Opheffen van vernauwing tussen nierbekken en urineleider

De uroloog heeft bij u een vernauwing in de urineleider vastgesteld. De medische termen hiervoor zijn subpelviene stenose of UPJ stenose. In deze folder geven wij informatie over de nier, de operatie (pyelumplastiek) en de periode na de operatie. Dit is een aanvulling op de voorlichting die u van uw behandelend arts heeft gekregen op de polikliniek urologie.

De nieren

De nieren liggen achter de buikholte (achter het buikvlies). Ze liggen in een beschermend vetkussentje links en rechts van de wervelkolom. Het zijn boonvormige organen van ieder zo’n 12 centimeter.

De nieren fungeren als een enorme zeef in het lichaam. De nieren verwijderen water en afvalstoffen en scheiden deze als urine uit. De urine komt via de urineleider in de blaas terecht. De taak van de nieren is het constant houden van de samenstelling van het bloed en bloeddruk. Daarom zijn de nieren extreem goed doorbloed. Ook zorgen ze voor een goede zoutbalans en zuurgraad in het lichaam. Verder scheiden de nieren een hormoon af dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert.

Bij een UPJ stenose (= vernauwing) is de uitgang van het nierbekken naar de urineleider vernauwd maar niet helemaal dicht. De vernauwing zorgt ervoor dat de urine minder makkelijk uit het nierbekken wegstroomt. De nier gaat hierdoor stuwen. Door de stuwing kunt u pijn krijgen en de nierfunctie kan hierdoor zelfs verslechteren. De behandeling van een UPJ stenose is een pyelumplastiek. Hierbij wordt de vernauwing verwijderd. Daarna wordt de verbinding hersteld door de urineleider aan het nierbekken te hechten. De operatie kan  laparoscopisch (kijkoperatie, meerdere kleine sneetjes in de buik) of via de klassieke, open manier gebeuren (grotere operatie via snede in buik of zij).

Duur van het verblijf in het ziekenhuis

U moet rekenen op een verblijfsduur van 4 á 5 dagen bij een laparoscopische operatie en 7 dagen bij een klassieke open operatie. De verblijfsduur hangt ook af van het verloop en herstel.

Voorbereiding

Het is van groot belang dat u, indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dit vooraf bespreekt met de uroloog. In overleg met u bepaalt de uroloog dan vanaf welk moment u, tijdelijk, met deze medicijnen moet stoppen.

Opname

We nemen u op de dag van de operatie op in het ziekenhuis. De verpleegkundige scheert de plaats waar u geopereerd wordt. Brengt u bij uw opname uw medicijnen en de gegevens van uw zorgverzekering mee.

Nuchter blijven

U krijgt van het POS (pré-operatief spreekuur) instructie over het nuchter blijven voor de operatie. Ook is het verstandig vanaf 24.00 uur niet meer te roken.

Operatie

Tijdens de operatie mag u geen sieraden, horloge, contactlenzen, gebit of bril dragen. U krijgt een operatiejasje aan. Daarna krijgt u de premedicatie voor de narcose. Dit zijn medicijnen waarvan u wat slaperig wordt, zodat u rustig naar de operatiekamer gaat. De verpleegkundige brengt u naar de recovery, hier bereiden ze u verder voor op de operatie.

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Ook krijgt u via een prik in uw rug een slangetje ingebracht (epiduraal katheter). Hierdoor kunnen we na de operatie pijnstillers toedienen. De operatie gaat als volgt:

 • Met een snee in de zij / bovenbuik bereiken we de nier.
 • We verwijderen  het vernauwde stukje urineleider, met een gedeelte van het uitgezette nierbekken.
 • We maken een nieuwe verbinding tussen urineleider en nierbekken.
 • We laten een inwendig slangetje (dubbel J katheter) achter in uw nier en in uw urineleider om de afloop van urine onbelemmerd te laten verlopen. Zo kan de nieuw gemaakte verbinding rustig genezen.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier controleert men uw hartslag, bloeddruk en pijn. Zodra deze controles stabiel zijn, brengen we u terug naar de verpleegafdeling. De verpleegkundigen herhalen de controles op de verpleegafdeling nog een aantal malen.

