Stereotaxie betekent het lokaliseren van bepaalde plekken in het lichaam met behulp van coördinaten. Kortom: plaatsbepaling met behulp van opnamen onder verschillende hoeken.

Sommige afwijkingen in de borst zijn niet met echografie maar alleen met röntgenfoto’s te zien (bijv. heel kleine verkalkingen). Dan moet ook de punctie met röntgenondersteuning worden uitgevoerd. Dit gebeurt met een speciaal röntgentoestel. U ligt op uw buik op de onderzoekstafel en uw borst wordt voorzichtig samengedrukt tussen twee platen. Door het maken van twee röntgenfoto’s onder een bepaalde hoek, kan precies worden uitgerekend waar en hoe diep de punctienaald moet worden ingebracht.

Voorbereiding

Voor een stereotaxie mag u geen bodylotion of zalf op het bovenlichaam aanbrengen.

LET OP!        

  • Gebruikt u medicijnen? Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit melden aan de arts die u verwijst voor de punctie. Die kan u adviseren tijdelijk met de medicijnen te stoppen om een bloeding bij of na de punctie te voorkomen. Voor ander medicijnen geldt dat u ze inneemt zoals voorgeschreven door uw behandelend arts.
  • Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn, bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborante voorafgaand aan het onderzoek.
  • Zijn er bijwerkingen of risico’s? Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is het risico van de röntgenstraling minimaal. Er kunnen nabloedingen ontstaan. Hiervoor wordt het dragen van een stevige bh na het onderzoek aangeraden.
  • Als u niet op uw afspraak kunt komen, vragen wij u dit zo snel mogelijk (bij voorkeur minimaal 48 uur van tevoren) te melden bij de afdeling Radiologie, telefoonnummer: 0115- 688433. Als u op tijd afbelt, kan een andere patiënt in uw plaats worden geholpen. Op deze manier houden we de wachttijden zo kort mogelijk.

Melden

U dient zich te melden bij route 76 in Terneuzen. We verzoeken u 10 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn met de papieren die u (eventueel) voor het onderzoek heeft gekregen.

Als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt, moet u zich inschrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.

Toestel

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een stereotaxie tafel. Meer informatie over het toestel vindt u elders op deze website.

Waarom dit onderzoek?

Bij een eerder onderzoek van uw borst(en) is een afwijking geconstateerd. Om de aard van deze afwijking vast te stellen, is weefselonderzoek noodzakelijk. Bij de borstpunctie wordt weefsel (lichaamscellen) met een naald uit de afwijking weggenomen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar de kleedruimte. De laborant zal nogmaals naar uw gegevens vragen. Vervolgens krijgt u uitleg over het onderzoek en vraagt de laborant om uw bovenkleding en eventuele sieraden uit te doen.

In de onderzoeksruimte ligt u op de buik op de tafel. Tijdens de punctie is het belangrijk, dat u stil kunt blijven liggen. U komt op een tafel te liggen met uw borst door een gat in de tafel. Voor het maken van een duidelijke foto is het echter belangrijk om de borst goed aan te drukken. U kunt tegen de laborante zeggen, hoeveel druk u kunt verdragen, zodat daar zoveel mogelijk rekening mee kan worden gehouden. Het aandrukken van de borst kan geen kwaad. Ook niet als u een knobbeltje heeft of als u borstprothesen heeft.

We maken een aantal foto’s om de exacte plaats voor de punctie te bepalen. Aan de hand van deze foto’s kijken we, waar de naald in de borst moet worden gebracht. We ontsmetten de huid en geven vervolgens een verdovingsprik. Via een klein sneetje in de huid brengen we dan een speciale naald in. Daarna nemen we een aantal biopten. Deze biopten gaan naar het pathologisch laboratorium voor een cel- en weefselonderzoek. Het sneetje in uw borst verbinden we met hechtstrips.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Nazorg

Draag een stevige bh na het onderzoek, dit om onderhuids nabloeden te helpen tegengaan. De hechtstrips moeten 4 dagen blijven zitten. U kunt ermee douchen. Vanwege infectiegevaar wordt baden of zwemmen ontraden gedurende een week na het onderzoek.

Mocht u na afloop een pijnlijke of gevoelige borst hebben, dan kunt u hiertegen paracetamol innemen (let op: géén aspirine!).

Het wordt afgeraden om intensieve arbeid te verrichten of intensief te sporten om de kans op nabloedingen zo klein mogelijk te houden. Indien er toch een nabloeding optreedt, raden wij u aan om stevig op de punctieplaats te drukken zodat het bloeden stopt. In zeer uitzonderlijke gevallen treden er complicaties van deze puncties op. Mocht dit bij u het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de huisartsenpost.

Van wie krijgt u de uitslag?

De patholoog-anatoom onderzoekt het weefsel uit de borst. De uitslag gaat naar uw behandelend arts. U krijgt de uitslag dus via uw behandelend arts te horen.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie of met uw behandelend arts.

De laborant en de radioloog vertellen u tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt dan ook vragen stellen.

De afdeling Radiologie van de locaties Terneuzen, Oostburg en Hulst is bereikbaar op het telefoonnummer (0115)688433, op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie over de afdeling Radiologie en radiodiagnostische onderzoeken kunt u kijken op onze website: www.zorgsaam.org

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.