Schouderpijn komt heel veel voor en komt iets meer voor bij vrouwen als mannen. Buiten een trauma is de oorzaak van schouderpijn niet altijd duidelijk. Afwijkingen zoals ontstekingen in de gewrichten van de schoudergordel of stoornissen in de hals kunnen oorzaak zijn van schouderpijn. Schouderpijn wordt meestal aangegeven als pijn aan een zijde waarop niet geslapen kan worden.

Meestal komt u op verwijzing van de orthopeed naar de pijnkliniek met schouderklachten.

In het algemeen worden schouderklachten primair conservatief behandeld. Invasieve behandelingen betreffen meestal lokale injecties met corticosteroiden en een lokaal verdovingsmiddel of een behandeling met elektrische stroom van de nervus suprascapularis.

Schouder

Voorbereiding

  • U krijgt een datum en een tijd waarop u aanwezig moet zijn op de pijnpolikliniek. Wees steeds goed op tijd. Soms kan de wachttijd oplopen, maar dit proberen we tot een minimum te beperken.
  • Draag makkelijke kleding.
  • Tenzij anders vermeld in het voorbereidende gesprek mag u een lichte maaltijd nuttigen.
  • Wijzigingen in medicatie na het laatste voorbereidende gesprek dient u altijd te melden voor de ingreep!
  • Het gebruik van bloedverdunners, allergie of overgevoeligheid voor bepaalde medicatie of pleisters dient u vooraf te melden. Ook zwangerschap of vermoedelijke zwangerschap moet u van te voren melden.
  • De polikliniek voor pijnbestrijding bevindt zich op de eerste verdieping (route 84). Indien met u is afgesproken dat u via de dagverpleging een aantal uren opgenomen moet worden, meldt u zich eerst bij de opname (route 21) aan de ingang van het ziekenhuis.

Behandeling

Een gepulseerde radiofrequente behandeling van de n. suprascapularis wordt uitgevoerd op de rand van het bed. We maken geen gebruik van rontgendoorlichting. Vooraf tekenen we enkele punten op de schouder en ontsmetten de punctieplaats.

Voordat de n. suprascapularisbehandeling plaatsvindt verdoven we de huid lokaal. Dit kan een branderig gevoel geven tijdens injectie.

Tijdens het plaatsen van de naald kunt u druk en/of een schokje voelen. Bij behandelingen met elektrische stroom controleren we de positie van de naald met elektrische stroom-stootjes. Dit kan tintelingen of klopjes opwekken in de te behandelen zenuwwortel.

Wat na de behandeling?

  • Na de behandeling observeren we u een poosje. Daarna mag u naar huis.
  • U mag niet zelf auto rijden op de dag van de behandeling.
  • U krijgt een vervolgafspraak mee. Dit kan zijn in de vorm van een afspraak voor een vervolg behandeling of een telefonische controle met de pijnverpleegkundige.

Tot slot

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de pijnpoli, telefoonnummer 0115 – 688484 of email: pijnpoli@zzv.nl

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.