Wat is een Sympathicus Blokkade?

Bij deze behandeling blokkeert de pijnarts met behulp van één of meerdere naalden een zenuwbaan van het onwillekeurige (sympathische) zenuwstelsel. Deze zenuwbaan loopt aan de voorzijde van de wervelkolom ter hoogte van de wervels onder in de rug. Doel van de behandeling is de doorbloeding in het been en de voet te verbeteren. Meestal vermindert de pijn en voelt het been warmer.

Voorbereiding

Naar aanleiding van het consult krijgt u een afspraak mee voor een behandeling. Wij vragen u 15 minuten voor deze afspraak aanwezig te zijn op de polikliniek voor pijnbestrijding. U mag op de dag van de behandeling normaal eten en drinken. Indien er wijzigingen zijn in de medicatie ten opzichte van het laatste bezoek dient u dit te melden.

Het is zeer belangrijk dat u voorafgaand aan de behandeling meldt dat u bloedverdunners gebruikt. Ook een allergie of overgevoeligheid voor bepaalde medicatie of pleisters dient u vooraf te melden. U moet rekenen dat u ongeveer 90 tot 120 min op de pijnpolikliniek aanwezig bent. Indien u geen opvang thuis hebt dient u dit te melden, de mogelijkheid bestaat dan dat u een nacht opgenomen moet worden. Zwangerschap of vermoedelijke zwangerschap moet gemeld worden. Sieraden worden best thuis gelaten en we raden u aan om gemakkelijk kledij te dragen.

Ontvangst

Voor een behandeling meldt u zich aan de balie van de operatieafdeling, route 80 in Terneuzen. In Oostburg meldt u zich aan de balie in de inkomhal.

Behandeling

De behandeling duurt ongeveer 20-30 minuten. Na de behandeling moet u nog even in de rustruimte van de pijnpoli blijven voor u weer naar huis mag.

Deze behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. U krijgt een infuusnaald (en eventueel antibiotica). U ligt op uw buik, de huid wordt ontsmet en plaatselijk verdoofd. Dit kan een branderig gevoel geven tijdens de injectie.

De positie van de naald wordt gecontroleerd met contrast en/of kleine teststroompjes. Als de naald op de juiste plaats zit dan kan de pijnarts een proefbehandeling of een definitieve behandeling uitvoeren. Bij een definitieve behandeling wordt er een chemische vloeistof ingespoten of een blokkade uitgevoerd met radiofrequente (RF) stroom.

Wat na de behandeling?

Na de behandeling wordt u geobserveerd en wordt uw bloeddruk en hartslag gecontroleerd. Als alles in orde is mag u naar huis. U mag niet zelf autorijden of fietsen na de behandeling, dus zorg dat u wordt opgehaald of dat er iemand met u mee komt.

Indien u geen opvang thuis hebt, dan dient u dit te melden.

U krijgt een vervolg afspraak mee, dit is meestal een telefonische afspraak. Dit kan bij de arts of pijnconsulent zijn.

Bijwerkingen kunnen zijn:

  • Tijdelijk een zwelling van het been en/of de voet. Dit komt omdat meer bloed naar het been gaat dan vóór de behandeling.
  • Zenuwpijn of een doof gevoel in de lies en het bovenbeen. Deze klachten zijn tijdelijk en verdwijnen in de loop van enkele weken meestal vanzelf.
  • Napijn: na de behandeling kan napijn optreden, die enkele dagen tot weken kan aanhouden. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens op de bijsluiter aangegeven dosering.

Complicaties kunnen zijn:

  • Infectie: Door onze voorzorgsmaatregelen is de kans op infectie zeer klein. Dit wordt gekenmerkt door roodheid, zwelling, pijn en temperatuursverhoging.
  • Bloeduitstorting: Deze kan ontstaan als een bloedvaatje geraakt wordt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
  • Allergie: Meestal ontstaat er enkel plaatselijke roodheid, jeuk. Zelden geven ze aanleiding tot levensbedreigende situaties.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kun u contact opnemen met het secretariaat. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.30 u op telefoonnummer: 0115-688 484 of via e-mail: pijnpoli@zzv.nl

Januari 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.