Na de operatie heeft u:

 • Een infuus in de arm (voor het toedienen van vocht).
 • Eén slangetje in de buurt van de wond voor het afvoeren van wondvocht (wonddrain).
 • Een zuurstofslangetje in de neus.
 • Een pijnpomp: met behulp van een slangetje in uw rug (epiduraal) krijgt u continue pijnstilling. Wanneer dit niet voldoende is dan kunt u zelf nog extra pijnstilling geven met behulp van een drukknopje. De anesthesist komt dagelijks bij u langs om samen met u de pijnbeleving te bespreken.
 • Blaaskatheter: Een dunne slang die via de plasbuis in de blaas ligt, zodat de urine naar buiten toe kan af lopen.
 • Inwendig slangetje in de nier (dubbel J katheter). Dit slangetje loopt door de urineleider naar de blaas

Terug op de afdeling

De verpleegkundige zal u de eerste dagen helpen bij de verzorging. Langzamerhand zult u steeds meer zelf kunnen doen.

Wonddrain

Na een paar dagen halen de verpleegkundigen de wonddrains dagelijks een paar cm aan totdat deze eruit vallen.

Pijnpomp

In overleg met u bouwt de anesthesie assistent in een paar dagen de pijnpomp af. U krijgt daarna nog andere pijnmedicatie; meestal is dit paracetamol.

Blaaskatheter

In overleg met de arts wordt bepaald wanneer de blaaskatheter verwijderd wordt.

Voeding

Voeding wordt snel weer opgebouwd op voorschrift van de arts.

Mobilisatie

Vanaf de dag na de operatie gaat u weer mobiliseren (uit bed en bewegen). Dagelijks breiden we het activeringsschema verder uit. U zult merken dat het steeds beter gaat. Het is normaal dat u de eerste dagen pijn heeft tijdens het mobiliseren. Dit komt door de operatie en de wond. Om trombose te voorkomen krijgt u dagelijks, gedurende de gehele opname, een injectie in de buik. De fysiotherapeut komt dagelijks bij u langs om ademhalingsoefeningen met u door te nemen.

Bijzonderheden/ Ontslag

 • Afhankelijk van de manier van opereren mag u na 3 à 4 of 5 à 6 dagen het ziekenhuis verlaten. We verwijderen de hechtingen meestal poliklinisch. Als u bloedverdunners nam worden deze in overleg met uw uroloog terug opgestart.
 • Indien nodig schakelen we extra hulp in door de thuiszorg. Ook kunnen we, indien nodig, andere hulp voor thuis aanvragen, zoals hulp bij de lichamelijke verzorging, wondverzorging, tafeltje dek je.
 • We regelen controleafspraken bij de uroloog.

Adviezen voor thuis

De eerste zes weken na de operatie moet u het rustig aan doen. U mag wel autorijden, maar niet fietsen, niet zwaar tillen, geen zwaar huishoudelijk werk (zoals stofzuigen) verrichten en niet baden of zwemmen in openbare gelegenheden. Na zes weken kunt u deze activiteiten weer langzaam opbouwen. Als u pijn heeft, kunt u paracetamol nemen, maximaal viermaal per dag één á twee tabletten van 500 mg. Paracetamol is verkrijgbaar bij iedere apotheek en drogist. Het wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Dagelijks 2 tot 2,5 liter vocht drinken om de urineproductie te stimuleren en een goede afvoer te bevorderen.

Complicaties

Contact opnemen met huisarts of specialist bij:

 • Onverklaarbare koorts die meerdere dagen aanhoudt.
 • Meerdere keren bloed bij de urine.
 • Bij wondlekkage
 • Bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen en als u erg vaak moet plassen
 • Bij elke operatie bestaat het risico op infectie van de wond, ontstaan van trombose, longontsteking ed.

Controle

Na ongeveer zes weken krijgt u een afspraak op de polikliniek urologie. Met een cystoscopie (inwendig blaasonderzoek) zal dan de dubbel J katheter verwijderd worden. De hechtingen of nietjes verwijderen we ongeveer na 10 dagen. Soms doet de huisarts dit.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek urologie. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

ZorgSaam ziekenhuis:

 • locatie De Honte Terneuzen        tel: 0115- 688340
 • locatie Antonius Oostburg           tel: 0117- 459373
 • locatie Liduina Hulst                     tel: 0114- 373020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.