Het polygrafisch onderzoek wordt thuis uitgevoerd. Het aansluiten en ontkoppelen van de apparatuur gebeurt in het ziekenhuis, op de afdeling short-stay van locatie Antonius in Oostburg. Het betreft een onderzoek waarbij de ademhaling, de spieractiviteit van het been en de kin, de zuurstofwaarde van het bloed, de oogbewegingen en de hartslag worden gemeten en geregistreerd. Het onderzoek levert belangrijke informatie op voor het stellen van de diagnose en behandeling. Dit onderzoek is nagenoeg pijnloos.

De voorbereiding

Thuis

We verzoeken u om het meegegeven slaapdagboek zorgvuldig in te vullen gedurende een week voorafgaand aan het onderzoek. Zo krijgen we een goed inzicht in uw slaappatroon. U kunt gewoon eten, drinken en medicijnen gebruiken, tenzij uw arts anders heeft aangegeven. Wilt u een lijst meenemen met de gebruikte medicatie? Ook verzoeken we u om uw oorbellen uit te doen en thuis te laten. Gelieve geen huidcrème op hoofd/hals en onderbenen te smeren en geen kunstnagel op de middelvinger van de linker hand te hebben. Voor het aansluiten dient u een (liefst aansluitend) T-shirt aan/mee te hebben. Na het aansluiten kunt u niet meer van kleding wisselen, de apparatuur wordt aangesloten over het T-shirt. Indien het een onderzoek betreft met APAP/CPAP, gelieve uw eigen apparaat mee te nemen in verband met de uitleg hoe u voor het slapen gaan de APAP/CPAP dient aan te sluiten op de meetapparatuur.

In het ziekenhuis

We verwachten u op de afgesproken datum en tijd, aan het eind van de middag of begin van de avond. U kunt zich melden op de afdeling short-stay op afdeling 2 van ziekenhuis Antonius in Oostburg (route 81). Een verpleegkundige zal met u een vragenlijst doornemen. Zij meet uw lengte en boordmaat, bloeddruk en registreert uw lichaamsgewicht. De voorbereiding bestaat uit het opplakken van een aantal kleine elektroden (kleine metalen ronde plaatjes); één in het gezicht, verder een aantal op de benen en op de borst.

  • Gebruik geen gezichtscrème of lotion (ook niet op de borst en de benen).
  • Bij een baard is het soms nodig om een kleine plaats in de hals vrij te maken van haargroei in verband met het plakken van de elektroden.
  • (aansluitend) T-shirt aantrekken voor het aansluiten van de apparatuur, vergeet dit dus niet mee te nemen aub.

We bevestigen op meerdere plaatsen op uw lichaam elektroden of banden. Draag daarom ook geen korset, body, panty of maillot. In verband met draden op de benen is dragen van een strakke (spijker)broek niet mogelijk! Alle draden van de elektroden komen samen in een tasje met de meetapparatuur erin, welke rond uw borst wordt gehangen. Aan het einde van de voorbereiding controleren we de aangebrachte elektroden samen met u. Hierbij zal u gevraagd worden o.a. de benen te bewegen. De gehele aansluiting duurt ongeveer 30 min. Als u ’s avonds bepaalde gewoontes hebt, bijvoorbeeld een glaasje wijn of een flesje bier drinken, dan vragen wij u dit voor het slaaponderzoek ook te doen. Het is de bedoeling dat u dezelfde tijd gaat slapen zoals u anders ook zou doen. Wanneer u een APAP/CPAP–apparaat gebruikt, vragen we u om deze mee te nemen.

Het onderzoek

Bij het naar bed gaan kunt u, indien gewenst, de nachtkleding aantrekken. Gedurende de nachtrust blijft het tasje met meetapparatuur rond uw middel/borst zitten. De meetapparatuur start vanzelf zodra u aangesloten bent, tot de volgende morgen ongeveer 07.00 uur. Gedurende de meting mag u geen kauwgum eten. Uw hoofd en de apparatuur mogen niet in contact met water komen. Tijdens het onderzoek blijft u mobiel, tenzij u een CPAP-apparaat heeft. U kunt dus gewoon naar het toilet gaan, ook gedurende de nacht.

Na het onderzoek

De volgende ochtend komt u op de afgesproken tijd terug naar de afdeling. Een verpleegkundige verwijdert de elektroden. Dat gebeurt gedeeltelijk met collodiumremover. Het verwijderen duurt ongeveer een kwartier. We controleren nogmaals de bloeddruk. Daarnaast moet u een vragenlijst invullen over de nacht van het onderzoek, deze krijgt u ’s avonds mee naar huis en dient u ingevuld mee terug te nemen. Daarna kunt u de afdeling weer verlaten

Resultaten

De arts beoordeelt de verkregen gegevens. Hij bespreekt het resultaat met u bij een volgend polikliniek bezoek.

 

Verhinderd

Bent u verhinderd? Wilt u dit dan 24 uur van tevoren melden. Dit kan tot 16.00 uur bij de poli longziekten in Terneuzen (0115-688699, keuze 4). Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

  • Bent u doorgestuurd via de neuroloog, dan kunt u afmelden via poli neurologie, tel. 0115-688532
  • Bent u doorgestuurd via de kinderarts, dan kunt u afmelden via de kinderpoli, tel. 0115-688493

Meer informatie of vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. U kunt zich ook wenden tot de afdeling short-stay van ZorgSaam Ziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ OOSTBURG,  tel.: 0117-459017.

U kunt ook meer informatie lezen op de volgende website:

September 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.