U wordt aangesloten op de telemetrische hartbewaking. Dit houdt in dat u een zender bij u draagt waardoor uw hartritme op de ICU (afdeling Intensive Care) zichtbaar is en wordt gecontroleerd. Om tot een optimaal effect van deze bewaking te komen, dient u een aantal leefregels te volgen, namelijk:

  • U mag de afdeling niet op eigen initiatief verlaten, omdat u dan buiten het bereik van de antennes komt en uw hartritme niet meer zichtbaar is op de hartbewaking. Dat wil zeggen, dat u vrij op de afdeling kunt rondlopen. U mag ook op het dagverblijf en het zitje voor de balie lopen of zitten, maar u mag de trap niet af.
  • Als u klachten krijgt, zoals: hartkloppingen, pijn op de borst, duizeligheid, gevoel van overslaan van het hart, neiging tot flauwvallen of andere klachten, dan moet u dit direct kenbaar maken bij de verpleging.

Het niet kenbaar maken van uw klachten werkt in uw eigen nadeel. Het kan leiden tot een vertraging van het stellen van een diagnose.

  • Tijdens de periode van de telemetrische hartbewaking kunt u uw bovenlichaam niet douchen of baden. De persoonlijke verzorging kan dus uitsluitend plaatsvinden aan de wastafel of op bed.
  • Als u de kamer verlaat, laat dan aan de verpleegkundige weten waar u naartoe gaat.
  • Mocht u nog vragen hebben omtrent deze telemetrische hartbewaking, dan kunt u altijd terecht bij uw verpleegkundige.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.