Stress echo (dobutamine stress echocardiogram)

Bij de dobutamine stress echocardiografie wordt er net als bij een normaal echocardiogram gebruik gemaakt van ultrageluid om beelden te maken van het hart. Tijdens de stress echo krijgt u een medicijn (dobutamine) via een infuusnaald toegediend. Dit medicijn zal uw hartritme versnellen. Met dit medicijn bootsen we namelijk inspanning na. Tijdens het onderzoek wordt het hartritme versneld totdat een gewenste hartfrequentie (het aantal hartslagen per minuut) is bereikt. De cardioloog beoordeelt de wandbewegingen van het hart tijdens het onderzoek. Als er onvoldoende doorbloeding optreedt tijdens de nagebootste inspanning, kan dit leiden tot verminderde beweeglijkheid (contractie) van een deel van de hartspier.

Voorbereiding thuis

Voor het onderzoek mag u gewoon eten. Het kan zijn dat uw cardioloog u vraagt bepaalde medicijnen één of twee dagen voor het onderzoek niet in te nemen.

Voorbereiding op de functieafdeling

  • Voor het onderzoek vragen we u om uw bovenlichaam te ontbloten en plaats te nemen op de onderzoeksbank.
  • Er wordt een infuusnaald in uw arm ingebracht.
  • We brengen elektroden aan op uw borst en buik voor een ECG (hartfilmpje) dat gedurende de duur van het onderzoek uw hartritme zal registreren.
  • U krijgt een manchet van de bloeddrukmeter om uw bovenarm.
  • Vervolgens sluiten we een infuus op het infuusnaaldje aan.

Het onderzoek

Eerst maken we een echocardiogram zonder medicatie gemaakt, dus terwijl u in rust bent. Ook meten we uw bloeddruk en maken een ECG. Hierna wordt het medicijn met oplopende dosering toegediend via het infuus, waardoor de hartslag zal toenemen. Elke 3 minuten wordt er een echo en een ECG gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten. Dit herhalen we een aantal keren. U zult merken dat na enige tijd uw hart heviger en sneller gaat kloppen. Als er tijdens het onderzoek klachten optreden, zoals pijn of druk op de borst, kortademigheid, misselijkheid, hoofdpijn of duizeligheid, is het van belang dit te melden. Uiteraard observeren we u goed en vragen we steeds naar uw klachten. Als de voor uw berekende maximale hartfrequentie bereikt is, stoppen we met het toedienen van het medicijn. Van het totale onderzoek maakt de echolaborant echo-opnamen. Het onderzoek duurt ongeveer één uur. U mag even bijkomen van het onderzoek terwijl we alle apparatuur afkoppelen. Een voorlopige uitslag hoort u direct na het onderzoek. De definitieve uitslag krijgt u van uw behandelend cardioloog. Hiervoor moet u een afspraak maken op de poli.

Nazorg

We vragen u om nog ongeveer 30 minuten te wachten in de wachtruimte totdat de toegediende medicijnen helemaal zijn uitgewerkt. U mag niet alleen naar huis. Zorg er daarom voor dat er iemand bij u is die u naar huis kan begeleiden.

Locatie

Het onderzoek vindt plaats op afdeling functieonderzoek te Terneuzen. Routenummer 53.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling functieonderzoek, telefoon (0115) 688742.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.