Een tenniselleboog (Epicondylitis lateralis) is een veelvoorkomende aandoening. Slechts 5% van de patiënten met een tenniselleboog speelt ook daadwerkelijk tennis. Meestal ontstaan de klachten geleidelijk door overbelasting. Een tenniselleboog is een ontsteking of irritatie van de pezen aan de buitenzijde van de elleboog, op de plaats waar de strekspieren van de onderarm aan het bot van de bovenarm vastzitten. Als u klachten heeft ter plaatse van de aanhechting van de pezen aan de binnenzijde van de elleboog wordt gesproken van een golferselleboog (Epicondylitis medialis). Beide zijn hinderlijke aandoeningen, waar u soms maanden last van kunt hebben.

Symptomen

Pijn is één van de belangrijkste kenmerken van een tenniselleboog. De pijn bevindt zich aan de buitenkant van de elleboog, ter hoogte van het laterale epicondyl (dit is de harde knobbel aan de buitenkant van de elleboog). Ook druk op de buitenzijde van de elleboog kan enorm pijnlijk zijn. Patiënten met een tenniselleboog hebben ook vaak last van krachtverlies. Het is mogelijk dat de pijn uitstraalt naar de onderarm, pols en hand.

Diagnostiek

De orthopedisch chirurg zal tijdens het consult vragen stellen over uw klachtenpatroon en zal vervolgens de elleboog onderzoeken. Op basis van het vraaggesprek en het onderzoek kan de diagnose meestal al worden vastgesteld. Een röntgenfoto kan nodig zijn om onderliggende aandoeningen uit sluiten.

Behandeling

 • In veel gevallen geneest een tenniselleboog vanzelf in de loop van enkele maanden;
 • Overmatige of verkeerde belasting van de elleboog moet voorkomen worden. Het is raadzaam om handelingen die de pijn opwekken zoveel mogelijk te vermijden;
 • Ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s);
 • Fysiotherapie;
 • Injectie: Een injectie met verdoving in combinatie met een ontstekingsremmer (cortisonen) kan ervoor zorgen dat de ontstekingsreactie van de pees en de pijnklachten afnemen.  In recente literatuur is echter aangetoond dat deze injectie vaak een kortdurend goed effect hebben; er een langer genezingsproces is en na uitwerken van de cortisonen de klachten soms heviger terugkomen;
 • Brace en gipsimmobilisatie: Een brace kan pijnklachten verminderen. Bij ernstige klachten kan een periode van gipsimmobilisatie worden geprobeerd. Er is helaas maar weinig effect aangetoond van een brace en gipsimmobilisatie in de medisch wetenschappelijke literatuur;
 • ITEC-behandeling;
 • Operatie.

ITEC- behandeling

De Instant Tennis Elbow Cure (ITEC) behandeling is een effectieve methode om de tenniselleboog te behandelen. Ruim 70% van de patiënten herstelt na een ITEC-behandeling zover dat een operatie niet meer nodig is. Deze behandeling vindt op de polikliniek Orthopedie plaats.

Voor de behandeling

Nadat er besloten is dat u in aanmerking komt voor een ITEC- behandeling krijgt u een afspraak voor een echo op de radiologie afdeling. Doormiddel van de echo kan de exacte diepte en plaats worden bepaald.

De behandeling

Voor deze behandeling hoeft u niet nuchter te zijn. Wanneer u op de polikliniek komt voor de behandeling wordt er bloed bij u afgenomen. De huid van uw aangedane arm wordt plaatselijk verdoofd. De arm komt in een apparaat te liggen. Vervolgens worden er met behulp van een automatisch injectiesysteem nauwkeurig 12 gaatjes gelijktijdig in de aangedane pees geprikt. Vervolgens wordt er wat van het eerder afgenomen bloed geïnjecteerd. De stoffen uit het geïnjecteerde bloed bevorderen de genezing van de pees.

Na de behandeling

Het wordt aangeraden om na de behandeling niet zelf auto te rijden, omdat uw arm plaatselijk verdoofd is. Na de behandeling komt er pleister op de elleboog, deze mag u de volgende dag zelf verwijderen. U mag dan ook douchen.  De dag na de behandeling mag u weer autorijden.

Na de behandeling kunt u enkele dagen een stijf gevoel in de elleboog hebben. De eerste week kunt u pijnklachten ervaren. Hiervoor mag u een pijnstiller, zoals paracetamol innemen. U mag de elleboog belasten op geleide van pijn: lichte werkzaamheden mag u na 1-2 weken weer hervatten. Zware werkzaamheden worden gedurende 4-6 weken afgeraden als deze pijnlijk zijn. Sporthervatting kan variëren met het type sport. Pijn als reactie op een activiteit is het sein dat u het wat rustiger aan moet doen.

