Als u een onderzoek, behandeling of operatie moet ondergaan is het van belang dat u het daarmee eens bent. Dat lijkt een formaliteit, maar het is en blijft een serieuze aangelegenheid. Bespreek daarom vóór het onderzoek, de behandeling of de operatie al uw vragen en zorgen met uw arts of chirurg. Voor u is het van belang dat u de gang van zaken rond het onderzoek, de behandeling of de operatie voldoende hebt begrepen en of de voorlichting, die u daarover hebt gekregen, voldoende is geweest. Pas dan kunt u achter de beslissing staan en uw toestemming er voor geven.

Niet iedereen zal alle specifieke details over de procedure rond een onderzoek, behandeling of operatie willen weten. Toch is het verstandig om goed geïnformeerd te zijn. Na een gesprek met uw arts of chirurg zou u eigenlijk een antwoord moeten weten op vragen als:

 • Wat zijn de beweegredenen van mijn arts of chirurg om bij mij een onderzoek, een behandeling of een operatie voor te stellen?
 • Zijn er eventueel andere mogelijkheden voor onderzoek, behandeling of operatie?
 • Wat wordt er bij het onderzoek, de behandeling of de operatie gedaan?
 • Wat zijn de risico’s?
 • Welk resultaat mag ik ervan verwachten?
 • Hoeveel ervaring is er met het doen van het onderzoek, met het uitvoeren van de behandeling of van de operatie?
 • Hoe beoordelen behandelde patiënten dit onderzoek, deze behandeling, deze operatie?
 • Welke invloed heeft het onderzoek, de behandeling of de operatie op mijn gezondheid en de kwaliteit van mijn leven?
 • Wat kan er gebeuren als ik het onderzoek of de behandeling niet wil ondergaan of als ik me niet laat opereren?
 • Is ziekenhuisopname noodzakelijk en zo ja, hoe lang kan de opname duren?
 • Wat staat mij te wachten in de herstelfase na de behandeling of de operatie?
 • Wanneer ben ik na het onderzoek, na de behandeling of na de operatie weer in staat mijn normale activiteiten uit te oefenen?
 • Moet ik rekening houden met restklachten of neveneffecten?

Veel van deze vragen zullen al spontaan door uw arts of chirurg tijdens de voorlichting over het onderzoek, de behandeling of de operatie beantwoord zijn. Het is daarbij goed u te realiseren dat geen enkele arts of chirurg het resultaat van te voren volledig kan garanderen. Er zijn zoveel factoren die een rol kunnen spelen. Zo is elke gebeurtenis weer anders en afhankelijk van lokale omstandigheden en reacties van elke individuele patiënt.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.

Tot slot

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.