Als iemand ergens naar kijkt, staan beide ogen in dezelfde richting. Bij iemand die scheel kijkt, kijkt het ene oog een andere kant op dan het andere oog. Het afwijkende oog kan naar binnen, naar buiten of zelfs naar boven of beneden gericht staan. Scheelzien ontstaat als de normale ontwikkeling van het kijken met twee ogen is verstoord. Meestal begint het scheelzien op kinderleeftijd, maar het kan ook bij volwassenen optreden. Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan ervan, zoals erfelijke aanleg, maar soms is de oorzaak onbekend. Het kan noodzakelijk zijn het scheelzien te corrigeren met een operatie.

Redenen om scheelzien te corrigeren

  • Een storende oogstand.
  • Het verkrijgen van een betere samenwerking tussen de ogen.
  • Dubbelzien wat niet met een bril of oefeningen verholpen kan worden.
  • Een storende scheefstand van het hoofd die gerelateerd is aan een bepaalde afwijkende oogstand.

Doel van een scheelzien operatie

Het doel van de operatie is een acceptabele oogstand zonder dubbelzien te creëren met, indien mogelijk, een verbetering van de samenwerking tussen de ogen.

Resultaat

Het definitieve resultaat kunnen we ongeveer drie maanden na de operatie beoordelen. Gedurende de eerste drie maanden zijn er veranderingen mogelijk in de oogstand in verband met de wondgenezing en afname van de zwellingen. Tevens moeten de hersenen zich aanpassen aan de nieuwe oogstand. Het kan nodig zijn om een tweede operatie te doen, wanneer er een over- of onder correctie is ontstaan na de operatie.

Voor de operatie

Aan de hand van de oogmetingen van de orthoptist wordt bepaald welke spieren verplaatst worden. De orthoptist bespreekt de operatie met de oogarts die de operatie uitvoert. Vervolgens wordt u of uw kind op de wachtlijst geplaatst. De operatie vindt plaats onder algehele narcose.

Afspraak anesthesist

In verband met de narcose moet u nog bij de anesthesist op het spreekuur komen. U krijgt daarom een afspraak voor het preoperatieve spreekuur (POS). U ontvangt een preoperatieve vragenlijst die u ingevuld mee moet nemen naar het POS. Als de anesthesist zijn goedkeuring geeft voor narcose kan de operatie definitief doorgaan.

Voor kinderen is er een apart preoperatief spreekuur. Er wordt een rondleiding op de afdeling gegeven en aan de hand van foto’s is te zien hoe de opname verloopt. De assistente van de oogarts neemt contact met u op en spreekt een operatiedatum af. Ongeveer één week voor de operatie krijgt u telefonisch bericht over het tijdstip waarop we u of uw kind verwachten.

Oogdruppels

Twee dagen voor de operatie moet het oog of beide ogen gedruppeld worden. Dit om infecties tegen te gaan. U ontvangt het recept op de polikliniek oogheelkunde. U druppelt drie keer per dag 1 druppel. Ook na de operatie moet u nog twee weken doorgaan met druppelen, tenzij de oogarts andere instructies geeft.

Dag van de operatie

Nuchter

Om misselijkheid en braken zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat u of uw kind voor de operatie een bepaalde tijd niet eet en drinkt (nuchter zijn). Instructies hiervoor krijgt u tijdens het preoperatieve spreekuur.

