TENS betekent “Transcutane Elektrische Neuro-Stimulatie”. Dit wil zeggen: door de huid heen worden de zenuwen gestimuleerd met een elektrische prikkel. Dit zorgt voor pijnverlichting.

TENS werkt op 3 manieren. Ten eerste blokkeert de elektrische prikkel het pijnsignaal, ten tweede wordt het lichaam zelf aangezet tot het produceren van een pijnstillende stof. (bèta-endorfine) en ten derde ontspant het de spieren. Met een gemakkelijk bedienbaar apparaat worden gericht gebieden van het lichaam elektrisch gestimuleerd. Daardoor kunnen verschillende soorten pijn worden verzacht. De TENS-therapie is wetenschappelijk grondig onderzocht en wordt al vele jaren door deskundigen in de pijnbehandeling gebruikt. In principe kunnen alle pijnklachten met TENS worden behandeld. Het is altijd zinvol om een behandeling te proberen, want TENS-behandeling is eenvoudig uit te voeren, kan in eigen omgeving plaats vinden en heeft weinig bijwerkingen.

Voorbereiding

De arts verwijst u voor een behandeling met TENS. De pijnverpleegkundige bepaalt aan de hand van uw klachten en de bevindingen van de arts de plaats van de elektroden. De elektroden worden meestal vlak bij het pijngebied of boven de verzorgende zenuw aangebracht. De elektroden worden met kabeltjes verbonden, die op het apparaatje worden aangesloten. De pijnconsulent stelt het voor u passende behandelprogramma in op het apparaat. Daarna kan de behandeling beginnen.

Ontvangst

U krijgt van ons na uw eerste bezoek een TENS-apparaat op proef mee naar huis. Dit kunt u dan 2 tot 4 weken uitproberen. Daarna volgt evaluatie van de behandeling. Dit gebeurt telefonisch of fysiek op het spreekuur en zo nodig volgt nog bijstelling van het apparaat. Wanneer de behandeling succesvol is, vragen we samen met u het apparaat definitief aan bij de fabrikant. De fabrikant regelt verder alles met uw zorgverzekeraar. Het TENS-apparaat dat u op proef heeft gebruikt, blijft in uw bezit.

Wat na de behandeling?

Wij nemen er uitgebreid de tijd voor om uw ervaringen met de behandeling te bespreken en uw vragen te beantwoorden. U kunt ook altijd contact opnemen bij twijfels of vragen over de TENS behandeling. Mocht er onverhoopt een defect optreden aan uw TENS-apparaat, kan u contact opnemen met de leverancier. Zij beschikken over een uitgebreide hersteldienst. Ook wanneer u elektrodes of andere onderdelen nodig heeft kunt u contact opnemen met de leverancier van het TENS-apparaat. Alles wordt rechtstreeks tussen de leverancier en uw zorgverzekering geregeld. Wanneer u het toestel nog op proef heeft, verzorgen wij deze service.

Wij vragen u altijd te melden

  • Als u hartpatiënt bent, een pacemaker heeft, zwanger bent of epilepsie heeft.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kun u contact opnemen met het secretariaat. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.00 u op telefoonnummer: 0115-688 484 of via email: pijnpoli@zzv.nl

Januari 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.