Met u is besproken dat u in aanmerking komt voor een Pulsed Radio Frequente stroom (PRF) behandeling. Dit is een behandeling waarbij de pijngeleiding van de zenuw wordt beïnvloed door middel van korte stroomstootjes (Pulsed RF). Deze behandeling heeft tijd nodig om in te werken, gemiddeld 1 tot soms wel 6 weken. Vaak wordt eerst met een proefbehandeling vastgesteld of deze behandeling zinvol is. De PRF behandeling wordt gebruikt om een langer effect te bewerkstelligen, bijvoorbeeld als een blokkade met corticosteroïden slechts kort werkt.

Behandeling

U hoeft thuis geen voorbereidingen te treffen, tenzij de pijnarts anders met u afgesproken heeft. De behandeling vindt poliklinisch plaats en wordt uitgevoerd door de pijnarts geassisteerd door de pijnconsulent. U dient zich te melden op de pijnpoli, route 84. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, roepen we u naar binnen. De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. Na de behandeling moet u nog 30 tot 45 minuten in de rustruimte van de pijnpoli blijven voor u weer naar huis mag.

De pijnconsulent helpt u op de behandeltafel. Hij plaatst u in de juiste positie om de behandeling uit te kunnen voeren. Na een lokale verdoving van de huid, wordt de naald(en) onder röntgendoorlichting geplaatst en in de juiste positie gebracht. Soms is het inspuiten van een kleine hoeveelheid contrastvloeistof noodzakelijk voor een goede positionering van de naaldpunt.

We controleren de plaats van de naaldpunt met behulp van kleine teststroompjes. Voor elke naald voeren we twee testjes uit, waarbij u goed dient te antwoorden op de vragen die de pijnarts of pijnconsulent u stelt.

Test 1: Eerst onderzoeken we hoe dicht de naald bij de gevoelszenuwbaan ligt. We voeren de stroom hiervoor langzaam op, totdat u tintelingen voelt of een druk ervaart.

Test 2: Daarna onderzoeken we of de naald niet te kort tegen een spierzenuwbaan ligt. We voeren de stroom hiervoor langzaam op, tot u klopjes of spiertrekkingen voelt.

Uit de gegevens van deze twee testjes kan de arts afleiden of de naald correct gepositioneerd is. Als de naald goed staat wordt soms een verdovende vloeistof ingespoten om de geleiding te verbeteren. Hierna wordt het weefsel behandeld met radiofrequente golven (PRF). Het is zeer belangrijk dat u tijdens de volledige procedure niet beweegt, zodat de naald(en) niet kan verplaatsen.

Na de behandeling plakken we een pleister op de prikplaats. Hierna moet u nog enige tijd in de rustruimte verblijven. De verpleegkundige kan u naar een pijnscore vragen. Meestal mag u 30 tot 45 minuten na de behandeling weer naar huis. De pleister kunt u ’s avonds weer verwijderen. U mag dan ook weer douchen en baden.

Resultaat

Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. De pijnarts of pijnconsulent spreekt met u af wanneer u moet terugkomen voor controle. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak en welke structuur behandeld is, treedt pijnstilling op die varieert van een paar maanden tot meer dan een jaar. Tijdens een controle afspraak zal de pijnconsulent of de pijnarts het resultaat en mogelijke verdere behandeling met u bespreken. Wanneer na verloop van tijd de klachten opnieuw optreden, kunnen we de behandeling herhalen.

Bijwerkingen en complicaties

De kans op complicaties zoals infectie en allergische reacties is erg klein. De eerste twee weken na de behandeling kunnen uw pijnklachten verergeren. Deze pijn kan enkele dagen aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol).  Als er een bloedvaatje wordt geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan, dit veroorzaakt soms pijn. Soms kan een gevoelsvermindering optreden in het huidgebied van de behandelde zenuwwortel. Heel zelden ontstaat krachtverlies van een arm of been. De gevoelsvermindering en het krachtverlies zijn van tijdelijke aard en duren een dag tot enkele dagen.

Let op!

Indien een van de onderstaande opmerkingen voor u van toepassing is, dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.

  • Een (mogelijke) zwangerschap.
  • Overgevoeligheid voor verdovingsmiddelen of hormoonpreparaten.
  • Een pacemaker.
  • Een neurostimulator
  • Als u bloedverdunnende medicatie gebruikt moet u dit altijd melden, u krijgt te horen of u deze eventueel moet stoppen.

Naar huis

Wij adviseren u om na de behandeling niet zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. U dient zelf voor vervoer te zorgen.

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de pijnpoli, telefoonnummer 0115 – 688484 of email: pijnpoli@zzv.nl

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.