Deze informatie is bedoeld voor ouders, van wie een kind opgenomen is met de (vermoedelijke) diagnose rotavirus. Het rotavirus is de meest voorkomende verwekker van maag- en/of darmstoornissen (braken en/of diarree) bij kinderen jonger dan vijf jaar. Het virus manifesteert zich vooral in de wintermaanden en in het vroege voorjaar. De incubatietijd is 2-4 dagen. Er zijn meerdere soorten rotavirussen. Op de leeftijd van vier jaar hebben bijna alle kinderen antistoffen tegen het rotavirus en daarmee een levenslange immuniteit. Besmetting met het virus verloopt meestal zonder verwikkelingen, maar ze kan ook gepaard gaan met plotselinge koorts, braken, buikpijn en gedurende drie tot acht dagen matige tot ernstige waterige, geel/bruin gekleurde diarree. Opname in het ziekenhuis is noodzakelijk als uitdroging dreigt door braken en/of diarree.

Hoe besmettelijk is het rotavirus?

Het rotavirus is erg besmettelijk en kan direct van persoon naar persoon worden over-gedragen door contact met ontlasting. Besmetting kan ook indirect overgedragen worden door contact met voorwerpen die met ontlasting besmet geraakt zijn (bijvoorbeeld eetgerei, stethoscoop enz.).

De behandeling van het rotavirus

Er is geen behandeling van het rotavirus zelf nodig. We behandelen de complicaties van braken/diarree. Deze behandeling is er op gericht om uitdrogen te voorkomen. Overdracht van het rotavirus naar andere patiëntjes dient voorkomen te worden. Daarom verplegen we uw kind op een aparte kamer en passen we desinfectiemaatregelen en een goede hygiëne toe.

Wat betekent dit voor u als ouder(s)?

U wordt met uw kind afgescheiden van de rest van de afdeling. We verplegen uw kind op een aparte kamer om het infectiegevaar te verminderen. We laten zo min mogelijk bezoek toe op de kamer om verspreiding van de infectie te voorkomen. We verzoeken u om handschoenen en een blauwe overschort aan te doen wanneer u uw kind een schone luier aandoet. Daarna moet u uw handen desinfecteren. U kunt uw kind het best speelgoed aanbieden dat goed te desinfecteren valt. Voor u de kamer verlaat, dient u uw handen goed te wassen, te drogen en daarna te desinfecteren.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de kinderarts of verpleegkundige. Zij zijn graag bereid u te helpen of te adviseren.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.