Reanimatie passen we toe wanneer de ademhaling of hartslag plotseling tot stilstand komt. We brengen deze weer op gang met ingrijpend handelen. We moeten snel handelen. De hersenen kunnen maar kort zonder zuurstof.

Risico

Het belangrijkste risico van reanimatie is dat het soms wel lukt om het hart weer goed op gang te krijgen, maar dat de hersenen intussen te lang zuurstofgebrek hebben gehad. Schade is een feit als het zuurstoftekort langer dan 6 minuten duurt.

Succes

15 tot 20% van alle mensen overleeft een reanimatie. Van die 20% wordt 80% ontslagen uit het ziekenhuis met een positieve gezondheidstoestand. 20% van de overlevenden houdt er hersenschade aan over.

Beleid ZorgSaam

We reanimeren iedereen bij een hart- en ademstilstand.

Er zijn twee uitzonderingen waarbij we niet reanimeren.

  • Als u zelf tevoren heeft laten weten niet gereanimeerd te willen worden en dit is vastgelegd in uw medisch dossier.
  • Reanimeren kan medisch zinloos zijn. Als een arts reanimatie in uw geval medisch zinloos acht, zal hij/zij dit met u bespreken en zijn besluit om niet te reanimeren in uw medisch dossier vastleggen.

Ook als u niet gereanimeerd wilt worden, gaat uw behandeling uiteraard onverminderd en volledig door.

Wat betekent ‘medisch zinloos’

De wet verbiedt een arts ‘zinloos medisch handelen’. Dat kan het geval zijn wanneer u ongeneeslijk ziek bent of te zwak en te broos om een reanimatie te verdragen. De belasting weegt dan niet op tegen het verwachte resultaat van de reanimatie.

Afweging

Uw eigen wens om al of niet gereanimeerd te worden is persoonlijk. Het is afhankelijk van bijvoorbeeld de ernst van een ziekte, een beperkte toekomstverwachting, een levensvisie of geloof. U kunt over uw persoonlijke afweging praten met de verpleegkundige of uw arts. U kunt ook in gesprek gaan met iemand die in deze problemen gespecialiseerd is en alle tijd heeft om rustig met u te praten over wat u wenst (geestelijk verzorger/ethicus).

Bent u in het ziekenhuis opgenomen: we maken uw besluit zichtbaar op uw polsbandje met een code die voor niet-hulpverleners onherkenbaar is.

Krijgt u hulp in thuis- of ouderenzorg: dan is het wenselijk dat u uw besluit tevens kenbaar maakt aan uw familie.

In geval van een hart- of ademstilstand informeren we vanwege de zorgvuldigheid wel altijd de huisarts.

Tot slot

De afspraak om niet te reanimeren geldt binnen het ziekenhuis alleen voor de lopende opname en vervalt na uw ontslag. Als u wilt terugkomen op uw besluit, dan kan dat altijd. Waarschuw dan uw behandelend arts of verpleegkundige op de afdeling. Bij een nieuwe opname, kunt u opnieuw uw wens van niet-reanimatie aangeven.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u terecht bij een aantal personen: uw arts, de verpleegkundige of de geestelijk verzorger/ethicus.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.