Na 5-6 weken kunt u de eerste verbetering merken. Peesgenezing is een langzaam proces. Het herstel van de peesaanhechting zal 3 tot 6 maanden duren.

Operatieve behandeling

Wanneer u onvoldoende effect heeft van bovenstaande behandelingen en de klachten, ondanks minstens 6 maanden behandeling blijven bestaan, kan er in samenspraak met u besloten worden u te opereren (Tenniselleboog release).

Voor de operatie

Voor de operatie komt u op het preoperatieve spreekuur (POS) Hier wordt de nodige informatie van u verzameld, uw eventuele medicatie besproken en samen met u gekeken naar welke anesthesievorm u krijgt. Doorgaans krijgt u een injectie in de oksel waardoor uw gehele arm verdoofd wordt (plexus anesthesie of plexus blok).

De dag van de operatie

U wordt de dag van de operatie opgenomen in het ziekenhuis. De operatie gebeurt doorgaans in dagbehandeling. Dat wil zeggen dat u dezelfde dag nog naar huis toe mag. Tijdens de operatie maakt de orthopedisch chirurg de pijnlijke peesaanhechting van de polsstrekkers aan de elleboog los van het bot. Hierdoor is de spanning op de pijnlijke plaats verholpen. Daarnaast wordt al het afwijkende en zieke peesweefsel verwijderd. U krijgt een incisie (± 4-5 cm) aan de buitenzijde van de elleboog.

Nabehandeling

Na de operatie gaat u in principe dezelfde dag weer naar huis. Zorg ervoor dat iemand u naar huis toe kan brengen, u mag niet zelf autorijden.

 • Hechtingen: U heeft hechtingen in de elleboog. Deze zijn meestal oplosbaar. De knoopjes/uiteinden van de hechting worden 10-14 dagen na de operatie verwijderd tijdens uw poliklinische controle bij de orthopedisch chirurg.
 • Gips: De eerste twee weken na de operatie krijgt u een bovenarmgips om de wond en de peesaanhechting rust te geven.
 • Brace: Na twee weken krijgt u een afneembare bovenarms gipsbrace welke u nog 2-4 weken draagt. Na twee weken gaat u de brace afbouwen op geleide van de pijnklachten.
 • Sling/mitella: De eerste dagen mag u de sling of mitella dragen om de arm te ondersteunen.
 • Douchen: U mag tot de eerste policontrole het gips niet nat laten worden onder de douche. Drooghouden van de wond bevordert tevens een goede wondgenezing. Zodra de hechtingen verwijderd zijn en het gips afneembaar is mag u weer normaal douchen.
 • Pijnstilling: U mag paracetamol innemen tegen de pijn (4 x daags 1 gram paracetamol) eventueel in combinatie met Ibuprofen 400 mg indien u deze kan verdragen (bijwerkingen).
 • Oefenen: U dient 3x daags onbelaste oefeningen te doen, zodra het vaste gips verwijderd is.

Indien u een recept heeft meegekregen dient u dit op te volgen.

 • Fysiotherapie: In sommige gevallen kan het nodig zijn dat u fysiotherapie gaat volgen. Uw orthopedisch chirurg zal u hierover informeren en een verwijzing voor uw fysiotherapeut maken.

Complicaties

Bij elke operatie kunnen zenuwletsel, bloeding en trombose optreden. Bij een tenniselleboog release is de kans op complicaties klein. Bij een te uitgebreide release kan instabiliteit ontstaan van de elleboog. Verder kunnen de klachten ondanks operatie blijven bestaan.

Ongeveer 80% van de patiënten is één jaar na de operatie pijnvrij.

Werkhervatting

Het moment waarop u weer kunt werken is afhankelijk van de aard van de ingreep en het soort werk dat u doet. In het algemeen houden we 4-6 weken aan voor licht werk. Zware belasting zoals tillen en wringen wordt tot 3 maanden na operatie afgeraden. Daarna kunt u dit rustig opbouwen op geleide van de pijn. Sporthervatting kan ook variëren met het type sport. Zwelling als reactie op activiteit is een sein dat u het wat rustiger aan moet doen. Het herstel zal 3 tot 6 maanden duren.

Belangrijk

In de volgende gevallen dient u met de behandelend arts contact op te nemen.

Kort na de operatie:

 • U heeft steeds meer pijn in het operatiegebied in combinatie met roodheid en eventueel koorts boven de 38,5 °C.
 • Wondproblemen, langdurig lekken van de wond.

Na drie maanden:

 • Toenemende of blijvende pijn.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die stellen tijdens uw bezoek aan de behandelend arts. De poli orthopedie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur op tel: 0115 688446.

 

Januari 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.