De KNO-arts heeft een afwijking gezien op uw stembanden en vindt het nodig hiervoor nader onderzoek te doen en eventueel te behandelen.

Hoe verloopt de operatie?

De procedure gebeurt tijdens een dagopname en verloopt onder algehele narcose. Bij deze ingreep worden de stembanden met behulp van een microscoop via een buis in de keel nauwkeurig bekeken terwijl u slaapt. De buis wordt via de mond ingebracht. Door deze benadering kunnen afwijkingen op de stembanden ook worden behandeld met fijne instrumenten of de laser. Soms wordt afwijkend weefsel opgestuurd voor verder onderzoek.

Risico’s en complicaties

Door het gebruik van een starre metalen buis moeten uw tanden of bovenkaak (bij gebitsprothesedragers) beschermd worden tegen beschadiging. Zelden treedt er een beschadiging op van het gebit of het slijmvlies van de bovenkaak.

Wat te verwachten na de operatie

Na de ingreep kan uw keel wat gevoelig zijn. Dit duurt maar kort en verdwijnt vanzelf. In de genezingsfase kan de stem wat heser zijn door zwelling van de stembanden. Dit kan tot enkele weken duren.

Nazorg en adviezen

Afhankelijk van de ingreep en de bevindingen van de arts krijgt u wel of geen stemrust. Dit houdt in dat u dan 2 tot 4 dagen na de ingreep niet mag praten, fluisteren, zingen, kuchen of de keel schrapen. Ook is het beter tijdens de herstelperiode niet te roken. Na de ingreep mag u wel alles gewoon drinken en eten.

De eerste drie tot vijf dagen na de ingreep doet u het rustig aan. Daarna mag u de dagelijkse werkzaamheden gewoon hervatten. Is er weefsel voor onderzoek opgestuurd? Dan wordt na één tot twee weken een controleafspraak ingepland. Tijdens dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek met u besproken. Een controle van hoe de stembanden eruit zien, gebeurt later. De KNO-arts bespreekt met u of u de logopedie moet (her)starten.

Bent u verhinderd

Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan contact op met de poli van de KNO-artsen, tel. 0115-688518. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Tot  slot

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. U vindt ook informatie op www.kno.nl. Aan het begin van het onderzoek vertelt de behandelend arts of de verpleegkundige u wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen hebt, kunt u die ook aan hem of haar stellen. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 16:00 uur contact opnemen met de poli KNO, 0115-688518.

Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling moet plaatsvinden, verpleegafdeling B1, telefoon 0115-688581. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, gerelateerd aan de behandeling, neem dan contact op met het ziekenhuis:

  • Op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 16:00 uur de polikliniek KNO, tel. 0115-688518.
  • In dringende gevallen kunt u buiten deze tijden bellen met de huisartsenpost (HAP).

 

Januari 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.