Op deze pagina leggen we u uit wat een thoraxdrainage is en wat u hierbij kunt verwachten. Voordat u deze behandeling ondergaat, geven de arts en de verpleegkundige ook uitleg.

Wat is een thoraxdrainage

Thoraxdrainage bij longvocht

Er bevindt zich bij u vocht tussen de longvliezen van long en borstwand. Dit vocht hoort er van nature niet te zitten. Met een kunststof slang (drain) verwijderen we dit vocht (afbeelding 1).  Afzuigen van het vocht gebeurt door middel van de drain die aangesloten is op een mobiel kastje, de Thopaz (zie afbeelding 2).  De duur van de totale behandeling is afhankelijk van de productie van het vocht.

Thoraxdrainage bij klaplong (pneumothorax)

Er bevindt zich bij u een lek in het longvlies. Hierdoor is uw long ingeklapt. Door continu afzuigen van de lucht tussen de vliezen kan uw long zich weer ontplooien. Het defect kan zich dan weer herstellen. Afzuigen van lucht gebeurt met een kunststof slang (afbeelding 1) die aangesloten is op een mobiel kastje, de Thopaz (afbeelding 2). De duur van de totale behandeling is afhankelijk van het genezingsproces van het defect.

Inbrengen thoraxdrain

Het inbrengen van de drain vindt plaats in een onderzoekskamer op de longafdeling of op de spoedeisende hulp. De arts brengt de drain in en de verpleegkundige assisteert hierbij. Eerst wordt de huid gedesinfecteerd (schoongemaakt). Daarna wordt de huid plaatselijk verdoofd. Uw borstkas wordt afgedekt met steriele doeken. De arts maakt een kleine snede in de huid. Daarnaast maakt de arts ruimte vrij om de drain tussen de ribben in te brengen. Hij brengt de drain in, hecht deze vast aan de huid en plakt deze af om te voorkomen dat deze verschuift. Na het inbrengen van de drain maken we eventueel een röntgenfoto van de longen om te controleren of de drain goed zit. De gehele procedure duurt ongeveer 20 minuten.

U kunt na enige tijd pijn voelen door de drain. Hiervoor kunt u medicijnen krijgen. Het kan zijn dat er een hoestprikkel ontstaat. Deze verdwijnt meestal vanzelf. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie mag u uit bed en mobiliseren op de afdeling. U mag de afdeling niet verlaten zonder begeleiding van een verpleegkundige. Uw eet- en drinkgewoonten hoeft u niet aan te passen.

De drain wordt aangesloten aan een mobiel kastje: de Thopaz. Het systeem heeft een elektronisch meet- en controlesysteem. Het systeem is geruisloos en werkt zowel op het lichtnet als op een accu. Vocht wordt opgevangen in de daarvoor bestemde opvangbak. De verpleegkundige controleert meerdere malen per dag de luchtlekkage, vochtproductie en doorgankelijkheid van het systeem.

Het ’’plakken’’ van de vliezen (pleurodese)

Thoraxdrain bij longvocht

Wanneer de hoeveelheid vocht uit de drain minder dan 150 à 200 ml in 24 uur is, kan de arts beslissen om de vliezen te gaan “plakken”. Dit om te voorkomen dat het vocht zich terug ophoopt tussen de vliezen. Via de drain wordt een medicijn tussen de vliezen gespoten. Hierdoor “kleven” de longvliezen aan elkaar. Na het inspuiten van het medicijn wordt de drain gedurende 1,5 uur afgeklemd. Soms spreekt de arts af dat u zich gedurende die tijd elke 5 minuten draait zodat het medicijn zich over de gehele long verspreidt. De verpleegkundige helpt u hierbij. Na het inspuiten van het medicijn kunt u gedurende korte tijd wat koorts of pijn krijgen. Meestal geven we een half uur voor het “plakken” preventief een injectie tegen de pijn of een epidurale pijnstilling. Dat is een slangetje in de rug dat via een ruggenprik wordt ingebracht. Door dit slangetje stromen continu medicijnen in de rug die de zenuwen verdoven. Het “plakken” doen we meestal meerdere dagen achter elkaar (2 à 3 dagen.)

Thoraxdrain bij klaplong

Het “plakken’’ van de vliezen gebeurt op dezelfde wijze als bij thoraxdrain bij longvocht. Dit wordt echter minder vaak gedaan. De kans op weer een klaplong ligt bij de 20%. Dan kan er sneller overgegaan worden op “plakken” of er wordt gekozen voor een chirurgische ingreep.

Het verwijderen van de thoraxdrain

Algemeen

De arts verwijdert de hechting waarmee de drain vastzat en trekt de drain eruit. Het insteekgaatje wordt stevig afgeplakt met een gaasje vaseline. De zalf zorgt ervoor dat het insteekgaatje dicht is. De hele verwijdering duurt 5 minuten. Het verband dient drie dagen te blijven zitten. Dit houdt in dat u zich in die tijd ook niet kunt douchen. Als het verband loslaat waarschuwt u de verpleegkundige. Na de drie dagen mag het verband eraf en kan dit vervangen worden door een gewone pleister.

Thoraxdrain bij longvocht

De drain wordt minimaal 24 uur na het “plakken” van de longvliezen verwijderd. Alleen indien de longfoto goed is en de vochtproductie minimaal.

Thoraxdrain bij klaplong

Met behulp van een longfoto en/of doordat Thopaz aangeeft dat er geen luchtlekkage meer is, wordt er besloten om de drain te verwijderen.

Naar huis

U kunt naar huis als er geen verdere behandeling nodig is. U krijgt een afspraak mee voor policontrole bij de longarts. Vooraf dient er een longfoto te worden gemaakt. Roken kan de kans op weer een klaplong vergroten. Daarom wordt u geadviseerd om het roken te laten. Mocht u thuis vragen of problemen hebben, neem dan contact op met uw huisarts of de longafdeling.

Informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.