Uw behandelend arts heeft een echo onderzoek van het hart via de slokdarm aangevraagd. Op deze pagina leggen we meer uit over het onderzoek en andere zaken die voor u belangrijk kunnen zijn.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek wordt met een moeilijk medisch woord ook wel transoesophagale echocardiografie of TEE- onderzoek genoemd. Met behulp van geluidsgolven worden afbeeldingen van het hart gemaakt. Op de afbeeldingen zien we het hart en zijn mogelijke afwijkingen in de bouw en de functie van het hart. De slang kan door de slokdarm dicht bij het hart worden gebracht, en wordt toegepast als het uitwendige echocardiogram onvoldoende informatie geeft over klachten en/of afwijkingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de cardioloog en een functielaborant.

Voorbereiding

 • Het TEE onderzoek vindt alleen plaats onder sedatie (een roesje) als dit van tevoren is afgesproken tijdens het consult met de arts.
 • Heeft u afgesproken dat u tijdens het onderzoek een roesje krijgt, dan mag u uw gebruikelijke medicatie  niet innemen;
 • Krijgt u geen roesje, dan mag u uw gebruikelijke medicatie innemen met slechts één slokje water;
 • Als het onderzoek in de ochtend plaatsvindt, mag u na 24:00 uur niets meer eten en drinken (u moet nuchter blijven). Vindt het onderzoek in de middag plaats, dan mag u tot 6 uur voor het onderzoek niets meer eten en drinken, Let op! ook roken is niet toegestaan.
 • Tijdens het polibezoek wanneer een TEE wordt afgesproken door de cardioloog behoort u een formulier te ondertekenen toestemmingsverklaring (informed consent).
 • Hetgeen hieronder is alleen van toepassing als er sedatie is afgesproken; U wordt doorverwezen naar de POS (poliklinische pré operatieve screening). Voor de afspraak bij de POS krijgt u een digitale vragenlijst opgestuurd die u thuis moet invullen en terugsturen. Een medewerker van de POS neemt contact met u op voor het bespreken van u vragenlijst en eventueel aanvullende onderzoeken te doen.
 • Alle medicijnen, ook bloedverdunnende middelen (bv. acetylsalicylzuur, sintrom /marcoumar, apixaban /rivaroxaban), kunt u innemen zoals u dat gewend bent. Deze beïnvloeden het onderzoek niet.
 • Heeft u vragen over insulinegebruik, neem dan contact op met u eigen huisarts / praktijkondersteuner. Als u bekend bent in het ziekenhuis bij uw behandelend internist of bij de POS.
 • Als u met de auto komt, dient u zorg te dragen voor begeleiding naar huis als u sedatie (een roesje) krijgt.
 • Mocht het onderzoek niet door kunnen gaan, neem dan zo snel mogelijk contact op met de poli cardiologie, (neemt u de richtlijnen van het coronabeleid in acht) telefoonnummer: 0115-688487.

Waar moet u zijn voor het onderzoek

 • U meldt zich aan de balie van poli cardiologie op het afgesproken tijdstip op route 53. Na het aanmelden gaat u zitten in de wachtruimte van de afdeling functieonderzoek. De functie-laborant weet dat u hier wacht en komt u hier halen als u aan de beurt bent.
 • Indien er sedatie is afgesproken, wordt u verwacht op afdeling A1.

Voor het onderzoek

 • Als u een kunstgebit draagt, kunt u dit vlak voor het onderzoek uitdoen;
 • Het inbrengen van de transducer via de mondholte en keel veroorzaakt een lichte irritatie. Om dit te voorkomen wordt uw keel verdoofd met een spray. Dit is pijnloos.

Het onderzoek

Werkwijze TEE zonder sedatie

Tijdens het onderzoek ligt u op de linkerzijde op het onderzoeksbed. Vervolgens brengt de arts de buigzame slang in de mond en via de keel in de slokdarm. In uw mond wordt een mondstukje geplaatst om te voorkomen dat u per ongeluk in de slang zou bijten. U kunt tijdens het onderzoek niet praten, maar wel gewoon ademen. De arts bekijkt het hart en de grote bloedvaten rond het hart op een beeldscherm en legt de resultaten op video vast. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Werkwijze TEE met sedatie

Op afdeling A1 krijgt u een infuus ingebracht. Daarna wordt u overgebracht naar de recovery, waar het sedatieteam u in slaap brengt en het onderzoek zoals beschreven wijze wordt uitgevoerd.

Na het onderzoek

Na de TEE zonder sedatie mag u gewoon weer naar huis na het onderzoek. De eerste 45minuten na het onderzoek mag u nog niet eten of drinken vanwege verslikkingsgevaar.

Na de TEE met sedatie wordt u overgebracht naar verpleegafdeling A1 totdat u weer goed wakker bent. Daarna kunt u naar huis. Wij adviseren u van tevoren vervoer naar huis te regelen, omdat u in geen geval zelf naar huis mag rijden na een sedatie. De toegediende medicijnen kunnen tot 24 uur na de ingreep uw rijvaardigheden beïnvloeden (u bent dan ook niet verzekerd als u wel zelf naar huis rijd).

Eventuele na- of bijwerkingen

De keel kan nog een poosje pijnlijk blijven.

Tot slot

Deze informatie is niet volledig, maar dient ter ondersteuning van de informatie gegeven door u arts. Mocht u iets niet duidelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek cardiologie, via tel. 0115-688487

 

Juli 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.