgel gedaan. De laborant spoort met een apparaatje, dat geluidsgolven uitzendt en ontvangt, de bloedvaten in uw buik en benen op. De laborant zal metingen verrichten naar de stroomsnelheden van het bloed. Ook zal de laborant meten of er vernauwingen of verwijdingen in het bloedvat zijn. De laborant schrijft een verslag van het onderzoek voor de behandelend arts. Dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Vragen

Als u nog vragen heeft over de gang van zaken of over één van de onderzoeken kunt u bellen naar:

  • Balie afdeling Radiologie (0115) 688 433
  • Vaatdiagnostiek (0115) 688 433
  • Spreekuurverpleegkundige vaatpoli (0115) 688356 ( ma-di-woe-do)

U mag ook mailen naar vaatpoli@zzv.nl. Meer informatie is ook terug te vinden op: www.hartenvaatgroep.nl

Maart 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.