TENS betekent “Transcutane Elektrische Neuro-Stimulatie”. Dit wil zeggen: door de huid heen worden de zenuwen gestimuleerd met een elektrische prikkel. Dit geeft pijnverlichting.

Dit werkt op twee manieren. Ten eerste blokkeert de elektrische prikkel het pijnsignaal en ten tweede wordt het lichaam zelf aangezet tot het produceren van een pijnstillende stof (bèta-endorfine). Met een makkelijk bedienbaar apparaat worden gericht gebieden van het lichaam elektrisch gestimuleerd. Daardoor kunnen verschillende soorten pijn worden verzacht. De TENS-therapie is wetenschappelijk grondig onderzocht en wordt al vele jaren door deskundigen in de pijnbehandeling gebruikt. In principe kunnen alle pijnklachten met TENS worden behandeld. Het is altijd zinvol om een behandeling te proberen, want de TENS-behandeling is eenvoudig uit te voeren, kan in eigen omgeving plaats vinden en heeft weinig bijwerkingen.

Voorbereiding

De arts verwijst u voor een behandeling met TENS. De pijnverpleegkundige bepaalt aan de hand van uw klachten en de bevindingen van de arts de plaats van de elektroden. De elektroden worden meestal vlak bij het pijngebied of boven de verzorgende zenuw aan-gebracht. Daarnaast zijn er nog speciale technieken en speciale elektroden. De elektroden worden met kabeltjes verbonden, die op het apparaatje worden aangesloten. De pijn-verpleegkundige stelt het voor u passende behandelprogramma in op het apparaat. Daarna kan de behandeling beginnen.

Ontvangst

U krijgt van ons na uw eerste bezoek een TENS-apparaat op proef mee. Dit kunt u dan twee tot vier weken uitproberen. Daarna komt u terug voor de evaluatie en eventueel bijstelling van het apparaat. Wanneer de behandeling succesvol is, vragen we samen met u het apparaat definitief aan bij de fabrikant. De fabrikant regelt verder alles met uw zorg-verzekeraar. Het TENS-apparaat dat u op proef heeft gebruikt blijft in uw bezit.

Behandeling

Na het opstarten van de TENS-behandeling komt u nog verschillende keren terug bij de pijnverpleegkundige op controle. Wij nemen er uitgebreid de tijd voor om uw ervaringen met de behandeling te bespreken en uw vragen te beantwoorden. Het behandelprogramma van het apparaat kunnen we bijstellen als dat nodig is.

Wat na de behandeling?

We spreken in overleg op regelmatige tijdstippen controles af. Als het goed gaat kunnen dit langere periodes zijn. U kunt ook altijd contact opnemen bij twijfels of vragen. Mocht er onverhoopt een defect optreden aan uw TENS-apparaat, dan kunt u contact opnemen met de leverancier. Zij beschikken over een uitgebreide hersteldienst. Ook wanneer u elektrodes of andere onderdelen nodig heeft, kunt u contact opnemen met de leverancier van het TENS-apparaat. De leverancier en uw zorgverzekering regelen dit rechtstreeks. Wanneer u het toestel nog op proef heeft, dan verzorgen wij deze service.

Wij vragen u altijd te melden

  • Als u hartpatiënt bent.
  • Als u een pacemaker heeft.
  • Als u zwanger bent.

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de pijnpoli, telefoonnummer 0115 – 688484 of email: pijnpoli@zzv.nl

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.