Om scherp te kunnen zien, moeten lichtstralen uit de buitenwereld precies samenvallen op het netvlies van het oog. Bij het normale oog zorgen het hoornvlies en de lens ervoor dat bij zien in de verte een helder beeld ontstaat. Scherp stellen voor nabij gebeurt door het instellen van de ooglens. U kunt dit vergelijken met een fotocamera: door de lens te verstellen, zorgt u ervoor dat binnenvallende stralen zo door de lens worden gebroken, dat ze precies op de film samenkomen. Zo wordt uw foto scherp.

Wanneer de sterkte van het hoornvlies en ooglens niet goed in verhouding staan tot de lengte van de oogbol, dan vallen de lichtstralen uit de buitenwereld niet samen op het netvlies. Er is dan geen sprake van een oogziekte, maar van een refractie- of brekingsafwijking.

Bijziendheid – myopie

Wanneer het hoornvlies te bol is of het oog te lang, dan worden de binnenvallende stralen te veel gebroken. Hierdoor vallen ze op een punt voor het netvlies. Het beeld voor veraf wordt dan wazig. Je hebt ter correctie een bril met minglazen nodig. Myopie komt zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. Bijziendheid neemt de laatste decennia enorm toe. Zeker bij kinderen heeft dit speciale aandacht nodig, want kinderen met -6.00 dioptrie of hoger hebben op latere leeftijd meer kans op een oogziekte/ oogproblemen. Myopie kan erfelijk bepaald zijn, maar hangt ook samen met de levensstijl. Wenst u meer informatie over hoe u myopie kan remmen bij kinderen, dan neemt u best contact op met uw oogarts.

Verziendheid – hypermetropie

Indien het hoornvlies te vlak of het oog te kort is, dan vallen de stralen op een punt achter het netvlies. Ook dan is het beeld niet scherp. Je hebt ter correctie een bril met plusglazen nodig.

Cilinderafwijking – astigmatisme

Eveneens is het mogelijk dat het hoornvlies niet precies bolvormig is, waardoor de breking van de lichtstralen in verschillende richtingen plaatsvinden. Ook dit levert een onscherp beeld op. Ter correctie kan hiervoor een brillenglas met cilindersterkte nodig zijn.

Ouderdomsverziendheid – presbyopie

Bij het ouder worden, vermindert het vermogen van de ooglens om scherp te stellen voor nabij. Ongeveer vanaf het veertigste levensjaar begint dit verschijnsel op te treden. De meeste mensen die tot dan toe geen bril nodig hadden, krijgen nu behoefte aan een leesbril.

Behandeling

Wil men bij een brekings- of refractieafwijking het beeld toch scherp op het netvlies krijgen, dan is een correctie nodig. Er zijn verschillende soorten oplossingen:

Bril

De eenvoudigste manier is een bril. Brillen kunnen tegelijk voor dichtbij en veraf zijn. Dit kan met een onzichtbaar (multifocaal) of zichtbaar (bifocaal) leesstuk.

Contactlenzen

Een andere mogelijkheid zijn contactlenzen. Deze bestaan in 2 soorten: zachte of vormvaste/harde contactlenzen. Zachte contactlenzen zijn groter in diameter en zijn zacht. Harde contactlenzen hebben een kleinere diameter en zijn vormvast. Om contactlenzen op een gezonde manier te dragen, adviseren wij u om contact op te nemen met een contactlensspecialist. Deze kunnen contactlenzen op maat aanmeten en de juiste lensvloeistof adviseren voor uw oog.

Operatie

Indien u een blijvende oplossing wenst, kan dit door een operatie. Met een speciale laserbehandeling kan een dun laagje van het hoornvlies worden verwijderd. Hiermee kunnen lage brilsterkte afwijkingen worden gecorrigeerd. Hebt u een hogere brilsterkte afwijking, kan een kunstlens implantatie een oplossing zijn. Hebt u hier interesse in, dan neemt u best contact op met een oogarts die aan refractiechirurgie doet.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over uw (vervolg)afspraken, diagnose of behandeling, dan kunt u contact opnemen met de oogpoli op het nummer: 0115-688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

 

Augustus 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.