RSV staat voor Respiratoir Syncytieel Virus. Het is de meest voorkomende oorzaak van ernstige luchtweginfecties bij baby’s en kinderen onder de vier jaar. Het virus komt zo veel voor, dat bijna ieder kind ermee besmet is geweest tegen de tijd dat het drie jaar oud is. Bij de meeste kleine kinderen uit de besmetting zich in een onschuldige luchtweginfectie die niet te onderscheiden is van een gewone verkoudheid. RSV komt gedurende het hele jaar voor, maar vooral in de wintermaanden.

Wat zijn de symptomen van RSV?

De symptomen van RSV beperken zich vaak tot een verstopte neus of loopneus, hoesten en soms oorontsteking. Opname in het ziekenhuis of extra behandeling is meestal niet nodig, ook niet als de lagere luchtwegen geïnfecteerd raken, hetgeen vaak voorkomt. Bij infectie van de lagere luchtwegen heeft het kind enkele dagen lichte koorts, problemen met de ademhaling (die een tot twee weken kunnen aanhouden) en een hoest die soms langer dan twee weken kan aanhouden.

Kan RSV ernstig zijn?

Ja. Bij een baby of klein kind dat voor het eerst besmet is geraakt met RSV, kan zich een ernstige infectie ontwikkelen in de lagere luchtwegen. In Nederland worden jaarlijks ± 3500 kinderen met deze infectie opgenomen in het ziekenhuis. Pasgeboren of te vroeg geboren baby’s en baby’s met onderliggende aandoeningen, zoals erfelijke hart‑ en longafwijkingen, moeten meestal worden opgenomen.

Hoe weet ik of mijn kind een ernstige RSV‑infectie heeft?

Als een kind symptomen vertoont als een zware ademhaling, diep en regelmatig hoesten en een algemeen zieke indruk maakt doordat het moe is en niet wil eten en spelen, kan het een ernstigere RSV-infectie hebben. Dit kan alleen door uw dokter worden vastgesteld.

Wanneer moet ik de dokter waarschuwen?

Zoals bij alle ziektes, moet u altijd contact opnemen met uw arts als u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw kind. De arts kan samen met u het beste uitmaken of de symptomen en het gedrag dat u beschrijft aanleiding geven tot nader onderzoek. In het algemeen geven kinderartsen er de voorkeur aan een zieke baby zelf te onderzoeken, omdat het moeilijk is door de telefoon de ernst van de ziekte te bepalen. Als het slapen en drinken van uw baby wordt belemmerd door moeilijk of snel ademen, moet u in ieder geval contact opnemen met uw arts. Als uw kind jonger is dan één jaar en lijdt aan een onderliggende hart‑ of longaandoening of te vroeg werd geboren en longproblemen had na de geboorte, moet u uw arts altijd op de hoogte te stellen van luchtweginfecties bij uw kind.

Als mijn kind RSV heeft, hoe wordt dit dan behandeld?

In de meeste gevallen blijft de RSV-infectie beperkt tot een gewone verkoudheid en is er geen specifieke behandeling nodig. Als uw kind koorts heeft, kan uw arts hiervoor medicijnen voorschrijven. Als zich een oorontsteking voordoet, kunnen antibiotica worden voorgeschreven. De meeste kinderen die RSV‑symptomen vertonen (een verstopte neus en hoesten) hebben geen medicijnen nodig. Als uw kind te weinig eet, is het soms nodig dat we sondevoeding geven. Als het nodig is, geven we zuurstof.

Hoe voorkom ik dat mijn kind besmet raakt met RSV?

Zowel kinderen als volwassenen kunnen besmet raken met het virus. Bij oudere kinderen en volwassenen beperkt die infectie zich meestal tot een gewone verkoudheid. Het virus wordt overgebracht door hoesten en hand‑ en neuscontact met iemand die besmet is. Een baby raakt meestal besmet met het virus door contact met een volwassene, die gewoon verkouden lijkt te zijn. Zoals al eerder aangegeven, komt RSV gedurende het hele jaar voor. Het doet zich voor in grote, plotselinge uitbraken en komt vaak voor in de wintermaanden. Het is niet mogelijk of raadzaam om te proberen een besmetting met RSV bij een ‘normaal’ kind te voorkomen. Als een lid van het gezin besmet is, kunnen extra voorzorgs-maatregelen getroffen worden, zoals regelmatig handen wassen en zorgen dat de baby niet besmet wordt via zakdoeken en andere voorwerpen.

Kan mijn kind opnieuw RSV krijgen?

Hoewel het mogelijk is dat een kind opnieuw een RSV‑infectie oploopt, is het zeer waarschijnlijk dat de symptomen veel minder ernstig zullen zijn dan de eerste keer.

Verzwakt RSV de longen van mijn kind, waardoor het in de toekomst vatbaarder zal zijn voor longontsteking?

De meeste kinderen herstellen volledig en zullen in de toekomst bij een luchtweginfectie niet méér problemen ondervinden dan ieder ander kind. Er zijn slechts enkele gevallen bekend van kinderen die vatbaarder zijn geworden voor latere problemen met de luchtwegen. Deze vatbaarheid zou echter ook te maken kunnen hebben met andere onderliggende medische omstandigheden of een allergie.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.