Praten over het levenseinde is niet voor iedereen even gemakkelijk. Toch hechten de meeste mensen grote waarde aan een goede en kwaliteitsvolle zorg in de laatste fase van het leven. Als u meer wilt lezen over dit onderwerp, verwijzen we u naar onderstaande brochure.

Brochure tijdig spreken over het levenseinde

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.