Uw huisarts of psychiater heeft u een SSRI voorgeschreven. SSRI staat voor selectieve serotine heropnameremmer. Er zijn verschillende soorten SSRI’s. Deze medicijnen worden onder andere gebruikt bij de behandeling van depressies, paniekaanvallen, sociale angststoornissen, diverse soorten fobieën, dwangstoornissen en posttraumatische stressstoornis. Deze pagina geeft informatie over de mogelijke risico’s en gevolgen voor moeder en kind van het gebruik van SSRI-medicatie bij een zwangerschap.

Als u zwanger bent

Wanneer u zwanger bent, verwijst uw huisarts u naar een verloskundige of een gynaecoloog. Alle vrouwen die een SSRI gebruiken, krijgen een behandelplan waarin staat hoe de begeleiding tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed wordt geregeld. Dit plan is bedoeld voor u en alle behandelaars. Het wordt gemaakt in overleg met uw verloskundige of gynaecoloog en met kinderartsen en psychiaters.

De verloskundige of gynaecoloog doet de zwangerschapscontroles, afhankelijk van de ernst van uw ziektebeeld en/of andere medische problemen. Routine prenataal onderzoek volstaat. In de zwangerschap is de verloskundige of de gynaecoloog verantwoordelijk voor het gehele proces in de zwangerschap. Hij/zij geeft voorlichting over plaats van bevalling en kraambed. Daarnaast krijgt u begeleiding van de huisarts of psychiater die de SSRI medicatie heeft voorgeschreven. Er is geen duidelijke voorkeur voor bepaalde SSRI in de zwangerschap.

Gevolgen van SSRI gebruik

Er zijn aanwijzingen dat ongeboren kinderen iets minder goed groeien als hun moeder SSRI medicatie gebruikt. De kans op andere complicaties, zoals vroeggeboorte, lijkt niet verhoogd.

 • Geen bewijs voor verhoogde aangeboren afwijkingen, enkel bij Paroxetine gebruik is er een verhoogde kans op een hartafwijking: risico 1 %. Paroxetine zo mogelijk niet hoger doseren dan 20mg/dag.
 • Ademhalingsproblemen: deze problemen kunnen direct na de geboorte ontstaan en moeten dan ook behandeld worden. Daarom wordt er ook geadviseerd om in het ziekenhuis te bevallen. De ademhalingsproblemen ontstaan door een verhoging van de bloeddruk in de longen van de pasgeborene. De kans hierop is erg klein, namelijk minder dan 1%.
 • Het is overigens nog niet duidelijk of SSRI gebruik tijdens de zwangerschap effecten heeft op het kind op latere leeftijd, maar tot op heden zijn daar geen aanwijzingen voor.
 • De pasgeborene raakt gewend aan de medicijnen. Na de geboorte krijgt de baby plotseling geen medicijnen meer binnen. Dit kan allerlei verschijnselen veroorzaken, die men onttrekkingsverschijnselen noemt.
 • Een op de drie kinderen krijgt hier last van, met name als de moeder in de tweede helft van de zwangerschap SSRI medicatie heeft gebruikt. De verschijnselen duren in het algemeen enkele dagen en verdwijnen meestal zonder behandeling. De pasgeborene houdt er, voor zover bekend, niets aan over.

Onttrekkingsverschijnselen bij de baby kunnen zijn:

 • Voedingsproblemen, minder goed drinken
 • Prikkelbaarheid en meer huilen
 • Trillerig zijn
 • Verhoogde spierspanning
 • Zeer weinig bewegen en weinig reactief zijn
 • Ondertemperatuur (onder de 36.5° C), koorts (boven de 38°C )
 • Kreunende ademhaling

De bevalling

Vanwege de heel kleine kans op ademhalingsproblemen bij de pasgeborene, adviseren we om in het ziekenhuis te bevallen. Dit kan met de (eerste lijn) verloskundige of met de gynaecoloog. De begeleiding van de bevalling verloopt verder net zoals bij iedere andere zwangere. De kinderarts komt altijd in consult om de baby na te kijken na de bevalling.

Het kraambed

Na de bevalling hoeft u in principe niet lang in het ziekenhuis te blijven. Om zeker te weten dat uw baby goed blijft ademhalen, blijft uw baby tenminste 12 uur opgenomen voor observatie op de kraamafdeling onder verantwoordelijkheid van de kinderarts.

De wat vaker voorkomende onttrekkingsverschijnselen zijn over het algemeen niet ernstig en verdwijnen meestal na enkele dagen. Daarvoor hoeft uw baby niet in het ziekenhuis te blijven. Het is wel nuttig om de eerste dagen te letten op klachten die duiden op onttrekkingsverschijnselen (zie boven), en zo nodig contact op te nemen met de verloskundige/huisarts die u begeleidt. Er zal zo nodig overleg worden gevoerd met de dienstdoende kinderarts en een advies zal volgen.

Overigens kunnen er natuurlijk wel andere redenen zijn waarom u in het ziekenhuis moet blijven, die niets met de SSRI medicatie hebben te maken.

Borstvoeding

Borstvoeding kan worden gestart. We weten dat borstvoeding in combinatie met SSRI gebruik op korte termijn geen probleem is voor de pasgeborene. Er zijn geen gegevens over lange termijn effecten. Er is geen reden om over te gaan op andere SSRI medicatie tijdens de borstvoeding.

Doorgaan met de medicatie

Het is verstandig om na de bevalling in elk geval door te gaan met de medicatie zoals u die voor de zwangerschap gebruikte. De behandelde psychiater of huisarts zal dit van tevoren met u bespreken en in het behandelplan opnemen. De bevalling en het kraambed geven al genoeg veranderingen die uw stemming kunnen beïnvloeden of angst kunnen veroorzaken. Het doorgaan met de medicatie in combinatie met algemene leefregels zoals rust en regelmaat, zijn dan ook extra belangrijk in de periode na de bevalling.

 “Wij wensen u het allerbeste met uw bevalling”

 

Juli 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.