Operatie aan het neustussenschot

Deze pagina geeft u informatie over een operatie die aan de neus wordt uitgevoerd, namelijk de septumcorrectie, ofwel een neustussenschotoperatie.

Welke functie heeft de neus?

De neus is er zeker niet alleen voor de reuk, al is dit natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van de functie. De neus is vooral een deel van de ademhalingsorganen. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. Zo wordt meer dan 95% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen, door de neus weggefilterd en onschadelijk gemaakt. De neus zorgt dus voor een zo goed mogelijke ademhaling. Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij de stemvorming. Ook de afvloed van het traanvocht verloopt via de neus. Ten slotte is de uitwendige vorm van de neus een belangrijk aspect; hierdoor wordt het uiterlijk van iemand in grote mate bepaald.

Storingen in de functie van de neus

De neusfunctie kan op veel manieren worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door een verkoudheid of door een allergie (overgevoeligheid). Stoornissen in de functie van de neus kunnen vaak verergerd worden door een afwijkende vorm van de binnenkant van de neus. Het meest voorkomend is een scheefstand van het neustussenschot (het septum), dat de neushelften van elkaar scheidt. Deze afwijkende vorm van het neustussenschot komt zeer vaak voor en kan aanleiding geven tot een grote reeks klachten, zoals een gevoel van verstopping, een gestoorde ademhaling of hoofdpijn. Het rechtzetten van het neustussenschot (de septumcorrectie) is dan ook een operatie die veel voorkomt. Deze ingreep heeft dus tot doel om de neusdoorgankelijkheid te verbeteren.

Voor de operatie

Tijdens het polikliniekbezoek beoordeelt de KNO-arts uw neus. Hierbij kijkt hij naar het uitwendige (de buitenkant) en het inwendige deel (de binnenkant) van de neus. Dit gebeurt met een neusspeculum en of nasendoscoop (kijkertje). Bij het aanvullend onderzoek wordt eventueel gekeken naar de aanwezigheid van allergie of bijholtenproblematiek. Als het neustussenschot zo scheef staat dat het de doorgankelijkheid van de neus nadelig beïnvloedt, stelt de KNO-arts u een septumcorrectie voor. Geef tijdig aan uw arts door of u bloedverdunners gebruikt. Uw arts geeft aan of u daarmee voorafgaand aan de operatie tijdelijk moet stoppen.

De operatie

De operatie wordt onder algehele narcose verricht. Bij algehele narcose brengt de anesthesioloog u in slaap. U wordt pas wakker wanneer de operatie achter de rug is. Hierbij wordt alleen geopereerd in het inwendige (de binnenkant) van de neus; er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten

Bij de operatie wordt het kraakbeen en het bot van het neustussenschot vrijgelegd via een klein sneetje binnenin de neus. Daarna wordt het tussenschot rechtgezet: uitstekende stukken worden verwijderd, kromme delen worden rechtgemaakt, enzovoorts.

Het herstelde neustussenschot wordt daarna tijdelijk op zijn plaats gehouden door in de neus ingebrachte tampons en eventueel siliconen plaatjes. Aan weerszijden wordt zo het tussenschot in de juiste positie gesteund, zodat slijmvlies, kraakbeen en bot weer aan elkaar kunnen groeien. Soms worden aan de buitenzijde van de neus ook nog enige pleisters aangebracht ter ondersteuning. U bent over het algemeen één dag in het ziekenhuis opgenomen.

Na de operatie

Houd er rekening mee dat u ongeveer een week niet volledig kunt werken. U mag de eerste week na de operatie de neus niet snuiten. Beter is het om de neus schoon te spoelen met behulp van de neusdoucheset, te verkrijgen aan de balie. Veelal krijgt u de eerste week na de operatie een recept voor xylomethazoline mee, een neusspray die het neusslijmvlies ontzwelt zodat enige neusdoorgankelijkheid verkregen wordt.

De pijn na de operatie is meestal gering en altijd goed met pijnstillers te bestrijden. In de neus en het voorste gedeelte van het gehemelte en/of de voorste vier tanden kan een dof gevoel optreden, omdat kleine zenuwen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat verdwijnt vanzelf. Binnen enkele weken tot maanden komt het normale gevoel terug.

Zijn er nog kansen op complicaties?

Bij iedere operatie, ook een neusoperatie, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Dergelijke complicaties zijn goed behandelbaar. Bij een bloeding of infectie kan het zijn dat het kraakbeen van de neus tijdelijk van zijn bloedvoorziening wordt verstoken waardoor het afsterft, dit kan theoretisch tot een gaatje in het neustussenschot leiden. In de praktijk zijn complicaties bij een neusoperatie zeer zeldzaam.

Bent u verhinderd?

Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan contact op met de poli van de KNO-artsen, tel. 0115-688518. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken

Tot  slot

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. U vindt ook informatie op www.kno.nl. Aan het begin van het onderzoek vertelt de behandelend arts of de verpleegkundige u wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen hebt, kunt u die ook aan hem of haar stellen. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur contact opnemen met de poli KNO, 0115-688518.

Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling moet plaatsvinden, verpleegafdeling B1, telefoon 0115-688581. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, gerelateerd aan de behandeling, neem dan contact op met het ziekenhuis:

  • Op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 16:00 uur de polikliniek KNO, tel. 0115-688518.
  • In dringende gevallen kunt u buiten deze tijden bellen met de huisartsenpost (HAP).

 

 

Januari 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.