Een peritoneaal dialyse (PD) katheter is een chirurgisch geplaatste katheter die via de buik en het buikvlies tot in het kleine bekken wordt gelegd. De PD katheter is gemaakt van kunststof. Het doel is het verkrijgen van een goede toegang tot uw buikvlies. Dit om uw bloed te kunnen zuiveren via uw buikvlies. Het buikvlies dient dan als halfdoorlaatbaar membraan om afvalstoffen te kunnen uitwisselen met de vloeistof die in uw buik wordt gelaten.

Op de dag van de plaatsing komt de peritoneaal dialyseverpleegkundige bij u langs. Zij vertelt u wat u tijdens en na de operatie kunt verwachten. De verpleegkundige bepaalt waar de katheter geplaatst wordt. Als de chirurg tijdens de operatie echter ziet dat deze plaats niet kan vanwege o.a. anatomische redenen, dan zal hij/zij de katheter op een andere plaats steken. U krijgt algehele narcose voor de operatie. Zo’n drie weken na plaatsing kan de PD katheter gebruikt worden. Dit is ook afhankelijk van het genezingsproces en van hetgeen de arts met u afspreekt.

Na de plaatsing van de PD katheter

Nadat de PD katheter is geplaatst zal er een verpleegkundige langskomen die op de dialyse afdeling werkzaam is. Hij/zij bezoekt u op uw kamer op de afdeling. Indien mogelijk laten wij het verband 7 dagen op uw huidpoort zitten. Is het verband doorgelekt dan verschonen we dit. U kunt meestal de volgende dag het ziekenhuis verlaten. U krijgt een afspraak mee voor de verpleegkundige die u 1 x per week wilt zien om de huidpoort en PD katheter te inspecteren.

Als de arts met u afspreekt dat u kunt beginnen met de buikspoeling zal de verpleegkundige met u een afspraak maken voor een training. De training vindt in principe bij u thuis plaats. De firma zal vooraf de benodigde spullen leveren. Gemiddeld duurt de training drie dagdelen van 3 á 4 uur.

Zelfcontrole

U kunt zelf elke dag uw pleister controleren die op uw huidpoort zit. Is deze doorgelekt dan kunt u contact met ons opnemen en zult u naar het ziekenhuis toe moeten komen. Bij de volgende klachten dient u direct contact met ons op te nemen:

  • Koorts
  • Buikpijn

Telefoonnummer: 0115 – 68 8274

Voor klachten, die rechtstreeks met uw PD katheter samenhangen, kunt u direct contact opnemen met de dialyse-afdeling. Buiten de openingsuren van de afdeling kunt u de dialyseverpleegkundige via de receptie van het ziekenhuis bereiken. Voor andere gezondheidsklachten kunt u contact opnemen met de huisartsenpost (HAP), telefoonnummer 0115 – 643000.

Leefregels

  • Voorkom afknelling en beschadiging van uw PD katheter. Dit om een zo lang mogelijke levensduur van de PD katheter te bewerkstelligen.
  • Wij adviseren niet te douchen de 1e twee weken na plaatsing van uw PD katheter.
  • Laat uw PD katheter nooit bungelen, plakt u de katheter altijd vast of maak gebruik van een draagband.
  • Zorg dat er nooit trekkracht op uw PD katheter komt.
  • Zorg dat er geen beknelling kan plaatsvinden op uw huidpoort.
  • Vermijd overbelasting en til bijvoorbeeld geen zware tassen of andere zware voorwerpen.
  • Niet zelf uw pleister verwijderen en zelf behandelen. Laat dit de 1e twee weken aan de PD verpleegkundige over totdat u goede instructie heeft ontvangen over de verzorging van uw PD katheter.
  • Overleg met arts / verpleegkundige welke sporten zijn toegestaan.

Vragen

Indien u nog vragen heeft, stel ze gerust aan de dialyseverpleegkundige.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.