In overleg met u is een afspraak gemaakt bij de pijnarts voor een Sympathicus Blokkade.  Deze blokkade kan toegepast worden bij:

  • Pijn van de wervelkolom en/of een been;
  • Complex regionaal pijnsyndroom van een been;
  • Stoornissen in de doorbloeding van een been;
  • Zenuwpijnen.

Wat is een Sympathicus Blokkade?

Bij deze behandeling blokkeert de anesthesioloog met behulp van een of meerdere naalden een zenuwbaan van het onwillekeurige (sympathische) zenuwstelsel. De zenuwbaan loopt aan de voorzijde van de wervelkolom ter hoogte van de lendenwervels onder in de rug of ter hoogte van de borstwervels hoger in de rug. Doel van de behandeling is de doorbloeding in het been en de voet te verbeteren. Meestal vermindert de pijn en voelt het been warmer aan.

Voor deze behandeling zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt van tevoren eten, drinken en eventueel medicijnen innemen, tenzij anders is afgesproken met uw pijnarts.  Regelt u van tevoren vervoer naar huis. Meld altijd ruim van te voren of u:

  • Bloedverdunnende medicijnen gebruikt;
  • Bij de trombosedienst onder behandeling bent;
  • Overgevoelig bent voor bepaalde stoffen.

Werkwijze

De behandeling vindt plaats in een behandelkamer van de pijnpoli. U ligt op uw buik en de pijnarts geeft u een plaatselijke verdoving in de huid. Daarna wordt de naald(en) in de rug ingebracht. Om de juiste plaats te bepalen wordt een röntgencontrastvloeistof ingespoten. Daarna wordt de plaats van de naaldpunt zichtbaar op een beeldscherm van het röntgen-toestel. Als de naald op de juiste plaats zit kan de pijnarts een proefbehandeling of een definitieve behandeling uitvoeren.

Proefbehandeling

Soms vindt er eerst een proefbehandeling plaats. Het doel van een proefbehandeling is om na te gaan of definitieve behandeling zinvol is. Bij de proefbehandeling spuit de pijnarts een kortwerkend verdovend middel in. Na een uur beoordeelt de pijnarts of de pijnconsulent het resultaat van de behandeling. Is de pijn verdwenen of verminderd, dan kan een definitieve behandeling plaats vinden. U moet hiervoor een nieuwe afspraak maken.

Definitieve behandeling

Nadat de pijnarts de naald(en) in positie heeft gebracht en de röntgencontrastvloeistof heeft ingespoten, controleert hij de positie van de naaldpunt ook nog met een klein stroompje. Dit kan een tinteling of een wat zwaar gevoel veroorzaken. Indien de naaldpunt zich in de juiste positie bevindt, wordt een verdoving ingespoten en de blokkade uitgevoerd met radiofrequente (RF) stroom of een chemische vloeistof. Definitief wil zeggen dat de werking voor langere tijd aanhoudt. Het kan in de toekomst nodig zijn de behandeling te herhalen. Deze behandeling duurt ongeveer een half uur.

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de pijnpoli, telefoonnummer 0115 – 688484 of email: pijnpoli@zzv.nl

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.