In het oog zit een ooglens. Deze ooglens kan minder helder worden naarmate we ouder worden. Daardoor lijken de dingen die we zien waziger en grauwer. Dit troebel worden van de ooglens noemen we ‘’staar’’ of ‘’cataract’’. Staar kan onder verschillende vormen voorkomen. Zo kan dit aangeboren zijn of het gevolg zijn van een ziekte of beschadiging aan het oog.

Verschijnselen

Ouderdomsstaar is een normaal verouderingsproces. Sommige mensen merken dit al vroeger op dan andere. De verschijnselen van ouderdomsstaar kunnen zijn: wazig zien, dubbelzien, kleuren worden doffer of u krijgt meer last van schitteringen. Daarnaast kan de sterkte van uw brilglazen plots veel sterker of zwakker worden. Doorgaans neemt de staar in de loop van de tijd toe. Het gezichtsvermogen wordt daarmee steeds slechter. Een bezoek aan de oogarts is dan noodzakelijk. Wie nog goed genoeg ziet om zonder problemen dagelijkse werkzaamheden, hobby’s en taken zoals autorijden te kunnen uitoefenen, hoeft zich niet direct te laten behandelen.  Zodra de staar hinderlijk wordt of het gezichtsvermogen niet goed meer is, kan uw zicht verbeterd worden met een staaroperatie. Wanneer dit moet gebeuren, wordt in overleg met de oogarts bepaald.

Diagnose

Om erachter te komen of er inderdaad sprake is van ouderdomsstaar, kijkt de oogarts hoe goed u nog kunt  zien en beoordeelt uw ogen met de spleetlamp. Deze lamp geeft een smalle bundel licht, waarmee de oogarts het voorste deel van het oog kan bekijken en dus uw lens kan beoordelen op staar en in welke mate deze al is ontwikkeld.

Behandeling

Wanneer er beslist is dat er een staartoperatie moet plaatsvinden, worden voorafgaand aan de operatie metingen uitgevoerd om de juiste implantlens te berekenen. Want bij de operatie haalt de oogarts uw eigen troebele lens uit het oog en vervangt deze door een heldere implantlens. Dit lensje gaat in principe de rest van uw leven mee. Een staaroperatie vindt meestal plaats in dagbehandeling onder lokale verdoving (druppels) en soms onder algehele narcose. De oogarts opereert telkens 1 oog per operatie. Wanneer beide ogen geopereerd moeten worden, zullen er enkele weken tussen de operaties zitten.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over uw (vervolg)afspraken, diagnose of behandeling, dan kunt u contact opnemen met de oogpoli op het nummer: 0115-688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Augustus 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.