U of uw naaste is opgenomen bij ZorgSaam wordt in strikte isolatie verpleegd. Deze pagina geeft meer informatie over het verplegen in strikte isolatie en over de bijbehorende maatregelen. Hiermee voorkomen we verspreiding van bacteriën of virussen naar patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers.

Strikte isolatie

Er kunnen aan aantal redenen zijn waarom verpleging in strikte isolatie noodzakelijk is:

 • U draagt een (mogelijk) besmettelijke bacterie of virus bij u;
 • U draagt een bacterie bij u die minder of niet gevoelig is voor verschillende soorten antibiotica;

Uw behandelend arts zal u informeren waarom deze maatregel bij u nodig is.

Wanneer wordt strikte isolatie toegepast

De basis hygiëne maatregelen die normaal in het ziekenhuis genomen worden, zijn nu niet afdoende. Strikte isolatie wordt ingesteld om overdracht van het bepaalde bacteriën of virussen naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers ter voorkomen. Deze overdracht vindt plaats via direct contact, druppels en hele kleine druppeltjes, aerosolen (bv bij niezen), of indirect via besmette voorwerpen.

U wordt daarom op een eenpersoonskamer met sluis verpleegd.

De speciale voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, staan vermeld op de isolatiekaart die buiten op de deur is aangebracht.

Isolatie kan ook nodig zijn als u zelf geen klachten heeft. De isolatie heeft geen consequenties voor uw behandeling; deze kan altijd doorgaan.

Wat betekent strikte isolatie voor u?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer met sluis. Een sluis is een aparte ruimte tussen uw kamer en de gang. Beide deuren zijn dicht tijdens uw verblijf.
 • Aan de deur van uw kamer hangt een isolatie kaart met daarop de te nemen maatregelen voor medewerkers en bezoekers.
 • De medewerkers die u verzorgen dragen een schort met lange mouwen, handschoenen, een mondneusmasker, een muts en zo nodig een beschermbril.
 • De medewerkers passen handhygiëne toe bij het betreden en verlaten van de kamer en tussendoor bij verpleegkundige en medische handelingen.
 • U blijft in principe op uw kamer. Alleen als dit voor uw behandeling van belang is (bijvoorbeeld bij onderzoek of behandeling) mag u, in overleg met de verpleging, de kamer begeleid verlaten.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • U draagt bij het verlaten van de kamer een mondneusmasker;
 • Als u voor onderzoek of behandeling uw kamer moet verlaten, krijgt u een schone kleding aan;
 • U wordt vervoerd op een schone rolstoel of een bed voorzien van schoon beddengoed;
 • U wordt begeleid naar uw afspraak;
 • U past handhygiëne toe;
 • U maakt geen fysiek contact met andere patiënten;
 • U maakt geen gebruik van algemene toiletten;

Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat dan gelden dezelfde maatregelen.

 • U kunt gewoon bezoek ontvangen

Wat betekent strikte isolatie voor uw bezoek?

Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden. De verpleging zal het bezoek instrueren over de voorgeschreven maatregelen. Deze staan ook op de isolatiekaart vermeld.

 • Bezoek draagt tijdens het bezoek een schort met lange mouwen, handschoenen, muts en mondneusmasker.
 • Het bezoek trekt bij het verlaten van de kamer alle beschermingsmiddelen in de sluis.
 • Het bezoek past handhygiëne toe na het bezoek (water en zeep of handalcohol).
 • Het bezoek legt eerst andere visites af en komt pas als laatste naar de patiënt in isolatie en verlaat daarna meteen het ziekenhuis.

Opheffen isolatiemaatregelen

Wij kunnen niet altijd van tevoren aangeven wanneer we de isolatiemaatregelen kunnen opheffen. Dit is afhankelijk van:

 • Het soort micro-organisme;
 • Het verloop van uw klachten;
 • De uitslagen van laboratoriumonderzoeken.

Naar huis

Thuis gelden de normale hygiëne maatregelen voor u en uw huisgenoten.

Thuiszorg of verblijf in andere zorginstelling

Wanneer u na ontslag thuiszorg krijgt of opgenomen wordt in een andere zorginstelling, gelden de regels van de betreffende instelling. De regels in de andere instelling kunnen afwijken van het beleid van ZorgSaam. Uw behandelaar zal de ontvangende instelling informeren.

Tenslotte

We beseffen dat de situatie in geval van isolatiemaatregelen ingrijpend en onaangenaam voor u kan zijn. Het is voor ons echter de enige manier om:

 • U zo goed mogelijk te kunnen behandelen;
 • Andere patiënten te beschermen tegen mogelijke besmetting.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling, Zij staan u graag te woord. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Infectiepreventie, telefoonnummer 0115-688550

 

December 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.