De stomapoli is een spreekuur door de stomaverpleegkundige voor mensen met een tijdelijk of blijvend stoma. Een stoma is een kunstmatige uitgang van de darmen en/of urinewegen. Het ondergaan van een operatie met als gevolg een stoma is een ingrijpende verandering, die op lichamelijk, psychosociaal en emotioneel niveau gevolgen heeft.

De stomaverpleegkundige

De stomaverpleegkundige is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van stomazorg. Zij is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. De stomaverpleegkundige werkt transmuraal, dit houdt in dat zij zowel poliklinisch, klinisch als in de thuissituatie werkzaam is. Zij begeleidt de stomapatiënt en zijn of haar partner en familie. Ze geeft advies, instructie en voorlichting over het krijgen of hebben van een stoma.

Voorlichtingsgesprek en plaatsbepaling

Voorafgaand aan de ingreep vindt er een voorlichtingsgesprek plaats met de patiënt. Indien wenselijk is hierbij de partner of familie aanwezig. Ook wordt er een plaats bepaald. Dit houdt in dat de stomaverpleegkundige samen met de patiënt kijkt welke plaats op de buik het meest geschikt is om het stoma aan te laten leggen. Enkele voorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden zijn:

 • de soort stoma bepaalt of het links of rechts op de buik komt
 • niet te dicht in de buurt van navel, schaambeen of heupbeen
 • niet te dicht bij littekens of plooien
 • welke kleding draagt u en welk beroep oefent u uit
 • stoma wordt bij voorkeur geplaatst doorheen de rechte buikspieren.

De meest geschikte plaats wordt gemarkeerd met een watervaste stift. De chirurg of uroloog probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden tijdens de operatie. De patiënt kan (indien hij/zij dit wenst) van te voren thuis al beoordelen welke plaats op de buik het beste lijkt met behulp van een oefenpakketje. Hierdoor kan men tevens een beetje vertrouwd raken met de huidplaten en de zakjes die na de operatie worden ingezet

Na ontslag uit het ziekenhuis

Ongeveer veertien dagen na ontslag uit het ziekenhuis is er een afspraak op de stomapoli. Afhankelijk van de situatie en de behoefte van de patiënt is het mogelijk dat we nog vervolgafspraken plannen.

De volgende onderwerpen komen op de stomapoli aan bod:

 • Aanvullende informatie rond de ingreep;
 • Welk stoma krijgt u;
 • Lichamelijke verzorging met een stoma;
 • Controle van de stoma en de huid;
 • Opvangmateriaal;
 • Voeding;
 • Thuissituatie;
 • Seksualiteit;
 • Werk;
 • Hobby’s;
 • Patiëntenvereniging;
 • Vergoedingen van het stomamateriaal.

De stomaverpleegkundige neemt bij problemen zo nodig contact op met de behandelend specialist. Zij is tevens een aanspreekpunt voor huisartsen, (wijk)verpleegkundigen/verzorgenden en voor andere hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg rondom de stomapatiënt.

Het spreekuur

 • Locatie De Honte te Terneuzen op maandagmorgen: 8.30 – 12.30 uur (route 64)
 • Locatie Antonius te Oostburg op woensdagmorgen: 8.30-12 30 uur (route 55)

Contact

De stomaverpleegkundige is tijdens de spreekuren te bereiken op telefoonnummer: 0115 – 68 83 23. Afspraken kunt u via de afsprakenbalie maken: 0115 – 68 86 00.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.