Zwanger zijn en een kindje verwachten zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Er zijn vrouwen die niet kunnen genieten van de zwangerschap, angstig zijn of zelfs in de war raken. Er zijn ook vrouwen die al in behandeling zijn voor psychiatrische klachten en graag zwanger willen worden, maar zich afvragen of dit wel kan.

Daarnaast spelen er soms problemen in de omgeving van de zwangere en haar partner. Hierbij valt te denken aan financiële problemen, huisvestingsproblemen, betrokkenheid van jeugdzorg of andere begeleidende instanties.

ZorgSaam heeft extra aandacht voor zwangere vrouwen met psychische en/of sociale problemen. Zij kunnen terecht bij de POP polikliniek.

Naast verloskundige begeleiding is er ook ruimte voor begeleiding door een psychiater/ psycholoog, maatschappelijk werkster, gynaecoloog en/of kinderarts. Het team biedt u gespecialiseerde begeleiding, zodat we u een begeleidingstraject aan kunnen bieden, wat specifiek op uw behoeften is afgestemd.

Wellicht bent u door uw huisarts, verloskundige of psychiater verwezen naar de gynaecoloog van het POP-begeleidingsteam. Bij het eerste bezoek aan de gynaecoloog (het intakegesprek) komt uw ziektegeschiedenis uitvoerig aan de orde. Ook bekijkt de gynaecoloog welke andere teamleden u kunnen begeleiden tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Als het nodig is, brengt de gynaecoloog u al meteen in contact met een bepaalde zorgverlener.

Voor wie is de POP-poli bedoeld

Binnen de POP-poli (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie) wordt hulp geboden aan zwangere vrouwen, vrouwen die net bevallen zijn of vrouwen die zwanger willen worden en die psychiatrische problemen of psychische klachten hebben. Voorbeelden van klachten en problemen zijn: niet kunnen genieten van de zwangerschap, angst voor de bevalling, geen band voelen met het kindje tijdens de zwangerschap of na de bevalling, verwardheid , nare herinneringen aan een eerdere bevalling die niet vanzelf weggaan of indien u medicijnen gebruikt, voor psychische klachten.

Ook wanneer u sociale problemen hebt zoals problemen in de thuissituatie, financiële problemen, relatieproblemen, een taalbarrière hebt en/of illegaal in Nederland verblijft, tienermoeder wordt of een verstandelijke beperking hebt, kunt u op onze POP-poli terecht.

Het team

Het gespecialiseerde begeleidingsteam bestaat uit verschillende zorgverleners die u vanuit hun specifieke deskundigheid kunnen begeleiden. Er wordt van tevoren bekeken welke zorgverleners u optimaal kunnen begeleiden. U heeft iedere 2 tot 4 weken afwisselend afspraken met deze zorgverleners:

Gynaecoloog / verloskundige

U komt afwisselend op het spreekuur bij de gynaecoloog en de verloskundige. Hier worden de gebruikelijke onderzoeken (controles) gedaan, zoals controles van uw bloeddruk en de groei van de baby. Als het nodig is, vindt er bloedonderzoek plaats. Ook worden er meestal echo’s (beeldopnames) van uw ongeboren kindje gemaakt om te kijken of het zich goed ontwikkelt. Een echo wordt gemaakt met behulp van geluidsgolven en is niet schadelijk voor de baby. Natuurlijk komen eventuele problemen en vragen ter sprake. Maakt u eventueel van tevoren een lijstje met de vragen die u wilt stellen.

Maatschappelijk werkster

Voor, tijdens of na uw zwangerschap kunnen u en uw partner- eventueel samen met andere voor u belangrijke personen- begeleidingsgesprekken voeren met de maatschappelijk werkster. Zij coördineert samen met de gynaecoloog uw zorg op maat binnen onze POP begeleiding. U kunt informatie krijgen over psychologische/ psychiatrische begeleiding, thuiszorg, (uitgestelde) kraamzorg, huisvesting, verlof en nazorg.

