Met u is besproken dat u in aanmerking komt voor een sleeve (wortelinfiltratie) of transforaminale infiltratie. Tijdens de behandeling worden er corticosteroïden met lokaal verdoving ingespoten. De corticosteroïden hebben enige tijd nodig om in te werken, dit kan best een week duren.

Voorbereiding

Naar aanleiding van het consult krijgt u een afspraak mee voor een behandeling. Wij vragen u 15 minuten voor deze afspraak aanwezig te zijn op de polikliniek voor pijnbestrijding. U mag op de dag van de behandeling normaal eten en drinken. Indien er wijzigingen zijn in de medicatie ten opzichte van het laatste bezoek dient u dit te melden. U moet rekenen dat u ongeveer 60 min tot 90 min op de pijnpolikliniek aanwezig bent.

Het is zeer belangrijk dat u voorafgaand aan de behandeling meldt dat u bloedverdunners gebruikt. Ook een allergie of overgevoeligheid voor bepaalde medicatie of pleisters dient u vooraf te melden alsmede zwangerschap of vermoedelijke zwangerschap. Ook het hebben van een pacemaker of neurostimulator dient gemeld te worden. Sieraden worden best thuis gelaten en we raden u aan om gemakkelijk kledij te dragen.

Ontvangst

Voor een behandeling meldt u zich aan de balie van de operatieafdeling, route 80 in Terneuzen. In Oostburg meldt u zich aan de balie in de inkomhal.

Behandeling

De behandeling duurt ongeveer 10-20 minuten. Na de behandeling moet u nog ongeveer 30 in de rustruimte van de pijnpoli blijven voor u weer naar huis mag.

De pijnconsulent helpt u op de behandeltafel. Hij/zij plaatst u in de juiste positie om de behandeling uit te kunnen voeren. Na een lokale verdoving van de huid, wordt de naald(en) onder röntgendoorlichting geplaatst en in de juiste positie gebracht. We controleren de correcte plaats van de naald met behulp van contrastvloeistof. Het is zeer belangrijk dat u tijdens de volledige procedure niet beweegt, zodat de naald(en) niet kan verplaatsen.

Wat na de behandeling?

Na de behandeling wordt u kort geobserveerd en wordt uw bloeddruk en hartslag gecontroleerd. Als er geen bijzonderheden zijn mag u naar huis. U mag niet zelf autorijden of fietsen na de behandeling, dus zorg dat u wordt opgehaald of dat er iemand met u mee komt.

U krijgt een vervolg afspraak mee, dit is meestal een telefonische afspraak. Dit kan bij de arts of pijnconsulent zijn.

Bijwerkingen kunnen zijn:

  • Doof gevoel in het huidgebied van de behandelde zenuwwortel. Dit verdwijnt na enkele uren als de verdoving is uitgewerkt.
  • Krachtsvermindering in armen en benen. Dit is tijdelijk en dient te verdwijnen binnen 8 uur na de behandeling.
  • Moeite met plassen: de aandrang is soms minder voelbaar. Dit is tijdelijk. Zeer zelden kan de behandeling leiden tot langdurige blaasproblemen.
  • Napijn: na de behandeling kan napijn optreden, die enkele dagen tot weken kan aanhouden. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens op de bijsluiter aangegeven dosering.

Complicaties kunnen zijn:

  • Infectie: Door onze voorzorgsmaatregelen is de kans op infectie zeer klein. Dit wordt gekenmerkt door roodheid, zwelling, pijn en temperatuursverhoging.
  • Bloeduitstorting: Deze kan ontstaan als een bloedvaatje geraakt wordt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn. Bij de behandeling van een zenuwwortel is er een zeer kleine kans op een bloeding ter hoogte van het ruggenmerg. Dit kan nagenoeg vermeden worden door doelbewust na te vragen welke bloedverdunners er gebruikt worden.
  • Allergie: Meestal ontstaat er enkel plaatselijke roodheid, jeuk. Zelden geven ze aanleiding tot levensbedreigende situaties.
  • Krachtsverlies: Bij aanhoudend krachtsverlies, urineverlies en/of plasproblemen, dient u de pijnpoli of huisarts te contacteren.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kun u contact opnemen met het secretariaat. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.00 u op telefoonnummer: 0115-688 484 of via e-mail: pijnpoli@zzv.nl

Januari 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.