Binnenkort verrichten we bij u een urodynamisch onderzoek. Dit onderzoek is nodig om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Op deze pagina vindt u informatie over de gang van zaken bij het onderzoek.

Wat is een urodynamisch onderzoek?

Urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar de functie van de lage urinewegen (blaas en afsluitmechanisme). Het is een inwendig onderzoek. Met dunne slangetjes die ingebracht worden via de plasbuis en endeldarm (zie figuur) kunnen we metingen verrichten van de blaasinhoud, de blaasdruk, de afsluiting van de blaas, het eventuele urineverlies, de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in de bekkenbodemspieren. De computer verwerkt de meetresultaten. Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Wanneer verrichten we urodynamisch onderzoek?

Urodynamisch onderzoek zullen we vaak verrichten als u klachten heeft van bemoeilijkt plassen (obstructie) of ongewild urineverlies (incontinentie). Ook wanneer u in combinatie met plasproblemen nog andere aandoeningen heeft, bijvoorbeeld van het zenuwstelsel. Als niet duidelijk is waardoor uw klachten veroorzaakt worden, kunnen we met urodynamisch onderzoek nader inzicht krijgen in de oorzaak van uw probleem. Zo kunnen we dan een gericht behandelingsadvies geven.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig. Wel moet u er voor zorgen, dat u met een volle blaas naar het ziekenhuis komt. Voor het onderzoek meldt u zich bij de polikliniek urologie. We halen u daar in de wachtkamer op. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en wordt meestal uitgevoerd door een arts in aanwezigheid van een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u een kleedkamer waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan. Daarna plast u uit op een speciaal toilet, waarbij de kracht van de straal gemeten wordt. Het onderzoek begint altijd met een lege blaas. Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel, waar u met opgetrokken, gespreide benen gaat liggen. De penis of schede wordt gereinigd met een desinfectie-vloeistof. De arts brengt dan een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de blaas. Via deze katheter voeren we het restant urine dat nog in de blaas aanwezig is af en kunnen we tijdens het onderzoek de blaas vullen. Vervolgens brengen we langs de katheter in de blaas eventueel een dun drukkathetertje in voor meting van de druk in blaas en plasbuis. Soms hoeft er maar één katheter ingebracht te worden. De laatste katheter brengen we via de anus in de endeldarm of in de vagina voor meting van de druk. Het inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk, maar kan wel een onaangenaam gevoel geven. We plakken de slangetjes op de huid vast met behulp van pleisters, zodat deze op hun plaats blijven. Op de billen rondom de anus bevestigen we enkele electrodenplakkers. Hiermee meten we de activiteit van de bekkenbodemspieren.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt in principe in liggende houding plaats, op een speciale onderzoekstafel. Via het slangetje in de blaas vullen we de blaas met steriel water. Tijdens het vullen meet de computer via de katheters de druk in de blaas en in de buik. Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen moet u dit aangeven. Tijdens het onderzoek vragen we u meermalen om te hoesten of te persen. Dit is met name van belang bij patiënten met ongewild urineverlies (incontinentie).

We vullen de blaas verder, totdat u aangeeft dat u een sterke drang tot plassen heeft en de plas niet meer op kunt houden. Dan stoppen we het vullen. Als de arts het u zegt, moet u uitplassen langs het slangetje in de blaas. Daarna verwijderen we de slangetjes en plakkers en is het onderzoek afgelopen.

Nazorg

De uroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Eventueel krijgt u hiervoor een afspraak. Na het onderzoek kunt u vrijwel direct naar huis. U kunt uw dagelijkse bezigheden gewoon weer hervatten. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Drink de eerste vierentwintig uur veel, zodat u blaas flink doorspoelt.

Bijwerkingen

U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen. Tevens kan een verhoogde plasdrang aanwezig zijn. Dit komt, omdat de plasbuis geïrriteerd is door de slangetjes. Bij sommige patiënten kunnen bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig blijven. Dit is niet verontrustend. In enkele gevallen treedt bloedverlies op via de plasbuis. Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn krijgt of koorts ontwikkelt, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Ook indien u aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, kunt u bij uw arts terecht.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Tot slot

Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal uw uroloog altijd aan u kenbaar maken.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek urologie. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

ZorgSaam ziekenhuis:

  • locatie De Honte Terneuzen        tel: 0115- 688340
  • locatie Antonius Oostburg           tel: 0117- 459373
  • locatie Liduina Hulst                     tel: 0114- 373020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.