Psychiater (of sociaal psychiatrisch verpleegkundige)/ psycholoog

De psychiater of psycholoog wordt geraadpleegd wanneer er sprake is van:

  • Al bekende psychiatrische problemen of een vermoeden daarvan
  • Ernstige psychische problemen tijdens het kraambed (ook wel kraambedpsychose genoemd)
  • Dreigende depressie (stemmingsstoornis) en/of angst tijdens de zwangerschap of na de bevalling
  • Zaken die het risico op problemen vergroten, zoals relatieproblemen, psychiatrische ziekte in de familie, een overleden kind, enz.
  • Gebruik van angst remmende medicijnen en/of antidepressiva
  • Verslavingsproblematiek (alcohol, drugs, medicatie)

De psychiater begeleidt u wanneer u medicatie nodig heeft voor uw psychische klachten. Als het mogelijk is, wordt die medicatie in de laatste maand voor de bevalling afgebouwd. In het kraambed start de medicatie zo nodig opnieuw. In veel gevallen is het ook met medicatie mogelijk om borstvoeding te geven. Of dit wel of niet kan, wordt voor de bevalling met u besproken.

Kinderarts

Soms is het nodig dat de baby na de geboorte extra zorg krijgt. De kinderarts kan u vertellen wat de behandeling en zorg voor uw baby inhouden. Wanneer u angstremmende medicijnen en/of antidepressiva gebruikt tijdens de zwangerschap, onderzoekt de kinderarts uw baby na de bevalling op eventuele gevolgen van dit medicijngebruik.

Behandeling

Behandeling kan bestaan uit ondersteunende gesprekken, het regelen van praktische hulp en steun voor thuis tijdens de zwangerschap of na de bevalling, psychologische behandeling en/of medicatie. Wanneer er gekozen wordt voor medicatie krijgt u uitleg over het geven van borstvoeding en eventuele risico’s voor de ontwikkeling van het kindje. Het team dat binnen de POP poli hulp verleent, heeft maandelijks samen overleg. Daar wordt iedereen besproken die binnen de POP poli zorg krijgt en wordt de zorg op elkaar afgestemd. Afspraken worden schriftelijk in uw verloskundig dossier vastgelegd. Ook worden afspraken mondeling en/of schriftelijk aan uw verloskundige teruggekoppeld. Zorg binnen de POP poli is alleen mogelijk als u akkoord kunt gaan met deze werkwijze. Als u hier niet mee akkoord gaat, geeft u dit dan aan bij de gynaecoloog.

Voorlichtingsavonden

ZorgSaam organiseert iedere derde dinsdag van de maand van 19:30 – 21:00 uur een informatieavond voor zwangere vrouwen en hun partner. Tijdens de voorlichtingsavonden geven een verpleegkundige van de afdeling en een verloskundige uitleg over wat u allemaal kunt verwachten tijdens uw bevalling in het Geboortecentrum van ZorgSaam. Daarnaast is het mogelijk om, wanneer er een kraamsuite vrij is, alvast een kijkje te nemen in de kraamsuite. Voor aanmelding en meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met een medewerker van het Geboortecentrum via 0115 – 68 82 03.

Bevalling en herstel

Bij de bevalling is alles erop gericht om uw kindje zo rustig en veilig mogelijk geboren te laten worden. Door overleg tussen de verloskundige en de andere leden van het gespecialiseerde team zijn de betrokkenen op de hoogte van uw situatie. Na de geboorte wordt u zo veel mogelijk bij de zorg voor uw kind betrokken en kunt u veel uitleg en hulp krijgen.

Soms kan het noodzakelijk zijn dat u een aantal dagen op de kraamafdeling opgenomen blijft. Vaak wordt er samen met u een dagprogramma opgesteld, voor de duidelijkheid en structuur tijdens uw opname.

Nazorg en controle

Wanneer u naar huis gaat, kijken we of er een vaste contactpersoon is bij wie u met vragen of problemen terecht kunt. Dit kan uw huisarts zijn, of iemand van de GGD. Soms wordt de nazorg via de polikliniek psychiatrie of de maatschappelijk werkster voortgezet.

Zes weken na de bevalling komt u bij de gynaecoloog of verloskundige voor een controle. Bij de controle bespreekt u uw ervaringen en de gang van zaken tijdens de zwangerschap, uw verblijf in het ziekenhuis en de bevalling.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de poli gynaecologie van ZorgSaam Ziekenhuis op tel: 0115 – 688517.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.