U bent voor een onderzoek, operatie of behandeling opgenomen op een verpleegafdeling van ZorgSaam ziekenhuis. De verpleegkundigen van de afdeling registreren uw pijn om een beter inzicht te krijgen in de mate waarin u de pijn ervaart. Zo kunnen wij uw pijnbestrijding zo goed afstemmen op uw pijn.

Wat is pijn

Een thermometer is een betrouwbaar instrument om koorts vast te stellen, een bloeddrukmeter meet nauwkeurig uw bloeddruk. Een dergelijk instrument is er niet om uw pijn te meten. Pijn is datgene wat u zegt dat pijn is en treedt op als u zegt dat het optreedt. U bent namelijk de enige die kan vertellen of u pijn heeft en hoe erg die pijn is.

Hoe meten we pijn

Driemaal per dag komt een verpleegkundige vragen of u aan uw eventuele pijn een cijfer kunt geven tussen de 0 en 10.  Waarbij 0 geen pijn is en 10 de meest ondraaglijke pijn die u kunt bedenken. U kunt dit ook doen aan de hand van een pijnliniaal zoals hieronder is afgebeeld.

U kunt nooit het verkeerde pijncijfer aangeven. Het is immers de pijn die u ervaart en dat is persoonlijk. Wanneer u op meerdere plaatsen pijn heeft, dan kunt u het beste uitgaan van de pijn die u als het ergst ervaart. Het kan zijn dat u pijn heeft in een bepaalde situatie of houding. Een hulpmiddel om een pijncijfer te geven is door terug te denken aan een “oude lichamelijke pijn” en die te vergelijken met uw huidige situatie.

Waarom meten we pijn

Met de informatie die we van u krijgen kunnen we de pijnstilling nog beter aanpassen. Het is niet altijd mogelijk de pijn helemaal weg te nemen. Wel hopen we, samen met u, de pijn terug te dringen naar een voor u aanvaardbaar niveau. Goede pijnstilling heeft veel voordelen. Na uw behandeling kunt u beter slapen, eten en drinken en het herstel verloopt vaak voorspoediger.

Ons advies aan u

Neem de volgende adviezen rond de pijnbestrijding in acht:

  • Neem de pijnstillers op vaste tijden in. Wacht niet tot de pijn komt opzetten.
  • De arts schrijft de pijnstillers voor.
  • Houdt u zich aan de voorschriften van de arts.
  • Waarschuw als de pijn verandert van plaats, ernst of karakter.
  • Als u denkt dat u de pijnstillers niet meer nodig hebt, overleg dit dan met de verpleegkundige.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.