De operatie

Op de afdeling dagverpleging krijgt u of uw kind een drankje en een zetpil Paracetamol ter voorbereiding op de narcose. Op de operatieafdeling wordt de narcose toegediend met een kapje dat de neus en de mond bedekt of afhankelijk van de situatie door een prikje. Het kan soms enkele minuten duren voordat u of uw kind slaapt. Van de operatie zelf merkt u of uw kind niets. Het is mogelijk dat één van de ouders meegaat naar de operatieafdeling om aanwezig te zijn bij het onder narcose brengen van uw kind. U en uw kind worden door één van de verpleegkundigen van de afdeling naar de operatieafdeling gebracht waar u speciale kleding aankrijgt. Deze kleding bestaat uit een disposable overall. De verpleegkundige begeleidt u en uw kind tot de anesthesist u verzoekt om weg te gaan. De operatie zelf houdt in dat de oogspieren aan de buitenkant van de oogbol worden verplaatst of ingekort. Dat kan aan één of aan beide ogen gebeuren. De operatie wordt altijd aan de buitenkant van het oog gedaan en niet in het oog. De ogen worden niet uit de oogkas gehaald.

Terug op de afdeling moet u wachten tot de operatie klaar is. De verpleegkundige van de uitslaapkamer roept u als uw kind weer terug is. Dat kan wel 1 uur duren. In de periode na de operatie is het fijn voor uw kind als er één van de ouders of verzorgers kan blijven. De verpleegkundige geeft vervolgens aan wanneer u of uw kind naar huis kan. U krijgt dan gelijk de afspraak voor de nacontroles mee.

Praktische tips rondom de operatie

Neem een goed wasbare pyjama mee en een stukje speelgoed waar uw kind aan gehecht is. Neem zo nodig de eigen zuigfles mee. Indien uw kind nog flesvoeding krijgt, wilt u die dan zelf meenemen in de fles.

Na de operatie zijn de ogen vaak erg gevoelig voor (zon)licht. We raden dan ook aan om een zonnebril mee te nemen. Broertjes en zusjes mogen alleen mee om te brengen en te halen; ze mogen niet blijven tijdens de operatie. Volwassen patiënten mogen na de operatie niet zelf naar huis rijden. Zorgt u voor vervoer en eventueel begeleiding.

Na de operatie

Na de operatie zijn de oogleden plakkerig door de antibioticazalf in de ogen. Hierdoor is ook het zicht tijdelijk verminderd. Dit is na een dag meestal over. De ogen worden niet afgedekt met een kapje. De ogen zijn rood en oogleden zijn vaak gezwollen. De ogen kunnen ook erg tranen, soms met bloed. De hechtingen of het wondje kunnen irriteren, dit geeft een zanderig gevoel. De oogleden zijn vaak pijnlijk. Dit herstelt binnen twee tot vier weken. Het herstel is afhankelijk van het aantal geopereerde spieren. Hoe meer spieren er geopereerd zijn des te langer het herstel duurt. Bij een volgende operatie duurt het herstel vaak wat langer. Wanneer er echt sprake is van heftige pijn en toenemende roodheid van het oog dan moet u contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde.

Oefenen

Het is belangrijk dat u of uw kind na de operatie oefent om de ogen alle kanten op te bewegen. Hoewel dit pijnlijk kan zijn, moet u of uw kind dit toch doen om de spieren weer soepel te maken. Dit geeft de minste kans op oogbewegingsbeperkingen. Eventueel dubbelzien kan vanzelf verdwijnen.

Leefregels

Na de operatie mag u of uw kind gedurende twee weken niet zwemmen en niet in de ogen wrijven. Niet in de zandbak spelen en zoveel mogelijk stoffige ruimtes vermijden om infecties te voorkomen. Na de operatie mag u of uw kind alles doen wat u normaal gesproken ook zou doen, dus ook bukken, tillen enzovoort.

Tot slot

Bij ongeveer 80% van de patiënten is één operatie voldoende om een goed resultaat te verkrijgen. Bij de overige 20% is nog één of meerdere operaties noodzakelijk. Een volgende operatie is meestal pas na zes maanden mogelijk. Na de operatie zijn complicaties mogelijk, zoals dubbelzien, een nog steeds storende oogstand, een bewegingsbeperking van een oog of een oogontsteking door infectie.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over uw (vervolg)afspraken, diagnose of behandeling, dan kunt u contact opnemen met de oogpoli op het nummer: 0115-688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

 

Augustus 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.