Injectie met bloedplaatjes

Wat is een PRP-injectie?

PRP staat voor Platelet Rich Plasma. PRP bestaat uit gefilterd plasma van eigen bloed. In dit plasma zit een hoge concentratie bloedplaatjes. Dit kan gebruikt worden bij de behandeling van (chronische) peesletsels. Ongeveer twintig jaar geleden werd deze techniek ontwikkeld en voornamelijk toegepast in de hartchirurgie en bij chronische wonden om de wondheling te bespoedigen. Sinds enkele jaren wordt de techniek ook toegepast bij peesletsels (bijv. tenniselleboog of ontsteking van de achillespees).

Hoe verloopt een PRP behandeling?

Voor deze behandeling wordt er bloed afgenomen uit de arm en dit wordt vervolgens gecentrifugeerd. Tijdens het centrifugeren worden de verschillende bloedcomponenten gescheiden door het verschil in soortelijk gewicht. Zo kunnen de bloedplaatjes selectief uit het eigen bloed worden geïsoleerd. De bloedplaatjes geven bepaalde stoffen vrij, de groeifactoren. Door de bloedplaatjes te concentreren, neemt de concentratie van de groeifactoren fors toe. De groeifactoren spelen een zeer belangrijke rol bij de heling van peesletsels.

De PRP-behandeling vindt plaats op de polikliniek orthopedie. Voorafgaand aan uw bezoek bij de orthopedisch chirurg wordt er bloed afgenomen op het laboratorium. De verpleegkundig specialist die het bloed afneemt, zet het bloed daarna voor 15 minuten in een centrifuge. De bloedplaatjes worden geconcentreerd en door middel van een spuit geaspireerd. Dit proces duurt in totaal 25 minuten, waarna de kant en klare spuit aan de orthopeed wordt overhandigd. Voor het toedienen van de PRP-injectie krijgt u een lokale verdoving op de pijnlijke plaats. Vervolgens wordt de PRP-injectie door de orthopedisch chirurg op de aangedane plaats geïnjecteerd.

Na de behandeling zit er een pleister op het geïnjecteerde gebied. Deze pleister mag u de volgende dag weer verwijderen. De inspuiting veroorzaakt lokale pijn, dit is tijdelijk. Het wordt aangeraden de eerste week na de behandeling rustig aan te doen, dus geen sportactiviteit of intensieve inspanningen. Daarna mag u belasten op geleide van de pijn.

Complicaties

Er zijn nagenoeg geen bijwerkingen of complicaties, omdat lichaamseigen bloedproducten worden gebruikt. Zoals bij elke injectie is er een kans op napijn en een minimale kans op infectie. Ook is er kans op een bloeduitstorting.

Herstelperiode

Na de injectie met PRP minderen de klachten in de tweede of derde week na de behandeling. In gevallen van chronische klachten kan het langer duren (tot 3 maanden) voordat u effect heeft van de behandeling.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u die stellen tijdens uw bezoek aan de behandelend arts.

 

September 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.