Het polysomnografisch onderzoek wordt thuis uitgevoerd. Het aansluiten en afkoppelen van de apparatuur gebeurt in het ziekenhuis op afdeling 2 van ziekenhuislocatie Antonius in Oostburg. Het polysomnografisch onderzoek bestaat uit een combinatie van EEG-registratie met polygrafie. Dit laatste is een meting van de ademhaling, spieractiviteit van het been en de kin, zuurstofwaarde van het bloed, de oogbewegingen en de hartslag. Het onderzoek levert belangrijke informatie op voor het stellen van de diagnose en behandeling. Dit onderzoek is nagenoeg pijnloos.

Wat is een EEG registratie met polygrafie

EEG is een afkorting voor Elektro-encephalogram. Bij een EEG-onderzoek meten we de elektrische activiteit van de hersenen. Hiermee kunnen we bepalen hoe diep u slaapt, met andere woorden: hoe de slaapkwaliteit is. Bij dit onderzoek verrichten we naast de registratie van de hersenactiviteit ook de volgende aanvullende metingen:

 • Registratie van neus-, mond-, borst- en buikademhaling met een plaatje onder uw neus en elastische banden die we om uw borst en buik bevestigen;
 • Registratie van de hoeveelheid zuurstof in uw bloed met een sensor met een lampje dat we op een vinger plakken;
 • Registratie van bewegingen van de benen met twee elektroden op het onderbeen;
 • Registratie van kinbewegingen met twee elektroden op uw kin;
 • Registratie van de hartslag met twee elektroden op de borst;
 • Registratie van snurkgeluid met een microfoontje in de hals;
 • Registratie van oogbewegingen met elektroden rond de ogen.

De signalen worden opgeslagen met een recorder die u gedurende de avond en nacht bij u draagt. Deze recorder registreert ook de lichaamshouding, dus of u op uw buik, zij of rug ligt.

De voorbereiding

Thuis

We verzoeken u om het meegegeven slaapdagboek zorgvuldig in te vullen gedurende een week voorafgaand aan het onderzoek. Zo krijgen we een goed inzicht in uw slaappatroon. U kunt gewoon eten, drinken en medicijnen gebruiken, tenzij uw arts anders heeft aangegeven. Wilt u een lijst meenemen met de gebruikte medicatie? In verband met aanbrengen van elektroden (dopjes) op de hoofdhuid vragen we u om op de dag van het onderzoek uw haren te wassen.

Gebruik geen haarlak, versteviging, gel of crème in het haar. Ook verzoeken we u om uw oorbellen uit te doen en thuis te laten. Gelieve geen huidcrème op hoofd/hals en onderbenen te smeren en geen kunstnagel op de middelvinger van de linkerhand te hebben. Voor het aansluiten dient u een (liefst aansluitend) T-shirt aan/mee te hebben. Indien het een onderzoek met APAP/CPAP is, dient u uw eigen apparaat mee te brengen in verband met de uitleg hoe u voor het slapen gaan de APAP/CPAP dient aan te sluiten op de meetapparatuur.

In het ziekenhuis

We verwachten u op de afgesproken datum en tijd, aan het eind van de middag of begin van de avond. U kunt zich melden op afdeling 2 van ziekenhuis Antonius in Oostburg, route 81. Een verpleegkundige zal met u een vragenlijst doornemen. Zij meet uw lengte en boordmaat, bloeddruk en registreert uw lichaamsgewicht. De voorbereiding bestaat uit het opplakken van een aantal kleine elektroden (kleine metalen ronde plaatjes) op de hoofdhuid, in het gezicht en op de kin. Verder worden elektroden aangebracht op het been en de borst. Om een goed contact te krijgen tussen de elektrode en de (hoofd) huid wordt onder elke elektrode een geleidings-pasta aangebracht. Bij veel transpireren of heel kort haar is het soms nodig lijm te gebruiken (waarvoor bij het verwijderen een speciaal oplosmiddel wordt gebruikt).

