Wanneer de oogarts in het oog staar (cataract) ontdekt, betekent dit dat de ooglens troebel is geworden. Tijdens de staaroperatie wordt de eigen ooglens verwijderd en een nieuwe(kunst) lens geïmplanteerd. De sterkte van de kunstlens is persoonlijk. Daarom wordt vóór de operatie de juiste sterkte van de implantlens bepaald.

Hiervoor heeft u een afspraak gekregen op het pre-operatieve spreekuur (POS) op de polikliniek oogheelkunde in Terneuzen, route 23. Tijdens dit preoperatieve spreekuur vindt de lensmeting plaats.

Ook krijgt u dan informatie over de ingreep en over de operatiedatum. Het exacte tijdstip voor aanmelding hoort u circa 4 dagen vóór de operatie.

Lensmeting (biometrie)

De optometrist meet tijdens het onderzoek de lengte en de kromming van uw oog. Op basis hiervan wordt de sterkte van uw implantlens berekend. Omdat de keuze van de implantlens berust op de meting van beide ogen, zullen standaard beide ogen opgemeten worden (ook indien u maar aan 1 oog wordt geopereerd).

Voor dit onderzoek wordt u niet gedruppeld. Daarna zelf autorijden is geen probleem.

Contactlensdragers

Indien u contactlenzen draagt, gelden de volgende regels:

Zachte contactlenzen: 2 weken voor de lensmeting niet meer dragen, tenzij anders besproken met uw oogarts.

Harde contactlenzen4 weken voor de lensmeting niet meer dragen, tenzij anders besproken met uw oogarts.

Na de lensmeting kunt u uw contactlenzen weer inzetten. Zowel de harde als de zachte lenzen mag u 1 week voor de operatie niet meer dragen.

Medicatie

Bij een operatie met lokale verdoving (met druppels) mag u uw bloedverdunners, oog- en diabetesmedicatie blijven gebruiken volgens het gebruikelijke schema.

Indien uw operatie onder narcose of verdoving via injectie plaatsvindt, wordt de medicatie besproken met de anesthesist. Gebruikt u plastabletten? Neem deze dan niet in vóór de operatie. Dit om te voorkomen dat u tijdens de operatie naar het toilet moet. Na de operatie kunt u deze tabletten gewoon weer gebruiken.

De operatie

Recept

Bij het preoperatief spreekuur krijgt u een recept waarop twee soorten oogdruppels en een rol zijdepleister staan. De zijdepleister is om het oogkapje, dat u na de ingreep in het ziekenhuis krijgt, vast te plakken. Dit doet u iedere avond voor het slapengaan. De oogdruppels zijn ter voorkoming van infecties. U begint een dag voor de operatie te druppelen volgens het schema (zie brief over leefregels na lensimplantatie).

De dag van de operatie

U meldt zich op de doorgegeven tijd bij de receptie in het Antonius ziekenhuis te Oostburg (tenzij anders afgesproken).

De totale duur van uw verblijf in het ziekenhuis is tussen de twee á drie uur.

Enkele maatregelen die wij u vragen te volgen:

  • U hoeft niet nuchter te zijn.
  • Draag comfortabele kleding (geen rok/jurk).
  • Het dragen van sieraden is niet toegestaan.
  • Een week voor de operatie mag u geen mascara meer gebruiken en de dag van de operatie draagt u geen make-up.
  • Na de ingreep is het niet toegestaan deel te nemen aan het verkeer.

Plaatselijke verdoving of narcose

In de meeste gevallen wordt er gekozen voor een lokale verdoving (met druppels), tenzij er medische redenen zijn om hiervan af te wijken. Voor een operatie met lokale verdoving is het belangrijk:

  • dat u gedurende een half uur goed plat op de rug kunt liggen
  • dat u geen last heeft van hoest of ademhalingsproblemen

Meer informatie

Indien u vragen heeft over uw (vervolg)afspraken, diagnose of behandeling, dan kunt u contact opnemen met de oogpoli op het nummer: 0115-688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Augustus 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.