Voor bepaalde ingrepen of onderzoeken kan een arts besluiten om dit met een roesje/sedatie te doen. Dat wil zeggen dat u kalmerende, slaapbevorderende medicijnen Dormicum® (midazolam) krijgt, eventueel in combinatie met pijnmedicatie Fentanyl. Op deze pagina krijgt u hierover meer informatie.

Time-Out procedure

Binnen ZorgSaam besteden we grote zorg aan veiligheid. Tijdens het gehele proces zullen we herhaaldelijk vragen naar onder andere uw naam, geboortedatum, welk onderzoek en of u allergieën heeft. Van tevoren heeft de behandelend arts met u afgesproken met welke medicijnen u eventueel moet stoppen en welke medicijnen u ‘s morgens nog moet of mag innemen.

Op de afdeling

Allereerst zal een verpleegkundige op de afdeling waar u zich aanmeldt een infuusnaald bij u prikken zodat de medicatie via de bloedbaan kan worden toegediend.

Op de onderzoekkamer

Voor we het onderzoek starten, sluiten wij u eerst aan op de bewakingsapparatuur. U krijgt een klemmetje op uw vinger en een bloeddrukmeter om uw arm. Hiermee meten we uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte. Een verpleegkundige houdt u tijdens het onderzoek voortdurend in de gaten. Na het toedienen van de medicatie treedt de slaperigheid vrij snel toe. Het effect van een roesje verschilt per persoon. Sommige mensen blijven wakker of zijn enkel wat suf en anderen vallen in slaap. Door het roesje bent u meer ontspannen en voelt u minder pijn en angst waardoor het onderzoek minder belastend is voor u. U bent nog in staat om aanwijzingen van de arts en de verpleegkundigen op te volgen en u kunt zich nog omdraaien als dat nodig is.

Na het onderzoek

Kort na het onderzoek kunt u zich nog wel slaperig voelen en af en toe wegdommelen. Dat is heel normaal. Het is mogelijk dat u zelf het onderzoek niet meer goed kunt herinneren door de gegeven medicatie.

Bijwerkingen

Een mogelijke bijwerking van de medicatie is, dat u slechter gaat doorademen (ademhalings-depressie) met zuurstoftekort in het bloed als gevolg. In dat geval is zuurstoftoediening noodzakelijk. Dit gebeurt via een slangetje in de neus. Na de behandeling is observatie op dagverpleging nodig.

Wanneer u sedatie heeft gekregen mag u niet alleen naar huis en is begeleiding nodig. Zorg er voor dat u een volwassene u begeleidt. De medicijnen beïnvloeden uw (rij)gedrag. U mag de rest van de dag niet aan het verkeer deelnemen en u mag geen belangrijke beslissingen nemen of gevaarlijk werk doen.

Uw afspraak verzetten of een vraag?

Voor het verzetten of afzeggen van uw afspraak of als u vragen heeft over het onderzoek kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek MDL. Zij is van maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 16:30 uur bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0115-688573.  Als u uw vraag per email stuurt naar scopieafdeling@zzv.nl dan krijgt u binnen twee werkdagen antwoord. Heeft u dringende vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.

 

Maart 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.