 • Gebruik geen gel of haarlak, dat bemoeilijkt een goede geleiding.
 • Gebruik geen gezichtscrème of lotion (ook niet op de benen en borst).
 • Geef ook even door als u een haarprothese draagt. De haarprothese moet af voor het aansluiten van het EEG.
 • Bij een baard is het soms nodig om een kleine plaats in de hals vrij te maken van haargroei in verband met het plakken van de elektroden.
 • (aansluitend) T-shirt aantrekken voor het aansluiten van de apparatuur, vergeet dit dus niet mee te nemen aub.

We bevestigen op meerdere plaatsen op uw lichaam elektroden of banden. Draag daarom ook geen korset, body, panty of maillot. In verband met draden op de benen is dragen van een strakke (spijker)broek tijdens het onderzoek niet mogelijk. Alle draden van de elektroden komen samen in een tasje met de meetapparatuur erin, welke rond uw borst wordt gehangen. Aan het einde van de voorbereiding controleren we de aangebrachte elektroden samen met u. Hierbij zal u gevraagd worden o.a. de benen te bewegen en met de ogen te knipperen. De gehele aansluiting duurt ongeveer een uur. Roken mag pas weer één uur na het beëindigen van de aansluiting.

Als u ’s avonds bepaalde gewoontes hebt, bijvoorbeeld een glaasje wijn of een flesje bier drinken dan vragen wij u dit voor het slaaponderzoek ook te doen. Het is de bedoeling dat u dezelfde tijd gaat slapen zoals u anders ook zou doen. Wanneer u een CPAP–apparaat gebruikt, vragen we u om deze mee te nemen.

Het onderzoek

Bij het naar bed gaan kunt u, indien gewenst, de nachtkleding aantrekken over het reeds aangetrokken T-shirt. Gedurende de nacht blijft het tasje met meetapparatuur rond uw middel/borst zitten. De meetapparatuur start vanzelf zodra u aangesloten bent tot de volgende morgen ongeveer 07.00 uur. Gedurende de meting mag u geen kauwgum eten. Uw hoofd en de apparatuur mogen niet in contact met water komen. Tijdens het onderzoek blijft u mobiel, tenzij u een APAP/CPAP-apparaat heeft. U kunt dus gewoon naar het toilet gaan, ook gedurende de nacht.

Na het onderzoek

De volgende ochtend komt u op de afgesproken tijd terug naar de afdeling. Een verpleegkundige verwijdert de elektroden. Dat gebeurt met collodiumremover. Het verwijderen duurt ongeveer een kwartier. (Wij adviseren u om nadien  thuis de lijmresten goed uit uw haren te kammen nadat u uw haar eerst met crèmespoeling verzorgd heeft. Vervolgens wast u de haren met shampoo en kamt u de haren voordat u ze weer uitspoelt. Zo verdwijnen de lijmresten het best uit uw haren.) De bloeddruk wordt nogmaals gemeten. Daarnaast moet u een vragenlijst invullen over de nacht van het slaaponderzoek. Deze krijgt u ’s avonds mee naar huis en dient u, ingevuld, mee terug te nemen. Daarna kunt u de afdeling weer verlaten.

Resultaten

De arts beoordeelt de verkregen gegevens. Tijdens het volgende poliklinische consult met de arts, worden de resultaten van het onderzoek met u besproken.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Wilt u dit dan 24 uur van tevoren melden. Dit kan tot 16:00 uur bij de poli longziekten in Terneuzen (0115-688699, keuze 4). Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Bent u doorgestuurd via de neuroloog, dan kunt u afmelden via poli neurologie, tel. 0115-688532

Bent u doorgestuurd via de kinderarts, dan kunt u afmelden via de kinderpoli, tel. 0115-688493

Meer informatie of vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. U kunt zich ook wenden tot de afdeling short-stay van ZorgSaam Ziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ OOSTBURG, tel. 0117-459017.

U kunt ook meer informatie lezen op de volgende websites:

September2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.