Een Trans Thoracale Punctie is een onderzoek waarbij de radioloog met behulp van een speciale naald een weefselpijpje neemt (biopt). Dit biopt neemt de radioloog uit een bolletje in één van uw longen of van het longvlies. De radioloog verdooft plaatselijk de huid en gaat dan met deze speciale naald door de wand van de borstholte naar het bolletje dat zichtbaar is op de CT-scan. In de naald blijft een weefselpijpje achter dat vervolgens microscopisch wordt onderzocht.

Voorbereiding

Medicatie mag ingenomen worden. Als u bloedverdunners gebruikt, moet u deze tijdelijk staken in opdracht van uw arts die dit onderzoek aanvraagt. U hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek. U heeft een afspraak gekregen van de longarts. We verwachten u op afdeling longziekten A1 in het ZorgSaam Ziekenhuis te Terneuzen. Er wordt nog een bloedafname gedaan om de stolbaarheid van het bloed te meten.

Plaats en verloop van het onderzoek

Op de afdeling longziekten is er een opnamegesprek. Het is daarvoor van belang dat u alle medicatie die u thuis gebruikt meeneemt. Uw temperatuur, bloeddruk en polsslag worden gemeten. Als u aan de beurt bent, wordt u in uw bed naar de afdeling radiologie gebracht. Dit mag in eigen kleding. Het onderzoek gebeurt in buik-, zij-, of rugligging, afhankelijk van de plaats van de afwijking. Met behulp van de eerder gemaakte CT-scan weet de radioloog in welke positie u het best kan worden geplaatst. De borstkas wordt plaatselijk verdoofd, waarna de radioloog door de wand van de borstholte prikt om een stukje weefsel te kunnen wegnemen. Duur van het onderzoek is afhankelijk van de lokalisatie en zal ongeveer 10 tot 30 minuten duren.

Na het onderzoek

Na het onderzoek brengen we u weer naar de afdeling longziekten. Als u terug bent controleren we bloeddruk, polsslag en temperatuur. We raden u aan om het enkele uren rustig aan te doen, maar u mag wel mobiliseren. Het is niet verontrustend als u na het onderzoek wat bloed of bloederig slijm ophoest. Dit verdwijnt snel. Dit kan veroorzaakt zijn door irritatie van het inbrengen van de naald of door het weggenomen weefsel. Het weggenomen weefsel wordt direct naar het Pathologisch Anatomisch laboratorium gestuurd en de uitslag van het onderzoek is na ongeveer 5 werkdagen bekend.

Complicaties

Door het aanprikken van de long kan het mogelijk zijn dat er een klaplong ontstaat. Dit kan zich uiten in benauwdheid, pijn of ademhalingsmoeilijkheden. Bij deze klachten meldt u dit bij de verpleging. Het kan zijn dat de klaplong vanzelf oplost of dat er drainage nodig is om de lucht rond de long te laten ontsnappen. Bij drainage zult u meerdere dagen opgenomen worden totdat de long weer goed ontplooid is.

Ontslag

Als de Trans Thoracale punctie ’s morgens is gedaan, dan maken we eind van de middag nog een longfoto. U kunt eventueel daarna met ontslag. Als de Trans Thoracale punctie ’s middags is gedaan, maken we de volgende ochtend een longfoto. U kunt eventueel daarna met ontslag. U dient dan toiletartikelen en nachtkleding mee te brengen. Het is niet verantwoord om na het onderzoek zonder begeleiding naar huis te gaan. Deelname aan het verkeer is niet toegestaan (uw verzekering dekt mogelijk geen schade!). Zorg dus altijd voor begeleiding.

Wanneer bellen

Bij problemen kunt u de huisarts bellen. Na kantoortijd de huisartsenpost.

Juni 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.