Op deze pagina vindt u informatie over de behandeling van pijn op de polikliniek voor pijnbestrijding van ZorgSaam Ziekenhuis. Voor de behandeling van uw pijnklachten bent u doorverwezen naar de polikliniek voor pijnbestrijding. De artsen die daar werken zijn anesthesiologen. Zij zijn daarnaast gespecialiseerd in de behandeling van pijn. Naast deze artsen zijn er ook gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam. Deze pijnverpleegkundigen assisteren bij de pijnbehandelingen, begeleiden controle van de patiënten en houden telefonische spreekuren. Zij werken volgens vastgestelde richtlijnen en onder supervisie van de arts.

Pijn

Met de anesthesiologische pijnbestrijding bedoelen we meestal de behandeling van pijn door middel van zenuwbehandelingen. De belangrijkste soorten pijn voor de anesthesioloog zijn:

 • chronisch lage rugpijn (meestal met uitstraling naar één of beide benen);
 • pijn uitgaande van de halswervels (vaak met hoofd- of schouder/armpijn)
 • pijn uitgaande van de borstwervels;
 • complex regionaal pijn syndroom type 1 (posttraumatische dystrofie);
 • pijn bij kanker;
 • littekenpijn;
 • zenuwpijn (neuropathische pijn);
 • aangezichtspijn.

Een consult op de pijnpoli

Patiënten die de polikliniek voor pijnbestrijding voor de eerste maal bezoeken, komen bij een van de anesthesiologen op het spreekuur. Uw huisarts of specialist kan u aanmelden bij de pijnpoli met een verwijsbrief of consultaanvraag. Vervolgens ontvangt u een oproepbrief voor het spreekuur van de specialist. Tijdens dit polibezoek vindt er een gesprek plaats met de anesthesioloog. Deze beoordeelt uw klacht en doet eventueel lichamelijk onderzoek. Hij stelt de diagnose (evt. met behulp van bestaande onderzoeken) en bespreekt met u het behandelplan. Het kan voorkomen dat er nog meer onderzoeken moeten gebeuren voordat de diagnose gesteld kan worden. In dat geval maken we een nieuwe poli afspraak of een telefonische afspraak voor bespreking van de resultaten.

Zorgt u er voor dat u een actuele lijst van uw huidig medicatie gebruik meeneemt tijdens het eerste bezoek. Wij attenderen u erop dat gebruik van bloedverdunners altijd gemeld dient te worden.

Behandelingen

De behandeling van pijn kan bestaan uit:

 • Medicamenteuze begeleiding;
 • Invasieve behandeling door inspuitingen of thermolaesiebehandelingen;
 • Invasieve zenuwbehandelingen;
 • Zenuwstimulatie (TENS);
 • Electroforese: geneesmiddeltoediening door de huid met behulp van stroom.
 • Qutenza

De pijnbehandeling

Als de anesthesioloog u wilt behandelen en hij/zij dit met u besproken heeft, krijgt u een nieuwe afspraak voor de behandelsessie. De anesthesioloog voert de pijnbehandeling uit. De pijnverpleegkundige en nog een aantal andere medewerkers ( o.a. een röntgenlaborant) assisteren hierbij. De behandeling vindt plaats in een speciale behandelruimte en tijdens de behandeling gebruiken we röntgendoorlichting. U moet rekenen op een verblijfsduur van ongeveer 1 tot 1,5 uur, afhankelijk van de soort behandeling die u dient te ondergaan. Indien u in dagopname wordt behandeld, moet u rekenen op een verblijfsduur van ongeveer twee tot drie uur. Na de behandeling krijgt u een afspraak mee voor het (telefonische) spreekuur van de pijnverpleegkundige om het effect te bespreken van de behandeling. Afhankelijk daarvan maken we eventueel vervolgafspraken met u. Controle-afspraken vinden in principe altijd plaats bij de pijnverpleegkundige. Wij adviseren altijd, indien dit voor u van toepassing is, dat u na de behandeling niet zelf de auto bestuurt. Zorgt u er dus voor dat iemand u begeleidt of dat u opgehaald wordt.

Wij vragen u altijd te melden:

 • Indien u last heeft van allergie voor medicijnen, contrastvloeistof of jodium.
 • Lijdt aan suikerziekte (diabetes) of een hartkwaal.
 • Antistollingsmiddelen (bloedverdunnende medicatie) inneemt, Marcoumar® (acenocoumarol), Sintrom®, Ticlid®, Aspirine®, Plavix®.
 • Mogelijk zwanger bent.

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de pijnpoli, telefoonnummer 0115 – 688484 of email: pijnpoli@zzv.nl

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.